Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Jong genoeg om alles te weten

Max Caers, jonge belegger ©Thierry du Bois

Het schrikbeeld voor twintigers die vooruitdenken? Een duur huis en een laag pensioen. Tijdig geld opzijzetten is de boodschap.

Ook al lijkt het nog zo ver, twintigers moeten zich al voorbereiden op twee grote uitdagingen die op hen afkomen: een woning kopen en een goed pensioen opbouwen. Een eigen stek kopen vraagt een grote investering. Het is er de jongste jaren ook niet gemakkelijker op geworden. Uit cijfers van de FOD economie blijkt dat woonhuizen vorig jaar 2,1 procent duurder werden. De gemiddelde prijs bedroeg 197.616 euro. Voor appartementen bedroeg de stijging 2,8 procent tot 207.886 euro. Die percentages liggen al jaren hoger dan de inflatie en de gemiddelde stijging van de lonen, wat betekent dat het een steeds groter deel van het inkomen vergt om een woning te kopen.

Banken vragen sinds de financiële crisis bovendien ook dat aspirant-kopers een groter deel van de koopsom op tafel leggen dan vroeger. Uit cijfers van KBC blijkt dat de eigen inbreng de voorbije vier jaar met 61 procent gestegen is tot 92.000 euro, terwijl het gemiddelde ontleende bedrag in die periode maar steeg van 156.000 tot 163.000 euro. De combinatie van hogere prijzen en een grotere eigen inbreng betekent dat jongeren beter vroeger dan later beginnen te sparen en beleggen.

Onhoudbare beloftes

Die andere grote uitdaging dan. Hoewel al van in de jaren tachtig bekend is dat er een vergrijzingsgolf aankomt, is er nog altijd geen fundamentele hervorming doorgevoerd om het Belgische pensioenstelsel op een meer betaalbare leest te schoeien. Dat er 255 miljard euro op de spaarboekjes staat, wijst erop dat de burgers beseffen dat niet alle beloftes houdbaar zullen blijken. Zeker voor jongeren is het belangrijk om nu al na te denken over hoe ze tegen het eind van hun loopbaan een mooi kapitaal kunnen opbouwen. De mediaanwerknemer kijkt voor zijn wettelijk pensioen aan tegen een magere nettovervangingsratio van 50,1 procent. Die ratio geeft de verhouding van het nettopensioen weer ten opzichte van het laatst verdiende loon, na aftrek van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Onderzoek toont aan dat die minstens 74 procent moet bedragen als mensen hetzelfde welvaartsniveau willen behouden als voor hun pensionering. Het is dus zaak om tijdig te beginnen aanvullen. Dat kan via de opbouw van een zogenaamd tweedepijlerpensioen via de werkgever, maar dat is nog niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig mag elke Belg jaarlijks een bedrag tot 950 euro storten in de derde pijler. Al meer dan 2,7 miljoen Belgen doen aan dat individueel pensioensparen en strijken daarmee een belastingvoordeel van maximaal 285 euro op. Het is belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Wie van zijn 25ste het maximale bedrag spaart, komt na veertig jaar uit op een bedrag van 119.305 euro (bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 5 procent). Wie pas op zijn dertigste begon, heeft aan het eind van de rit maar 89.202 euro. Het grote verschil is te verklaren door de samengestelde rente. Een extra reden om nu reeds aan die fiscaal gunstige vorm van sparen te doen is dat deze waarschijnlijk niet tot het einde der tijden zal blijven bestaan. De budgettaire kosten voor de overheid lopen immers hoog op.

Ik beleg in wat ik ken en waarin ik geloof

Beleggen wordt de Belg niet met de paplepel ingegeven. Dat neemt niet weg dat er jongeren bestaan die gebeten zijn door de beurs. ‘Fantastisch toch om mede-eigenaar te zijn van een bedrijf?’

‘Mijn eerste loonbrief is vorig week gestort’, lacht Max Caers. De vlotte Antwerpenaar van 24 werkt sinds kort op de afdeling fusies en overnames van een internationaal consultancybedrijf. ‘Boekenonderzoek om precies te zijn. Het zijn lange uren, maar ik doe het graag.’ Hij heeft een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen op zak. Zijn voorliefde voor bedrijven vertaalt zich ook in zijn beursstrategie. ‘Doe mij maar aandelen. Het is toch een fantastisch idee dat je voor een stukje eigenaar bent van een bedrijf?’

Wanneer ging het voor het eerst kriebelen?

Max Caers: ‘Toen ik in het zesde middelbaar zat, woedde de Fortis-crisis volop. Op tv hoorde ik dat er een overheidsgarantie zou komen voor de bank. Dat overtuigde me ervan dat die niet failliet zou gaan. En dus heb ik voor duizend euro Fortis-aandelen gekocht. Een jaar later gingen ze de deur uit tegen het drievoudige. Toch geen slechte winst.’

Wat is er met de opbrengst gebeurd?

Caers: ‘Die heb ik herbelegd in andere aandelen. Ondertussen is mijn oorspronkelijke duizend euro vertienvoudigd.’

Waarop mikt u bij de keuze van de aandelen?

Caers: ‘Ik kies vooral voor grote, gevestigde namen waarvan de koers een onterecht harde klap heeft gekregen. Zo had ik twee weken voor de nucleaire ramp in Fukushima in maart 2011 aandelen van het elektronicaconcern Philips gekocht. De koers halveerde in het volgende halfjaar, en toen heb ik bijgekocht. Ondertussen staat het aandeel weer op hetzelfde peil als voor de ramp.’

Econoom zijn helpt vast bij de analyse van aandelen.

Caers: ‘Toen ik 19 was, kon ik inderdaad nog geen geconsolideerde balans van een bedrijf lezen. Maar ik geloof wel in de efficiënte markt. Als er iets niet juist zit met een onderneming, zal dat zich ook vertalen in de koers van het aandeel. Bovendien beleg ik alleen in bedrijven waarvan ik iets ken, en waarin ik ook geloof. Ik ben één keer van die filosofie afgestapt en dat was dan ook mijn grootste miskoop.’

Over welk bedrijf gaat het dan?

Caers: ‘Het biotechbedrijf Thrombogenics. Ik had goede dingen gelezen over zijn oogmedicijn Jetrea, maar wist niet dat het zo moeilijk zou blijken om het in de VS op de markt te brengen. Gekocht tegen 28 euro en ze staan ondertussen op ongeveer 10 euro.’

Uitdagingen

Voor iemand van 24 moeten de grootste uitgaven nog komen. Een eigen woning bijvoorbeeld. Dat is voor Max Caers niet anders. ‘Thuis blijven wonen in het begin en dan kopen, dat is het plan. Ik wil geen twintig jaar huur betalen en dan geen eigenaar zijn van die woning.’ Ergens in de verte gloort het pensioen. Maakt Caers zich zorgen over de waarschuwing dat het pensioenstelsel in zijn huidige vorm onhoudbaar is? ‘Ik besluit daar vooral uit dat ik langer zal moeten werken. En ik besef ook wel dat mijn wettelijk pensioen niet vet zal zijn.’

Spaart u al op een of andere manier voor uw pensioen?

Caers: ‘Ik heb onlangs voor het eerst die 950 euro gestort voor mijn derdepijlerpensioen.’

Speelde het aanvullend pensioen een rol bij de keuze van werkgever?

Caers: ‘Eerlijk gezegd niet. Ik wilde heel graag met fusies en overnames bezig zijn. Daarvoor heb ik een beter betaalde job bij een bank laten staan. Naar het verschil in pensioenformules of hospitalisatieverzekering heb ik zelfs nooit gekeken.’

Het gaat wel om fiscaal voordelige manieren om een pensioen op te bouwen.

Caers: ‘Op dit moment wel, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Kijk bijvoorbeeld naar de fiscale behandeling van bedrijfswagens, of de woonbonus. Waarom zou hetzelfde niet kunnen gebeuren met die pensioenopbouw?’


Wat kan Fortuneo voor u doen?

‘Voor jonge mensen die van plan zijn om op korte termijn een huis te kopen en/of aan kinderen te beginnen, blijft een spaarrekening vaak de beste keuze’, zegt Dirk Van Biesen, product manager bij Fortuneo. ‘Tenzij je een beleggingshorizon hebt van meer dan vijf jaar, is het niet aangeraden om naar de beurs te trekken.’ De vergoeding op de spaarrekeningen bij Fortuneo blijft tot de meest royale behoren op de Belgische markt. Gezien het gereglementeerde spaarrekeningen betreft, genieten spaarders ook van een mooi fiscaal voordeel zolang de intresten niet hoger zijn dan 1.900 euro. Bij Fortuneo is pensioensparen mogelijk via levensverzekeringen tak-21 via het product Save Plan van Baloise Insurance. Dat biedt niet alleen een kapitaalgarantie, maar ook een minimumrendement van 2 procent plus een eventuele winstdeelname. ‘Het grote voordeel ten opzichte van de grootbanken is dat er bij ons geen instapvergoeding is bij een pensioenspaarverzekering’, zegt Van Biesen. ‘Bij grootbanken kunnen die kosten al snel oplopen tot 6 procent.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.