Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Sociale partners moeten samen naar de toekomst kijken'

©rv

Het sociaal overleg blijft belangrijke resultaten boeken. Maar het moet wel uit een ander vaatje gaan tappen. Het moet veel meer op ondernemingsniveau werken en er zijn hervormingen nodig. De sociale partners moeten en kunnen samen in een open sfeer naar de toekomst kijken, vindt BASF-topman Wouter De Geest.

‘Los van momentopnames wordt het sociaal overleg niet gekenmerkt door conflicten. De jongste tijd zette het weer belangrijke stappen, met het eenheidsstatuut, de akkoorden over langer werken en in onze sector de eerste cao ooit over innovatie’, vindt Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen. ‘Ik noem het liever een dialoog dan een overleg. Daarbij zoek je naar punten van overeenkomst in plaats van tegenstellingen in de verf te zetten.’

Gedeelde kennis en inzichten worden de voedingsbodem voor de nieuwe, probleemoplossende cultuur
Wouter De Geest
CEO van BASF ANtwerpen

De bedrijfsleider ziet een gunstige evolutie: ‘Bij werkgevers en werknemers groeit de wil om samen toekomstgerichte thema’s aan te pakken, gaande van duaal leren over een dynamische personeelsplanning tot innovatie. Maar dat moet op ondernemingsniveau gebeuren. De dynamieken verschillen per onderneming zo sterk dat het sociaal overleg maatwerk vergt. De sociale partners kunnen best nagaan wat een verandering voor de werkvloer zal betekenen. Daar kristalliseren zich de gemeenschappelijke belangen veel beter dan in andere structuren.’

Van driehoek naar tandem

De oude driehoek van werkgevers, vakbonden en overheid zal anders moeten werken, zeker nu de overheid zelf met zeer grote uitdagingen kampt, vindt Wouter De Geest. ‘Werkgevers en werknemers kunnen best samen de uitdagingen aan, zelfs die van de overheid, zoals de vergrijzing. Ook bij de vakbonden leeft het besef dat we ons diepgaand moeten bezinnen. De interactie tussen de overlegniveaus kan beter. De vertrouwensrelatie raakt soms verstoord. Ook daarom richten we ons beter op de kern, het ondernemingsniveau. De afspraken op andere niveaus worden best beperkt tot het zetten van doelen of het creëren van een algemeen kader.’

‘De sociale partners moeten samen in een open sfeer naar de toekomst kijken’, vindt De Geest. ‘Dat is de basis voor vertrouwen in en empathie voor elkaar. We kunnen ons laten inspireren door het Duitse model van Mitbestimmung, zonder het te kopiëren. Essentieel is dat we een nieuw partnerschap vormen waarin we thema’s als werk voor jongeren, levenslang leren en langere loopbanen kunnen aanpakken.’

Kennis delen

Het kan moeilijk zijn om bestaande kaders op te geven, beseft de topman van BASF. ‘Om zo’n ambitieus project te realiseren zetten we best drie werkstromen op. Federaal is vooral de modernisering van het arbeidsrecht met een forse deregulering aan de orde. Het eenheidsstatuut moet worden vertaald naar vernieuwde structuren, zodat we in paritaire comités weer intelligente clusters krijgen.

Daarnaast moeten we in ondernemingen een begeestering en een cultuur creëren waarin we samen strategie, kansen en bedreigingen opvolgen, los van bestaande instituties.’ Wouter De Geest pleit ten slotte voor een positieve benadering. ‘We moeten onze goede resultaten meer bekendmaken, elkaar goede praktijken bijbrengen. Gedeelde kennis en inzichten worden de voedingsbodem voor de nieuwe, probleemoplossende cultuur.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.