Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Column | 'Hedendaags leiderschap focust op mensen, technologie én resultaten'

Charlotte Castelein, CEO en partner bij Bakker & Partners

Het klassieke traject waarbij een medewerker jarenlang stapsgewijs opklimt naar een leidinggevende functie, is vandaag achterhaald. ‘In onze snel veranderende wereld zijn competenties zoals flexibiliteit, veerkracht en mensen ook op afstand kunnen aansturen en inspireren vaak belangrijker dan decennia aan managementervaring’, merkt Charlotte Castelein, CEO en partner bij Bakker & Partners.

Charlotte Castelein: ‘Net zoals tien jaar geleden hebben leidinggevenden vandaag visie nodig, moeten ze communicatief en besluitvaardig zijn. Maar de context waarin ze die skills hanteren, is compleet veranderd. Zo moeten leidinggevenden bijvoorbeeld, door het ingeburgerde hybride werken, teams kunnen aansturen waarbij sommige mensen op kantoor, anderen thuis en nog anderen in het buitenland opereren. Dat vereist een sterk staaltje peoplemanagement waarbij betrokkenheid creëren bij medewerkers in balans dient te zijn met het bereiken van de doelen van een bedrijf. Autoritair leiderschap en micromanagement zijn daarbij niet meer van deze tijd.’

Een leider biedt vandaag autonomie en verantwoordelijkheid, en heeft vertrouwen in het team. Betrokkenheid komt vooral voort uit het creëren van een gemeenschappelijk doel. Als mensen voelen dat ze impact hebben, dat ze bijdragen tot een doel, dan zijn ze betrokken bij de organisatie. Het is de rol van de leider om dit gemeenschappelijk doel mee te creëren, te vertalen naar de verschillende departementen en te laten leven.

Digitaal management

Charlotte Castelein: ‘Dan is er de digitalisering. Managers hoeven niet per se IT-experts te zijn, maar ze hebben wél een gezonde interesse in technologie nodig om optimaal leiding te kunnen geven binnen de digitale omgeving van vandaag – die bovendien razendsnel evolueert en verandert. Dat brengt ons naar de volgende onmisbare competentieset voor een hedendaagse leidinggevende: flexibiliteit en veerkracht. Leiders moeten binnen een snel veranderende omgeving beslissingen durven te nemen. Want stilstaan betekent meer dan ooit achteruitgaan. Omdat veel innovatie vandaag voortkomt uit digitalisering en automatisering, zien we tegenwoordig dat ook een CIO de rol van CEO kan nemen, iets wat vroeger toch minder voor de hand lag.

'Vandaag worden de platgetreden paden meer en meer verlaten bij het selecteren van leidinggevenden. Een positieve evolutie'

Charlotte Castelein
CEO en partner bij Bakker & Partners

Diversiteit en inclusie

Charlotte Castelein: ‘De leidinggevende van vandaag én morgen moet ook een duidelijke visie hebben op diversiteit en inclusie. Dat staat bij veel organisaties en hun medewerkers hoog op de agenda. Concreet vertaalt zich dat in het harmoniseren van onder meer verschillende karakters, culturen, nationaliteiten, geloofsovertuigingen en genderidentiteiten binnen teams. Hoe bereiken we als team de beste resultaten? Het is wetenschappelijk bewezen dat diversiteit op de werkvloer uiteindelijk leidt tot meer creativiteit en innovatie. Binnen die evolutie merken we ook dat organisaties meer diversiteit nastreven binnen hun management zélf. Er worden vandaag zeker ook mensen met minder voor de hand liggende achtergronden aangeworven voor leidinggevende functies, mensen die perfect geschikt zijn voor de job.’

Nieuwe selectieprocedure

Charlotte Castelein: ‘Al die zaken zorgen ervoor dat bedrijven nu anders kijken naar ervaring bij kandidaten voor een leidinggevende functie. Wie tien of vijftien jaar geleden een goed leider was, is dat vandaag misschien niet meer. Een loopbaan, waarbij men stapsgewijs de hiërarchische ladder heeft beklommen, is niet meer doorslaggevend. De platgetreden paden worden meer en meer verlaten, de focus ligt nu meer op contextuele ervaring: in welke situaties hebben leidinggevenden hun krachten al kunnen bewijzen? Hoe zit het met hun benodigde competenties daarbij? Daar screenen wij kandidaten uitgebreid op tijdens diepgaande competentiegerichte interviews. Dat geeft een positieve evolutie voor de organisaties van vandaag; het ‘Peter Principle’ komt hierdoor ook minder voor.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.