×

Stedenbouw: veel voorschriften, maar ook kansen

  • 27 april 2015 08:36

De juridische hinderpalen voor vastgoedreconversie komen vooral van de stedenbouwkundige reglementering en planning. Maar een redelijke vraag krijgt vaak een redelijke oplossing. Zeker als de ontwikkelaar in buurt of stad een draagvlak voor zijn project kan vinden.