Advertentie
Advertentie

Bescherm uw werknemers

De hospitalisatieverzekering wordt steeds meer beschouwd als een vaste waarde in het verloningspakket van de werknemer. Toch is het aanbod in het Belgische bedrijfsleven gedifferentieerd. Als werkgever hebt u dan ook heel wat mogelijkheden.

Zowat 25 procent van de uitgaven in de Belgische gezondheidszorg blijft ten laste van de patiënt. ‘Dat is meteen de reden waarom 84 procent van alle Belgen een hospitalisatieverzekering heeft’, zegt Stefaan Hendrickx, health care specialist bij AG Insurance. ‘Bij de meeste gebeurt dit via de werkgever. Zo’n beroepsgebonden hospitalisatieverzekering maakt vooral bij grotere bedrijven deel uit van de verloning. Uit studies blijkt dat de ziekenhuiskosten alsmaar stijgen. Zeker als je bijvoorbeeld kiest voor een eenpersoonskamer. Alleen al tussen 2003 en 2009 zijn de medische uitgaven met 40 procent gestegen.

Als ‘caring employer’ kun je via een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering het financiële leed van je werknemers gevoelig beperken. Dit extralegaal voordeel wordt trouwens ook steeds vaker ingezet om goede werkkrachten aan te trekken en te behouden in de ‘war for talent’. En het is eveneens een uitstekend en fiscaalvriendelijk alternatief voor een loonsverhoging.’ Met HospiCare Full heeft AG Insurance alvast een van de meest uitgebreide producten op de markt. Dat gebeurt aan de hand van vier hoofdwaarborgen.

Advertentie
  1. De polis betaalt allereerst alle kosten terug bij een ziekenhuisopname van uw werknemers - onafhankelijk van het type kamer, ziekenhuis of dokter. Er is bovendien geen enkele beperking wat betreft bedrag of duur.
  2. Daarnaast worden ook de medische kosten gedekt in de maand voor de ziekenhuisopname en in de drie maanden nadien. Er bestaat optioneel de mogelijkheid deze periode te verdubbelen.
  3. Een derde waarborg heeft betrekking op 30 ‘zware’ ziekten: zolang de aangeslotene lijdt aan één van deze ziekten, worden de kosten van ambulante medische verzorging en de huur van medisch materiaal terugbetaald.
  4. En ten slotte is er nog de dekking van onverwachte ziekenhuisopnames en bijstand (bv. repatriëring) in het buitenland.

Bovendien kan Hospicare Full nog verder aangepast worden aan de behoeften van elke werk - gever. Zo kiest 70 procent van de werkgevers voor de facultatieve formule Medi-Assistance, een derdebetalerssysteem met aanvullende diensten tijdens en na de hospitalisatie.

Verzekering ambulante zorg

Een hospitalisatieverzekering geeft dus een ruime bescherming van uw medewerkers tegen medische kosten als gevolg van een ziekenhuisopname. Maar wat met kosten buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter, tandarts of kinesist? Vaak nemen al deze kleine uitgaven samen een grote hap uit het gezinsbudget. Ter illustratie: ambulante kosten tijdens de pre- en postperiode kenden tussen 2003 en 2009 een stijging van 594 procent en andere ambulante kosten (niet verbonden aan een hospitalisatie) kenden een stijging van 65 procent. ‘Deze evolutie is onder meer het gevolg van het dalende aantal ligdagen in ziekenhuizen’, zegt Stefaan Hendrickx. ‘Twintig jaar geleden was de gemiddelde ziekenhuisopname bij een bevalling 7 dagen, terwijl dat vandaag nog maar 4,3 dagen is. Ook het fenomeen ‘daghospitalisatie’, waarbij je de avond van de ingreep al opnieuw thuis bent, speelt mee.

Door deze trends worden de kosten van de nazorg vaak doorgeschoven naar de patiënt. Steeds meer werkgevers beseffen dit en bieden hun personeel daarom een bijkomende verzekering ambulante zorg aan. Vaak willen ze hiermee eens te meer het onderscheid maken bij het aantrekken van nieuw talent.’ In het gamma van AG Insurance kunt u met Ambucare Flexible zo’n beroepsgebonden verzekering aanbieden in uw bedrijf. Die bestaat uit drie blokken.

  1. Er is de terugbetaling van de kosten voor de gewone ambulante zorg, zoals bv raadplegingen, kleine heelkundige ingrepen, kinesitherapie,…
  2. De polis dekt de kosten voor geneesmiddelen, verbanden en spalken, brillen, contactlenzen, hoorapparaten en orthopedische hulpmiddelen,...
  3. Ten slotte vallen ook tandverzorging (inclusief orthodontie) en prothesen onder de dekking.

Dit alles zit standaard in één pakket, maar als werkgever kunt u ook bijvoorbeeld alleen tandverzorging aanbieden in uw zaak.

Wat bij pensioen?

Met een hospitalisatieverzekering en een verzekering ambulante zorg uit u dus uw waardering ten opzichte van uw personeel. Maar wat vaak over het hoofd gezien wordt: beroepsgebonden polissen zijn geen levenslange contracten. Dankzij de wet-Verwilghen hebben werknemers wel het recht op een individuele voortzetting bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, maar daarvoor moeten ze meestal torenhoge premies betalen.

‘Dit recht geldt voor alle medewerkers die minstens twee jaar een polis hebben lopen bij een verzekeraar’, weet Stefaan Hendrickx. ‘De premie van de voortgezette, individuele hospitalisatieverzekering wordt berekend op basis van de instapleeftijd. Vermits dit de pensioenleeftijd is, liggen de tarieven vaak vijf à zes keer hoger dan die van de beroepsgebonden polis. Gelukkig bevat de wet-Verwilghen ook de mogelijkheid tot prefinanciering. AG Insurance biedt daarom AG Care Vision aan. Deze verzekering zorgt ervoor dat zowel de leeftijd als de algemene voorwaarden vastgeklikt worden bij de instap in dit contract. Bij het omzetten naar de individuele polis op de pensioengerechtigde leeftijd weet de verzekerde perfect waar hij aan toe is.’

AG Care Vision is een polis die niet door de werkgever, maar wel door de werknemer afgesloten wordt. Het is een individuele verzekering die gecombineerd wordt met de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering in het bedrijf. ‘Een geëngageerde werkgever licht zijn medewerkers in over deze mogelijkheid’, vindt Stefaan Hendrickx. ‘Want op die manier kunnen zij ook na hun carrière dezelfde bescherming krijgen, zonder medische vragenlijst en zonder wachttijd. Hun polis wordt dan omgezet in een levenslang contract met voorwaarden die nooit meer kunnen worden gewijzigd - ongeacht het aantal schadegevallen.’

Ook voor kmo’s? Ja!

Hospitalisatieverzekeringen zijn vooral populair in grote bedrijven. ‘Ruim 70 procent van de ondernemingen met meer dan vijftig medewerkers biedt dit extralegaal voordeel aan’, zegt Stefaan Hendrickx van AG Insurance. ‘Bij kleinere bedrijven is het veel minder ingeburgerd: in slechts een op de vier kmo’s hebben werknemers een hospitalisatieverzekering. Hier worden het belang en de noodzaak van zo’n verzekering vaak onderschat. 64 procent van de kmo’ers is zich wel bewust van de risico’s die hun werknemers lopen zonder een goede bescherming, maar daar blijft het doorgaans bij. Terwijl de ‘war for talent’ net woedt in kleinere bedrijven, vanwege het doorgaans beperkt aantal gespecialiseerde medewerkers. Uit cijfers blijkt overigens dat het verloop in zulke kmo’s hoger is dan in multinationals. Als reden wordt vaak het gebrek aan extralegale voordelen gegeven.’

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.