Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Meer diversiteit en soepelere procedures

Nancy de Coensel, senior consultant bij Bakker & Partners

Om het juiste talent aan te trekken zet ook de publieke sector in op employer branding, eenvoudige procedures en samenwerking met externe partners. ‘We willen meer diversiteit bij de overheid’, zegt Kurt Van Raemdonck.

De overheid is een belangrijke werkgever waar veel aanwervingen gebeuren. De nakende pensioengolf zal ruimte maken voor heel wat nieuwe aanwervingen. Het federale rekruteringsproces is sinds de oprichting van Selor in 2002 moderner, efficiënter en meer klantgericht geworden. 'Toch is er ruimte voor verbetering’, zegt Kurt Van Raemdonck, kabinetschef op het departement Ambtenarenzaken. ‘Vaak gaat het nog  over grote groepen die door de trechter van Selor gaan. We moeten ervoor zorgen dat het proces sneller, flexibeler en meer op maat van de kandidaat wordt, maar er tegelijkertijd over waken dat het een objectief proces blijft waar iedereen over  dezelfde lat moet.’

Mooie mix

Het systeem is eerlijk, maar het verloopt nog altijd te traag. ‘De doorlooptijd moet inderdaad sneller’, geeft Van Raemdonck toe. ‘We kunnen niet zomaar talent zoeken zoals een headhunter dat doet. Daarom willen we een mechanisme ontwikkelen waardoor we met externe partners kunnen samenwerken in de zoektocht naar goede profielen. Ook voor assessments kan de samenwerking met private partners nuttig zijn. We doen al een beroep op hen voor de screening van talent en potentieel in het kader van ontwikkeling, maar  nog niet voor de selecties.’

‘Er is een groot verschil met de semipublieke sector. Die werkt al samen met externe partners om mensen uit de privésector te zoeken en aan te trekken’

Nancy de Coensel
senior consultant bij Bakker & Partners

‘Dan spreek je vooral over de klassieke overheidsdiensten’, vult Nancy de Coensel, senior consultant bij Bakker & Partners, aan. ‘Er is een groot verschil met de semipublieke en social profit sector. Bedrijven als de NMBS, bpost en Skeyes werken wel al met externe partners om mensen uit de privésector te zoeken en aan te trekken.  Ook meer en meer onderwijsinstellingen en zorginstellingen doen beroep op ons. Je ziet er een duidelijke win-win, want zij brengen andere ervaringen mee. Ook voor de federale overheidsdiensten zou dit een goede evolutie zijn. Zeker voor de rekrutering van het topmanagement liggen hier mogelijkheden.’

Daarnaast zien kandidaten de overheid als een aantrekkelijke werkgever door het loon, de loopbaanmogelijkheden, de  stabiliteit en de work-life balans. Vaak gaat het om instanties die maatschappelijk verantwoord ondernemen en die als zinvol worden gezien. Die voordelen spelen we uit wanneer we kandidaten benaderen voor vacatures in de (semi)publieke sector.   

Diploma versus ervaring

Kurt Van Raemdonck, kabinetschef op het departement Ambtenarenzaken

De publieke sector wil de komende drie jaar inzetten op meer diversiteit. ‘Onze sector is nog overwegend mannelijk en in het minst een afspiegeling van de maatschappij. Binnen de overheid zijn de vrouwen in de meerderheid. Maar op de hogere niveaus is onze sector nog overwegend mannelijk. We willen daar een kentering zien. Gelukkig zijn er steeds meer vrouwelijke en allochtone kabinetschefs. Dat gaat de goede richting uit’, gaat Van Raemdonck verder. In het verleden hechtte de overheid veel belang aan diploma’s, maar ook daar ziet Van Raemdonck geleidelijk aan een evolutie naar gelijkwaardigheid door ervaring. ‘Bij de overheid bestaat een systeem van eerder verworven competenties (EVC) voor de knelpuntfuncties,  zoals bijvoorbeeld IT, technische en economische profielen. We maken hierbij gebruik van de knelpuntenlijst van de VDAB  We willen ons bestaand systeem versoepelen en structureler inzetten om zo nieuw talent aan te trekken, maar ook interne mobiliteit te stimuleren binnen de overheid. Het is immers niet omdat iemand geen bepaald diploma heeft dat ze geen job op bachelor- of masterniveau kunnen uitoefenen.’

‘In het verleden hechtte de overheid veel belang aan diploma’s, maar er is geleidelijk aan een evolutie naar gelijkwaardigheid door ervaring’

Kurt Van Raemdonck
kabinetschef op het departement Ambtenarenzaken

‘Dat zijn steile ambities’, vult De Coensel aan, die vaak voor klanten in de publieke sector werkt. ‘Ik zie veel frustratie bij mensen met een bachelordiploma die niet in aanmerking komen voor een bepaalde functie omdat een Master diploma vereist is. Het structureel gebruiken van eerder verworven competenties zal ook leiden tot meer diversificatie.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.