Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam rekruteren is de zoektocht naar het ‘waarom' van de kandidaat

In een snel veranderende wereld staan de gangbare selectiecriteria onder druk. Ervaring en verworven competenties zijn geen garantie voor succesvolle aanwervingen. De zoektocht naar de geschikte kandidaat vereist een diepgaander inzicht in waartoe mensen in staat zijn en in hun optimale context.

‘De toekomst laat zich steeds minder voorspellen.  Wie zich wil voorbereiden op morgen, moet het ‘waarom’ van mensen en organisaties leren begrijpen. Beide zijn dynamische systemen. Om relevant te blijven, wordt inzicht in dit ‘waarom’ cruciaal’, zegt Sarah Van Assche, Partner bij Accord Group, een leadership advisory organisatie.

‘Mensen kijken anders naar hun werk. Het is meer dan een manier om te voorzien in de basisbehoeften. Mensen zoeken zingeving, ontplooiing en een organisatie die hen dat kan geven. Ze willen zich herkennen in de verantwoordelijkheden die ze krijgen, in de ambities van de organisatie en waar die voor staat.’

Breder beeld

Door de snel veranderende context en wijzigende verwachtingen moeten organisaties anders rekruteren, vindt Van Assche. ‘Dit start bij de zoektocht naar wat organisaties en mensen verbindt. Dat is wat Accord Group verstaat onder duurzaam rekruteren.’

‘Daarvoor is een holistisch perspectief nodig. Wat is vandaag en morgen de toegevoegde waarde van iemand en in welke context kan hij of zij zichzelf zijn? En moeten we daarbij rekening houden met de verwachtingen van de stakeholders en de externe context van een organisatie? Want ook zij bepalen de complexiteit van het gewenste perspectief.’

Sleutelfiguren

‘Wie duurzaam wil rekruteren, moet weten hoe een organisatie en de rol waarvoor je iemand rekruteert, zullen evolueren’, zegt Lieve Vermeylen, Partner bij Accord Group. ‘Wij spreken daarom eerst met verschillende stakeholders over de bestaansreden van de organisatie, vandaag en in de toekomst. We brengen ook de bedrijfscultuur in kaart.’

Duurzaam rekruteren draagt bij aan een samenleving waarin mensen worden gewaardeerd voor hun bijdrage in plaats van beoordeeld.
Sarah Van Assche
Partner Accord Group

Als voorbeeld vertelt Vermeylen hoe een bedrijfsleider na veertig jaar kwam aankloppen om een opvolger te zoeken. ‘We moeten in zo’n geval de organisatie eerst leren kennen. We zoeken alle sleutelfiguren op en leggen de puzzel. Vanuit een universeel perspectief brengen we onbevangen de context van de organisatie in kaart, om van daaruit de waarde die de kandidaat dient te creëren zichtbaar te maken. Enkel op die manier, en zeker voor C-level rollen, kan de levensvatbaarheid van de organisatie worden verzekerd.’

Ander perspectief

Om een perfecte match te vinden, is vaak een ander perspectief nodig. Wie alleen op basis van kennis en competentie rekruteert, heeft slechts oog voor een fractie van de kandidaat. Daardoor kent men de persoon die men aanwerft onvoldoende en kan men ook zijn of haar meerwaarde onvoldoende inschatten.

‘We zijn geïnteresseerd in de manier waarop mensen denken en in wat ze voelen als ze doen wat van hen verwacht wordt. Wij willen het bredere perspectief van een kandidaat zichtbaar maken, zijn of haar optimale context en onontgonnen potentieel’, zegt Van Assche.

‘We kijken niet alleen naar vooraf gedefinieerde competenties of criteria. Die blijven relevant, maar zijn een reflectie van een bepaald referentiekader dat vaak berust op ervaringen uit het verleden. Die competenties bieden geen garantie voor de toekomst. Ze tonen slechts een deel van de mens. Ook de niet-gedefinieerde criteria zijn belangrijk, aangezien een mens in zijn of haar totaliteit naar het werk komt.’

‘Mensen hebben de neiging onbewust te oordelen vanuit referentiekaders. Door de manier waarop we organisaties en mensen in beeld brengen, maken we de alle referentiekaders inzichtelijk: hoe mensen denken, voelen en graag handelen’, zegt Vermeylen.

Een kandidaat is niet goed of slecht, de purpose van de kandidaat en de organisatie moeten op elkaar aansluiten.
Lieve Vermeylen
Partner Accord Group

‘Zo ontstaat een nieuw perspectief dat beter aansluit bij de complexiteit van de huidige samenleving waar zowel individuen als organisaties mee geconfronteerd worden. Hierdoor zijn we in staat om bestaande perspectieven te verbreden en referentiekaders te veranderen bij wie beslist over mensen, organisaties en strategieën. We kijken naar de mens in zijn geheel, zonder de context te vernauwen.’

Niet goed of slecht

‘Een kandidaat is niet goed of slecht, de purpose van de kandidaat en de organisatie moeten op elkaar aansluiten’, legt Vermeylen uit. ‘Sommigen houden de zaken graag beheersbaar, anderen ondernemen graag. Sommigen passen beter in een cultuur van gelijkheid, anderen in een cultuur van verandering. Sommigen zijn gericht op het verbeteren van bestaande systemen, anderen willen bouwen aan de maatschappelijke relevantie van een organisatie. Het zijn voorbeelden van tot wat mensen in staat zijn en in welke context, zodat ze op een authentieke manier hun volle potentieel kunnen benutten.’

Duurzaam rekruteren heeft duidelijke voordelen voor een organisatie. ‘Het maakt aanwervingen langer houdbaar’, zegt Lieve Vermeylen. ‘Rekruteren en aanwerven zijn aanzienlijke investeringen voor bedrijven. Bovendien bevorderen duurzame aanwervingen het welzijn in de organisatie. We kennen allemaal de impact van een toxische omgeving op mensen en hun welzijn. Het succes van organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werken en de mate waarin ze ten volle tot hun recht komen in de toegewezen rol en context.’

Persoonlijke drijfveren

Ook voor kandidaten is duurzaam rekruteren een goede zaak. ‘De kandidaat die het haalt, komt terecht in de juiste context: een rol, organisatie en cultuur waar hij zijn of haar volle potentieel kan benutten. Zelfs wie het niet haalt, heeft er baat bij. Die krijgt inzicht in wie hij of zij is en wat dit betekent in een werkcontext en in relatie tot anderen.’

‘Duurzaam rekruteren sluit nauw aan bij hoe wij kijken naar de ontwikkeling van mensen en organisaties’, besluit Sarah Van Assche. ‘Door inzicht te bieden in wat ervoor kan zorgen dat mensen en organisaties floreren, trachten wij bij te dragen aan een samenleving waarin mensen worden gewaardeerd voor hun bijdrage in plaats van beoordeeld.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.