Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een CEO kan maar succesvol zijn in een context die aansluit bij wie hij of zij is’

Fabiaan Van Vrekhem, Managing Partner Accord Group

‘Door op zoek te gaan naar het verhaal van een CEO, kunnen we hem of haar linken aan een context waarbinnen hij of zij meerwaarde voor een bedrijf kan creëren’, zegt Fabiaan Van Vrekhem, managing partner van Accord Group.

‘De noden van een bedrijf evolueren in de tijd. De samenleving staat niet stil en van bedrijven wordt verwacht er zich mee af te stemmen. Globalisering heeft ertoe geleid dat optimaal beheer op zich ontoereikend is geworden. Anticiperen op nieuwe verwachtingen, bouwen aan nieuwe businessmodellen en verhogen van de maatschappelijke relevantie zijn noodzakelijk geworden om de autonomie van de organisatie te vrijwaren.

‘In de zoektocht naar een CEO, moet vooral duidelijk zijn welk verhaal een organisatie wil uitdragen. Want wie het bedrijf leidt, moet bij dat verhaal aansluiten en in staat zijn het vorm te geven’, zegt Van Vrekhem, die met Accord Group gespecialiseerd is in de invulling van hoge leidinggevende functies, zogenaamde C-level functies.

Het CEO-perspectief

Van Vrekhem beklemtoont dat elke CEO een uniek verhaal heeft. ‘Elke persoon heeft een eigen perspectief op de omgeving waar hij of zij aan wenst bij te dragen. Het herkennen van dit verhaal laat ons toe te bepalen waartoe die CEO in staat is en welke meerwaarde hij of zij kan brengen voor een organisatie of in welke mate het aansluit op de ambities en cultuur van de organisatie.’

Het perspectief van CEO’s is divers. Sommigen focussen graag op optimalisatie. Zij kunnen efficiënt invoeren wat elders al goed heeft gewerkt en focussen zich op het maximaal inzetten van mensen en middelen.

In de zoektocht naar een CEO, moet vooral duidelijk zijn welk verhaal een organisatie wil uitdragen. Want wie het bedrijf leidt, moet bij dat verhaal aansluiten en in staat zijn het vorm te geven.
Fabiaan Van Vrekhem
Managing Partner Accord Group

Unieke ervaringen

Andere CEO’s zijn steeds op zoek naar onderscheidend vermogen. Ze leven zich graag in in de leefwereld van hun stakeholders met als doel nieuwe vormen van meerwaarde te ontdekken. Ze richten zich graag op de ontwikkeling van nieuwe scenario’s die anticiperen op de toekomst. Ze bouwen graag aan unieke ervaringen.

Denk aan Coca-Cola dat al decennia het beeld van de kerstman gebruikt en destijds vanuit dit perspectief de wereld trachtte te veroveren. Ze bouwen niet alleen fysische producten maar creëren unieke ervaringen.

Nieuwe eisen

‘Maar de globalisering heeft nieuwe eisen gesteld aan CEO’s’, meent Van Vrekhem. ‘Ze moeten in staat zijn vorm te geven aan nieuwe businessmodellen en nieuwe rollen voor de organisatie. Deze CEO’s focussen op de plaats van de organisatie in de waardeketen en zijn in staat volledige sectoren te transformeren.’

De oorspronkelijke ambitie van Uber spreekt daarin boekdelen. “Over grenzen, culturen en talen heen, zijn we er trots op mensen die een betrouwbare rit nodig hebben, in contact te brengen met mensen die geld willen verdienen door met hun auto te rijden.”

Anticiperen op morgen

‘Dit was een nieuw verhaal dat de traditionele taxi-wereld heeft getransformeerd. Of de toenmalige CEO van Nespresso die bij aanvang mensen thuis koffie wilde leren maken zoals een barista en ondertussen de koffieproducenten in de hoek heeft geduwd. Die CEO’s onderscheiden zich in de eerste plaats door de rol die zij wensen te spelen.’

En dan zijn er nog wat Van Vrekhem de Captains noemt. Captains of Industry anticiperen op wat morgen zinvol zal worden in de samenleving en zetten nieuwe standaarden in een industrie. ‘Nestlé bijvoorbeeld was bij de eersten om de transitie van voeding naar gezonde voeding in te zetten in de jaren ‘90. Ze merkten het toenemende probleem van obesitas op en zagen in dat aandacht voor gezondheid waardevoller zou worden.’

Om te begrijpen of iemand het goed of slecht zal doen, moet je vooral eerst zijn of haar verhaal of intentie begrijpen en niet alleen focussen op de successen uit het verleden.
Fabiaan Van Vrekhem
Managing Partner Accord Group

Duurzaamheid op de agenda

Dit type CEO heeft de ambitie om maatschappelijke meerwaarde te creëren. ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij veel bedrijfsleiders maar alleen daarmee zal men het niet redden als men zich niet bewust is van welke nieuwe perspectieven aan de oorsprong liggen van deze ontwikkelingen’, zegt Van Vrekhem.

‘Captains of Society bouwen aan het verbeteren van bestaande en zelfs aan nieuwe ecosystemen, denkt maar aan de transitie van de lineaire naar de circulaire economie.’

Verbinden van verhalen

Een CEO kan pas succesvol zijn als zijn of haar verhaal aansluit bij de ambitie en dus het verhaal van de organisatie. ‘Het succes van een CEO wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin hij of zij zich weet af te stemmen op de bedrijfscontext’, zegt Van Vrekhem. ‘Om te begrijpen of iemand het goed of slecht zal doen, moet je vooral eerst zijn of haar verhaal of intentie begrijpen en niet alleen focussen op de successen uit het verleden.’

Succesvolle CEO

Accord Group heeft methodieken ontwikkeld om zichtbaar te maken in welke mate het verhaal en ambitie van een leider aansluit bij de ambitie van de organisatie.

‘Een CEO kan maar succesvol zijn in een context die aansluit bij wie hij of zij is. De manier waarop hij of zij denkt, voelt, graag handelt is daarin allesbepalend. Het dient aansluiting te vinden bij de complexiteit van de meerwaarde die de organisatie wenst in te vullen en bij de cultuur die dient vorm te krijgen om dat mogelijk te maken.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.