Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaamheid is winstgevend voor iedereen

©Wim Kempenaers (WKB)

EY trekt voluit de kaart van Corporate Responsibility. Jan Peter Balkenende, vennoot EY en hoogleraar governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, werd aangetrokken om als missionaris het maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel intern en extern te promoten. Deze mindset behoort voorgoed tot het DNA van het bedrijf, zo getuigen ook Rudi Braes, managing partner EY Belgium en Harry Everaerts, Sustainability Leader EY Belgium.

Vanwaar uw focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Balkenende: In deze tijden van economische onzekerheid zie ik een aantal fundamentele wijzigingen in de structuren van onze maatschappij. Nieuwe allianties en samenwerkingsvormen duiken op. Er wordt steeds meer op partnerships gemikt, met een duidelijkere focus en een grotere nood om echte keuzes te maken. Ondernemingen focussen steeds vaker op innovatieve, duurzame strategieën die getuigen van betrokkenheid in de maatschappij en internationale focus.CRis niet meer iets dat van buiten komt, maar een echte business drijver. Ik zie ook een nieuw soort leiderschap dat veel meer geënt is op het betrekken van de maatschappij in het besluitvormingsproces.

Braes: Het is heel belangrijk dat een organisatie zeer wendbaar is en steeds opnieuw inspeelt op haar veranderende omgeving. Duurzaamheid hoort daar zeker bij. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven die dat vandaag ernstig nemen, betere prestaties zullen neerzetten. Er is ook geen alternatief: binnen niet afzienbare tijd zijn we met 9 miljard op deze planeet en zijn er nieuwe innovatieve oplossingen nodig. Gelukkig beweegt er heel wat: ik ontmoet steeds meer CEO's die beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Het gaat niet meer alleen maar over winst maken op korte termijn. Het nieuwe model is er één van integratie van economische, sociale en ecologische aspecten. CR vormt meer en meer de motor van de ondernemingsstrategie en is een fundamenteel onderdeel van de visie die bedrijven uitdragen.

Everaerts: De interesse van de stakeholders in duurzaamheid is daar niet vreemd aan. Bij rekruteringsgesprekken vragen jonge mensen ons steeds vaker wat we voor de maatschappij te betekenen hebben, terwijl het vroeger vaak vooral om het loon ging. Leveranciers willen van ons weten of we ons kunnen inschakelen in hun duurzame waardeketen en klanten doen hetzelfde. Het hele speelveld is aan het bewegen, en het gaat zeer snel. EY heeft daaromervoor gekozen hier een voortrekkersrol in te spelen.

Hoe maakt u binnen EY werk van Corporate Responsibility?

Balkenende: Wewillen deCR-gedachte uitdragen naar àl onze stakeholders. Vandaag maken we werk van een nieuwe generatie EY Entrepreneurs. Die moeten ondernemingen en organisaties – vandaag en in de toekomst - begeleiden in de concrete transformatie op weg naar duurzame geïntegreerde ondernemingsmodellen, die duurzame winst brengen voor zichzelf en de omgeving. Dat is wat Creating Shared Value voor ons betekent: een duurzame win-win voor de organisatie én voor de omgeving.

Braes: Corporate Responsibility is een beleving van elke dag. Daarom hebben we het duurzame gedachtegoed in onze waarden verankerd: niet alleen integriteit, respect en teaming, maar ook enthousiasme, energie, leiderschap en relaties ontwikkelen, gebaseerd op het juiste doen. Integratie is het sleutelwoord. Loze woorden volstaan niet langer. Omeen win-win situatie te creëren voor bedrijf en maatschappij, is een toe moet duurzaamheid in de bedrijfsstrategie verankerd worden.

Everaerts: We geven onze Corporate Responsibility-strategie intern én naar buiten toe concreet vorm aan de hand van het 4 Emodel. Daarbij wordt er gefocust op de interactie tussen Employees, Environment, Entrepreneurship en Community Engagement. Rond elke van deze vier pijlers hebben we specifieke targets vastgelegd. Zo engageren we ons voor de peiler Environment om de CO2-uitstoot van ons wagenpark tegen 2015 verder te verminderen met 20% tegenover het referentiejaar in 2008, terwijl het momenteel al 20% lager ligt dan het Belgisch gemiddelde. Dat willen we realiseren door onder andere er voor te zorgen dat over drie jaar eenkwart van onze autovloot elektrisch rijdt. Wedelen onze ervaring graag met anderen en onze lidmaatschappen bij organisaties die Corporate Responsibility actief promoten zoals Business & Society en Kauri, zijn daar dan ook niet vreemd aan.

Wat begrijpt u onder Creating Shared Value, en wat is de link met CR?

Balkenende: De oplossingen van de nieuwe maatschappelijke problemen zijn vaak complex. Denk maar aan de problemen rond klimaatsverandering of aan de snelheid van technologische ontwikkelingen. Een onderneming kan dat niet allemaal alleen aan. Daarom is het cruciaal om te gaan samenwerken met specialisten, technologie-experten, onderzoekscentra, en allerlei andere actoren die hun kennis samenbrengenomeen oplossing te bieden op deze maatschappelijke uitdagingen. Creating Shared Value gaat dus om gedeelde waardecreatie en dus winst: voor de maatschappij én de onderneming.

Instappen

Hoe kunnen bedrijven instappen in CSR?

Everaerts: EY heeft, gebaseerd op ondertussen meer dan een decennium praktijkervaring in de markt, een CR-groeimodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op 5 stadia die organisaties doorlopen in de ontwikkeling naar een excellent, geïntegreerd, duurzaam ondernemerschap, van 'awareness’ omtrent duurzaamheid, strategiebepaling, inbedding in de dagdagelijkse activiteiten, externe communicatie en tenslotte de toegevoegde waarde van de verificatie van een geïntegreerd financieel- en duurzaamheidsverslag.Webegeleiden onze klanten door alle geledingen van dat stappenplan. De focus ligt daarbij voornamelijk op de integratie van de duurzaamheidstrategie met de bredere strategie van de onderneming.

Hoe kunnen Corporate Responsibility en innovatie samengaan?

Balkenende: Vandaag zien we heel duidelijk een evolutie naar een geïntegreerd business model. Dat betekent dat naast financiële resultaten, investeerders ook steeds meer aandacht hebben voor milieu- en sociale performantie van organisaties. Net door het samenbrengen van deze drie domeinen wordt een nieuwe dynamiek gecreëerd, die bovenal innovatie met zich meebrengt. Innovatie in denken, innovatie in systemen, maar ook in producten, diensten en nieuwe markten. Een mooi voorbeeld vinden we in de energie- en vastgoedmarkt: door de stijgende energiekost wordt het in de toekomst belangrijk om woningen energie-onafhankelijker te maken. Zo zie je bijvoorbeeld nieuwe allianties ontstaan tussen hernieuwbare energie-spelers en vastgoedbedrijven

Hoe valt duurzaamheid te combineren met winstgevendheid?

Braes: Duurzaamheid kan winstgevend zijn voor iedereen. Om in de vastgoedmarkt te blijven: vandaag leven wereldwijd miljarden mensen in onhygiënische, slechte woningen. In België is het aankopen van een woning vandaag voor velen een onhaalbaar verhaal. Die markt voor lagere-kost-woningbouw wordt maar liefst op 424 miljard dollar ingeschat. Als je openstaat om op de innovatieve manier zaken te doen, zijn er dus duidelijk mogelijkheden te over.

Everaerts: Deze winstgevendheid is er ook voor EY. We verdienen onder meer ons brood met het begeleiden van organisaties naar meer duurzame organisatiemodellen. Dat gaat van het ondersteunen in de opbouw van lange-termijnrelaties met hun stakeholders, door het uitvoeren van controles op zowel financiële als niet-financiële data, over het adviseren in de analyse en verduurzaming van hun supplychain tot het ondersteunen met fiscaal- en subsidieadvies in bijvoorbeeld hernieuwbare energieoplossingen of het begeleiden van organisaties in de opbouw en beheer van hun assets – van duurzaam kapitaal tot green buildings, van verantwoorde investeringen tot acquisities die leiden tot nieuwe jobs, kansen, en opportuniteiten voor bedrijf en samenleving.

Zijn de klanten van EY daar klaar voor?

Braes: Steeds meer. Onze grootste CR-klanten vandaag zijn internationale spelers uit de chemische sector, de energiesector, de telecomsector en de retail. Voorts zien we ook een stijgende vraag naar ondersteuning in duurzaamheid in de KMO-markt. KMO’s en familieondernemingen staan als FOTO : WIM KEMPENAERS geen ander voor zakendoen met waarden en lange termijn visie. Als belangrijke schakel in andere wereldwijde supply chains zijn de industrie-gedreven KMO’s in ons land op deze manier actief betrokken in een verduurzaming van de wereldwijde economie. Ten slotte is er ook een stijgende vraag van allerlei overheidsinstellingen. Maar uiteraard hebben we nog een weg te gaan.

Overtuiging

 Meneer Balkenende, wat drijft u om voor EY een missionarisrol op te nemen voor de promotie van CR? Balkenende: Het ligt in het verlengde van mijn persoonlijke overtuiging, anders kan je zo'n rol niet waarmaken. Privé heb ik een energiezuinige woning en rijd ik met een hybride wagen. Professioneel werk ik al heel mijn leven aan een betere samenleving waarin je de vraagstukken niet doorschuift naar de volgende generaties. Vroeger deed ik dat in de politiek, vandaag doe ik dat vanuit het perspectief van de private sector. Ik ben enorm gemotiveerd door mijn rol bij EY omdat ik weet dat ik mijn overtuiging hier waar kan maken.

Wat is Corporate Responsibility?

Everaerts: We zijn een deel van een bredere gemeenschap, en we hebben de verantwoordelijkheid om vandaag in de maatschappij te investeren. Alleen zo kunnen we verzekeren dat we morgen zaken kunnen doen in een context waarin zowel wijzelf als de maatschappij - huidige en toekomstige generaties - kunnen floreren. Dat is voor ons de kern van Corporate Responsibility

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.