Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De race naar Net Zero: uitdagingen voor bestuurders

Vroeger namen de managers de leiding en volgden de aandeelhouders. Maar corporate governance is geëvolueerd en heeft een sterke internationale dimensie gekregen. Het paradigma is verschoven naar een groeiende aandeelhoudersoriëntatie. ‘Bedrijven moeten in hun werking voldoen aan nieuwe regels, structuren en standaarden. Dit vereist specifieke kwaliteiten van leiders en bestuurders’, zegt Fabiaan Van Vrekhem, voorzitter van Valpeo en van leadership advisory firm Accord Group.

Door het toegenomen belang van ESG is er meer aandacht voor corporate governance structuren. Men verwacht dat bedrijven hun “purpose” uitleggen en hoe ze omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze moeten voldoen aan de eisen van de aandeelhouders en ervoor zorgen dat alle stakeholders vertrouwen blijven hebben. De verschuiving naar triple-bottom-line denken – people, planet en profit – vereist een transformatie van corporate governance modellen.

Strategisch leiderschap

Volgens Larry Fink, voorzitter en CEO van 's werelds grootste vermogensbeheerder Blackrock, is er geen enkel bedrijf waarvan het bedrijfsmodel niét ingrijpend wordt aangetast.

Bedrijven hebben een strategisch leiderschapsmodel nodig om leiders aan te trekken die kunnen omgaan met de groeiende complexiteit.

In een open brief aan CEO’s, waarin hij de aandacht vestigt op de klimaatverandering en de noodzaak voor bedrijven om een transitieplan te ontwikkelen, schrijft hij: “We vragen aan bedrijven om een plan bekend te maken over hoe hun bedrijfsmodel verenigbaar zal zijn met een Net Zero economie. (…) We vragen om te laten weten hoe dit plan wordt opgenomen in de langetermijnstrategie en wordt beoordeeld door de raad van bestuur.”

De brief van Blackrock verhoogt de urgentie van de aandacht voor de klimaatverandering bij bedrijven en van de ontwikkeling van een Net Zero transitieplan.

De complexiteit van het runnen van een bedrijf is in hetzelfde tempo toegenomen en vereist een hoger niveau van strategisch leiderschap. Voor bestuurders is het een uitdaging om niet-financiële maatstaven te definiëren om Net Zero bedrijfsmodellen te implementeren. Ze worstelen ook met de toenemende bezorgdheid over hoe hun bedrijf kan bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang.

Van bestuurders wordt verwacht dat ze bijdragen tot het debat rond Net Zero, circulaire en digitale businessmodellen en het veranderende ecosysteem van de sector waarin bedrijven opereren.

Bovendien hebben ze een nieuw leiderschapsmodel nodig dat hen helpt om het leiderschap voor de toekomst vorm te geven zodat ze de strategische leiders kunnen aantrekken die met deze toegenomen complexiteit kunnen omgaan.

Specifieke kwaliteiten

De vereiste digitale en duurzame evoluties hebben een impact op marketing, financiën, human resources en alle andere bedrijfsdomeinen. Leiders krijgen complexere verantwoordelijkheden en zullen daaraan moeten voldoen. Ook de verwachtingen die aan bestuurders worden gesteld, zijn onderhevig aan een paradigmashift.

Die fit wordt niet langer prioritair bepaald door de ervaring die iemand met zich meebrengt maar door de mate waarin hij of zij in staat is om zich ten volle in te leven in deze nieuwe realiteit. Bijdragen tot het verhogen van de eco-efficiëntie van de operaties van een organisatie is de minst complexe meerwaarde die mag worden verwacht. Maar bijdragen tot het debat rond Net Zero, circulaire en digitale businessmodellen en het veranderende ecosysteem van de sector waarin bedrijven opereren, vereist andere kwaliteiten.

Onze selectieprocedures van leiders en bestuurders stellen ons in staat net die kwaliteiten zichtbaar te maken. Zo dragen we bij aan een economische realiteit waarin people, profit en planet hun evenwicht trachten te vinden.

Fabiaan Van Vrekhem is voorzitter van Valpeo en van leadership advisory firm Accord Group.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.