Onder de verantwoordelijkheid van EY

TAKE THE LEAD

‘We stimuleren onze mensen constant om out of the box te denken'

Meer in
Take the Lead

 © Frank Toussaint

 © Frank Toussaint

Patrick Rottiers van EY België houdt niet van het begrip ‘disruptie’. Hij heeft het liever over een technologische evolutie. ‘Nieuwe technologie biedt onze werknemers meer dan ooit ruimte en kansen om het verschil te maken en meer toegevoegde waarde te scheppen. Als werkgever moet je daar goed mee omspringen.’

Advertentie

Advertentie

Advertentie

‘Een bedrijf als het onze is uiteraard constant op zoek naar groei. Vandaag zien we in onze sector een behoorlijke marktverzadiging. Willen we de taart groter maken, dan moeten we dus op zoek naar andere vormen van dienstverlening en extra toegevoegde waarde voor onze cliënten’, zegt Patrick Rottiers, Country Managing Partner bij EY België.

‘Enkele jaren geleden hadden we het gevoel dat we rond innovatie net niet snel genoeg gingen. Vandaag biedt ons programma Innovate EY daar een concreet antwoord op: het zet onze medewerkers aan om met nieuwe ideeën en concrete concepten op de proppen te komen. Ze kunnen hun vernieuwende ideeën in verschillende groepen bij elkaar pitchen. Vergelijk het met een start-up, die zijn concept of businessplan in een zeer beperkte tijdspanne zo goed mogelijk aan de man moet brengen. Wordt een voorstel geselecteerd? Dan krijgen de teams ook een budget om hun project uit te werken en uit te voeren. Ze worden een soort start-up in het bedrijf.’

'Naast het moederschip lanceren we kleine speedbootjes die op termijn almaar meer de nieuwe koers zullen bepalen.'
Patrick Rottiers Country Managing Partner EY België

Dat die aanpak vruchten afwerpt, bewijst onder meer de recente lancering van de Finance Navigator. ‘Dat is een online-CFO voor kleine starters die zich nog geen eigen CFO kunnen veroorloven, maar die wel een degelijk financieel plan of financiële rapporten moeten opstellen’, legt Rottiers uit. ‘Het is dus een mooi voorbeeld van een project dat rechtstreeks inspeelt op de veranderende marktomstandigheden en op de vragen van cliënten die daaruit voortvloeien. Het is bovendien ook op heel korte termijn in de markt gezet.’

‘We proberen onze mensen constant impulsen te geven om out of the box te denken. Zo organiseerden we onlangs zelf een hackaton, waarbij medewerkers uitgedaagd werden werd om via Robotic Process Automation oplossingen te zoeken voor administratieve uitdagingen.’

Tanker

EY stimuleert die innovatie en vernieuwende out of the box-concepten niet alleen intern. Het anticipeert ook op uitdagingen waar cliënten mee af te rekenen zullen krijgen. Patrick Rottiers: ‘Goed een jaar geleden hebben we Cognistreamer overgenomen, een bedrijf gespecialiseerd in de begeleiding van collaboratieve innovatietrajecten. We bieden hun geavanceerde webtool voor open innovatie nu aan grotere cliënten aan. Noem het een geavanceerde versie van de goede oude ideeënbus van vroeger. Daarnaast bieden we, als onderdeel van EY Factory, innovatie ook aan als een service: we begeleiden start-ups en scale-ups in hun eigen innovatief proces. Waar mogelijk gaan we een vorm van partnership aan en bieden we hen ons eigen netwerk aan.’

‘Een organisatie als EY mag geen logge tanker worden’, weet Rottiers. ‘Daarom lanceren we naast het moederschip kleine speedbootjes die op termijn almaar meer de nieuwe koers zullen bepalen. Ook ons rekruteringsbeleid draagt daar toe bij: vroeger zag je hier traditioneel mensen met een diploma TEW, economie of rechten opduiken. Anno 2017 halen we ook almaar vaker ingenieurs, informatici en zelfs historici binnen. Mensen die in een heel andere omgeving zijn opgeleid, maar duidelijk bereid zijn om nieuwe kennis op te doen en niet zelden ook projecten of uitdagingen vanuit een heel ander perspectief benaderen.’

‘De versnelling en de veranderingen die de komende jaren op ons afkomen, zullen nog veel ingrijpender zijn dan wat we de voorbije jaren al zagen’, voorspelt Rottiers. ‘Het komt er dus op aan om ook in onze onderneming een nieuwe dynamiek te creëeren, waardoor we anders naar het eigen bedrijf én naar onze markt kijken.’

Advertentie

Advertentie