Onder de verantwoordelijkheid van Barco

TAKE THE LEAD

‘Innovatie is nu vooral: begrijp uw klant'

Meer in
Take the Lead

 © Studio Dann

 © Studio Dann

Nee, disruptie is geen puur technologisch verhaal. ‘En daarom moet ook een technologiebedrijf bij uitstek als Barco nu alles uit de kast halen om te voldoen aan het fel veranderde verwachtingspatroon van de klanten’, legt CEO Jan De Witte uit.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Het klinkt verrassend uit de mond van de CEO van een van de grootste Belgische technologiebedrijven: ‘IT heeft decennialang zwaar teleurgesteld, pas de jongste jaren wordt het steile verwachtingspatroon dat al medio jaren tachtig werd gecreëerd stilaan ook echt ingelost’, geeft Jan De Witte aan, CEO van Barco. ‘Maar nu gaat het bijzonder snel, en computing is zo alomtegenwoordig en zo krachtig geworden dat niemand er nog aan ontsnapt.’

‘Voor een technologiebedrijf pur sang als Barco is de omgang met nieuwe technologie uiteraard niet nieuw, maar de impact van de digitale disruptie reikt toch nog een heel eind verder. Enerzijds is er echt sprake van een omwenteling in onze productontwikkeling, anderzijds heeft de digitale revolutie ook de wijze waarop we onze klanten benaderen grondig veranderd. We moeten vandaag veel meer denken in termen van oplossingen voor onze klanten, én tegelijk met hen samenwerken. Dat vraagt een stevige omslag in de mindset van de medewerkers.’

Decennialang al is imageprocessing – zeg maar: de technologie achter beelden - de corebusiness van Barco. Maar anno 2017 willen klanten veel meer. ‘Het is niet langer alleen maar onze taak om beelden zo goed en scherp mogelijk te tonen. We moeten er ook voor zorgen dat onze klanten er iets extra uit kunnen halen.’

Hoe dat gebeurt? ‘Bijvoorbeeld door de beelden die in de controlekamers van de politie op groot scherm komen te verrijken met extra data en analysemogelijkheden. Of door met grote onderwijsinstellingen na te denken over oplossingen die een vertaling zijn van hun toekomstige educatieve aanpak.’ Een mooi voorbeeld van dat laatste is het collaboratieve leerplatform dat Barco vorig jaar opzette met de KULeuven en technologiebedrijf Televic. ‘Dankzij onze nieuwe oplossingen kan de Leuvense universiteit nu content delen, op interactieve wijze. Bijvoorbeeld van het groot scherm in de aula naar de tablet van de studenten, of omgekeerd. Of van een aula op de campus in Leuven naar die in Kortrijk.’

Ecosysteem

Disruptie, zo legt De Witte uit, gaat lang niet alleen over de razendsnelle technologische ontwikkelingen van de voorbije jaren. Het is ook zaak om snel en adequaat in te spelen op het sterk veranderde verwachtingspatroon bij klanten. ‘Zij verwachten dat we oplossingen aanleveren die ook connecteren met andere data in een veel breder ecosysteem en die heel intuïtief zijn in gebruik.

‘Barco is vandaag geen pure leverancier van hardware meer. Op termijn zal er zelfs meer waarde zitten in de softwareoplossingen die we aanleveren bij onze hardware dan in de hardware zelf. Springen we niet op die trein, dan dreigt onze hardware binnenkort nog puur als een commodity beschouwd te worden. Dat besef is hier pas de laatste jaren aan het groeien.’

Om alle medewerkers mee te krijgen in die nieuwe logica, is hier en daar een extra zetje nodig. ‘Software wordt, veel meer dan hardware, samen met de klant ontwikkeld’, zegt De Witte. ‘De digitale revolutie verandert de aard van je R&D, maar ook van je hele innovatieproces. Veel zogenaamd disruptieve technologie van vandaag bestaat vaak niet zozeer uit nieuwe uitvindingen, maar is een slimme combinatie van bestaande technologie. Die concepten besteden dan ook nog eens heel veel aandacht aan het verwachtingspatroon van de eindgebruiker.’

Vandaag betekent innovatie dus vooral: versta uw klant, besluit CEO De Witte. ‘De technologie die dat mogelijk maakt, is doorgaans vlot en snel beschikbaar. Maar je bedrijf moet wel uit het cocon durven te breken. We moeten heus niet alles zelf meer willen uitvinden, om onze klanten toch een grote toegevoegde waarde te kunnen bieden.’

Advertentie

Advertentie