Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Technologie is niet de grote barrière voor digitalisering’

Ann Vereecke, Vlerick Business School (© Christophe Ketels)

Take the lead, het digitale leiderschapsprogramma van De Tijd, L’Echo en Vlerick Business School staat voor zijn nieuwste editie in het teken van Digital Business of the Future. ‘De technologie is er’, zegt programmadirecteur Ann Vereecke. ‘Maar hoe bepaal je wat relevant is? Welk talent heb je nodig? Hoe manage je het veranderingsproces? Dat zijn de echte vragen.’

Data & analytics, AI, machine learning, automation, blockchain, metaverse, … Het lijstje met technologie die aan bod komt in de gloednieuwe opleiding is indrukwekkend. Toch, zo maakt programmadirecteur en professor operations & supply chain management Ann Vereecke zich sterk, is de opleiding net zo goed gericht op de gemiddelde kmo als medewerkers van grote bedrijven.

‘Absoluut! We richten ons op iedereen die beseft dat de digitalisering belangrijk is en graag een voortrekkersrol wil opnemen op de werkvloer. Dat kan in een multinational, maar zeker ook in een middelgrote kmo. Net voor de kleinere bedrijven is het de kunst om door het bos de bomen te zien. Take the Lead is daarbij het perfecte richtsnoer.

Advertentie

In relatief korte tijd geven we een overzicht van de belangrijkste nieuwe technologie, tonen we hoe ze aan elkaar hangt en belichten we de valkuilen, want die zijn er natuurlijk ook. Aan het einde van de rit is het bedoeling dat de deelnemers in staat zijn een eigen plan voor digitalisering op te maken. De opleiding is volledig nieuw, waardoor ook alumni van eerdere edities van Take the Lead zich aangesproken zullen voelen.’

Zijn zaken als blockchain of artificiële intelligentie relevant voor elk bedrijf?

Vereecke: ‘Zeker, maar niet noodzakelijk op dezelfde manier. Neem bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Je kan geen krant openslaan of website openklikken zonder dat het daarover gaat. Maar wat kan je er nu eigenlijk mee? Hoe pas je haar in? Dat is voor velen nog onduidelijk. We belichten het potentieel aan de hand van cases. AI kan een meerwaarde zijn voor de producten die je aanbiedt, maar laat zich ook in bedrijfsprocessen inpassen.

De focus van deze nieuwe opleiding ligt echt op management, op de vraag: als ik mijn bedrijf succesvol wil digitaliseren, wat zijn dan de keuzes die ik moet maken?

Ann Vereecke
programmadirecteur Take the Lead in the Digital Business of the Future

Denk bijvoorbeeld aan de logistieke planning: artificiële intelligentie maakt het mogelijk om meer goederen te bundelen en het transport efficiënter te organiseren. En in financiën en hr zijn de toepassingen quasi eindeloos: van een betere rapportering tot het gericht zoeken naar de juiste profielen. En dat is nog maar één technologie. Concrete cases en voorbeelden werken inspirerend. We zien dat deelnemers snel de klik maken: “ah, maar nu ik dit zie, kan het in mijn bedrijf misschien zo …”’

De lijst met nieuwe technologie is lang en lijkt alleen complexer te worden. Hoe haal je eruit wat voor jou kan werken?

Vereecke: ‘Er is een groot aantal collega’s betrokken bij deze opleiding, elk vanuit hun specifieke expertisehoek: specialisten data-analytics, automatisering, blockchain, …

De kracht van het programma zit in de discussies die deelnemers aangaan met de experts en ook met elkaar. Neem bijvoorbeeld Metaverse. Daar hebben velen vragen over. Wat is het nu juist? Wanneer is het nuttig? Is het louter een hype? Als je daarover in debat gaat, leer je de juiste vragen te stellen en herkennen wat interessant is voor jou.’

‘Er is, om begrijpelijke redenen, ook bezorgdheid: “Zal AI de mens vervangen?”, dat soort vragen. Maar het komt erop neer uit te zoeken hoe je de beschikbare technologie kan gebruiken om de mensen en processen in jouw bedrijf aan te vullen. Stel dat een drone een deel van een functie kan overnemen, betekent dat dan dat die drone iemand vervangt? Of dat die functie verschuift naar boeiender en ergonomischer werk? Let wel, die zoektocht is niet eenvoudig. Daarom belichten we ook het aspect leiderschap.’

Dat thema heeft zelfs een volwaardige module in de opleiding. Waarom krijgt dat onderwerp zoveel gewicht?

Vereecke: ‘Technologie op zich is niet de grote kritische barrière. De innovaties zijn er, ze zijn beschikbaar. De juiste mensen vinden die ze kunnen implementeren, de mindset installeren om te innoveren, het veranderingsproces goed managen: we weten uit ervaring dat dit de sleutels zijn tot succesvolle digitalisering of digitale transformatie. Daarom ligt de focus van deze nieuwe opleiding echt op management, op de vraag: als ik mijn bedrijf succesvol wil digitaliseren, wat zijn dan de keuzes die ik moet maken?’

Nog zo’n opvallend thema: duurzaamheid. Wat is precies het verband met digitalisering?

Vereecke: ‘Digitaliseren betekent altijd dat je moet investeren in technologie. Daar kan je niet omheen. Maar er moet uiteraard een return tegenover staan. Tot voor kort ging het daarbij vooral over financiële performantie, efficiëntie of materiaal beter benutten. Allemaal correct, maar ondertussen groeit het besef dat die technologie ons ook kan helpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zoals het voorbeeld van daarnet: als je erin slaagt om met de hulp van AI transport beter te plannen, werk je niet alleen efficiënter, je verlaagt ook de uitstoot.

Dat geldt ook voor de maatschappelijke impact van bedrijven. We dromen soms luidop over een toekomst waar pizza’s per drone worden bezorgd, maar drones worden in delen van Afrika al ingezet om vaccins naar verafgelegen gezondheidscentra te brengen. En ook dichter bij huis zijn voorbeelden te vinden: denk aan een veiliger werkomgeving.’

Tot slot: hoe ziet u de Digital Business of the Future?

Vereecke: ‘Bedrijven zullen in de toekomst digitaler zijn dan nu, dat spreekt voor zich. Maar ik vind het belangrijk om het onderscheid te maken tussen digitale transformatie en digitalisering. Het eerste is de big bang: nieuwe technologie gebruiken om het hele bedrijf om te gooien: nieuwe producten, een nieuwe businessmodel, … De mogelijkheden zijn er en we belichten ze ook.

Maar ik wil toch benadrukken dat het als bedrijf net zo waardevol is om te digitaliseren: om de voor jou relevante nieuwe trends in te zetten in bestaande producten en processen, en een waardevol verschil te maken.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.