Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Werkgevers moeten open-minded zijn in hun rekruteringsproces’

Anouk Lagae, CEO bij Accent

Binnen de wedloop om talent vragen organisaties zich best actief af hoe het komt dat ze te weinig mensen vinden. Mogelijke strategische oplossingen? ‘Bij kandidaten niet eenzijdig focussen op het cv en wéten waaruit medewerkers werkgeluk putten’, menen Anouk Lagae en Maarten Vansteenkiste.

Binnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt houden veel werkgevers nog steeds hardnekkig vast aan strakke criteria en definities waar kandidaten voor bepaalde functies aan moeten voldoen. ‘Zoeken naar die ene witte raaf wérkt vandaag niet meer’, benadrukt Anouk Lagae, CEO bij talent placement bedrijf Accent. ‘Organisaties moeten talent detecteren zonder te focussen op het cv en het afvinken van rigide checklists.’  

Motivatie, talent en werkgeluk 

Advertentie

In plaats daarvan rekruteren ze beter op basis van de motivatie, talenten en de fit van kandidaten met de waarden en de cultuur van een bedrijf. Vaardigheden en skills kunnen immers on the job getraind worden: niet alleen bij nieuwe medewerkers, maar ook bij mensen wiens job en functie verandert onder invloed van de snel evoluerende wereld, klinkt het. Hire the will, train the skill

‘Organisaties weten best hoe ze hun medewerkers werkgeluk kunnen bieden’, benadrukt Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspsycholoog UGent. ‘Uit werkgeluk vloeit immers tevredenheid en fierheid, wat de productiviteit vergroot én de kans dat mensen hun werkgever zullen aanprijzen bij anderen.’   

Werkgeluk is een basisrecht waar werkgevers en medewerkers samen naar moeten streven.

Anouk Lagae
CEO bij Accent

Happiness@Work & hybride werken 

De nieuwe Happiness@Work Study die Accent sinds 2020 jaarlijks organiseert in samenwerking met Impetus Academy (een spin-off van UGent) geeft alvast de huidige stand van zaken weer in ons land. Zo heeft hybride werken een duidelijke impact op werkgeluk. Al is het niet per definitie zo dat kantoorwerkers meer of minder werkplezier ervaren dan mensen die partieel of grotendeels thuis werken.  

‘Doorslaggevender dan het aantal telewerkdagen is de manier waarop hybride werk georganiseerd wordt’, zegt Maarten Vansteenkiste. ‘Werkgevers die hun mensen inspraak geven rond bijvoorbeeld de ideale thuiswerkdagen, een duidelijke omkadering voorzien en de meerwaarde van kantoorwerk accentueren, verhogen daarmee de motivatie bij hun medewerkers.’  

Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspyscholoog UGent

ABC als kompas 

Vansteenkiste vestigt ook de aandacht op het ABC voor de groei van mensen. Daaruit leren bedrijven en hun medewerkers onder meer op welk domein er extra ondersteuning nodig is. Dat vertaalt zich in de praktijk naar doelgerichte leiderschaps- en organisatieontwikkelingen op vlak van de psychologische behoeftes aan Autonomie (betrek mensen in het beslissingsproces), verBondenheid (zorg voor een zorgzame omgang) en Competentie (geef medewerkers toegang tot groeitrajecten en opleidingen), waar Impetus Academy actief op inzet. ‘De studie leert ons dat autonomie gemiddeld de minst voldane behoefte is bij medewerkers.’ 

Autonomieversterkend 

Werkgevers die hun mensen inspraak geven rond bijvoorbeeld de ideale thuiswerkdagen, een duidelijke omkadering voorzien en de meerwaarde van kantoorwerk accentueren, verhogen de werkmotivatie

Maarten Vansteenkiste
motivatie- en ontwikkelingspyscholoog UGent

Bedrijven kunnen die autonomie bij hun mensen versterken door los te laten. En dat kan al met kleine initiatieven of ingrepen. Maarten Vansteenkiste: ‘Autonomie is geen luxeproduct voor kaderleden of bedienden. Zo ken ik een bedrijf waar arbeiders producten moeten registreren met een balpen. Dat liep prima tot de organisatie switchte van leverancier en de nieuwe pennen niet waterbestendig bleken. De arbeiders kregen inspraak en uiteindelijk werd terug overgestapt naar de vorige leverancier.’  

Luisteren naar de grieven van mensen en die serieus nemen, is fundamenteel en autonomie ondersteunend. ‘Iedereen heeft een stem die gehoord moet worden, want daaruit komen vaak rijke suggesties’, zegt Anouk Lagae. ‘Daartoe hebben we voor onze eigen medewerkers bijvoorbeeld Friends of Accent. Daar kunnen onze mensen zélf initiatieven voorstellen aan het management. Ik organiseer ook maandelijks een ontbijtsessie met een tiental willekeurige medewerkers. Dankzij die daarbij verzamelde feedback kunnen onze mensen vandaag bijvoorbeeld flexibel hun start- en einduren kiezen.’ 

Werkgeluk is een basisrecht 

Kortom: werkgeluk is eigenlijk een basisrecht, en werkgevers en medewerkers hebben samen de plicht om dat te maximaliseren. ‘Als mensen op de juiste plek en in de optimale omgeving hun job kunnen uitvoeren, en daarbij hun talenten volledig kunnen doen bloeien, dan overstijgen ze zichzelf, worden zij en hun omgeving gelukkiger én wordt het bedrijf productiever’, besluit Anouk Lagae. ‘Organisaties kunnen dat bekomen door zichzelf af en toe in vraag te stellen en de hr-lat hoger te leggen.‘ Niemand anders dan jijzelf kan je werkgeluk maken – happiness is een keuze –, maar een werkgever moet de juiste gezonde omgeving creëren.  

Meer info? Lees hier onze whitepaper rond dit onderwerp.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.