Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuw talent aantrekken is een en-en-verhaal

Delphine Vanneste, partner en senior consultant sales & marketing en Anthony Albers, partner bij Bakker & Partners

Om talent over de streep te trekken, moeten bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. De verwachtingen van kandidaten zijn hoog. De verloning is belangrijker dan ooit, terwijl ze de autonomie en flexibiliteit van de voorbije twee jaar willen behouden, aldus Bakker & Partners.

2021 was een atypisch jaar voor Bakker & Partners. ‘We kenden een langzame start’, zegt Delphine Vanneste, partner en senior consultant sales & marketing. ‘Heel wat bedrijven keken de kat uit de boom en probeerden zelf hun rekrutering op te lossen. Tegen het einde van de lente raakten ze in paniek omdat de vacatures niet ingevuld geraakten. Bovendien begonnen in dezelfde periode heel wat medewerkers, die hun loopbaan door de pandemie ‘on-hold’ hadden gezet, uit te kijken naar hun volgende carrièrestap. Daardoor kwam er een groot onevenwicht tussen vraag en aanbod.’

‘We zien verschillende trends opduiken in het kandidatenlandschap. Kandidaten weten heel goed wat ze willen’, legt Anthony Albers, partner bij Bakker & Partners, uit. ‘Ze zijn kritischer geworden en dat kunnen ze omdat er vandaag veel aanbod is. Hun bereidheid tot compromis is ook lager geworden. Vroeger kon je hen nog warm maken voor opportuniteiten in een andere sector of dichter bij huis tegen een equivalente verloning. Vandaag is dat bijna niet meer mogelijk.’

Financiële stap vooruit

Het is opvallend dat de kandidaten bezig zijn met die financiële stap vooruit. De inflatie en de stijging van de energieprijzen hebben een impact op het gewicht dat verloning inneemt. ‘Het loon is altijd een thema geweest, maar het was een puzzelstuk in een groter geheel. Dat puzzelstuk is nu wel groter geworden, onafhankelijk van de ervaring, de functie of de sector.’

Wie de procedures te lang laat aanslepen, is de kandidaat kwijt.
Anthony Albers
partner bij Bakker & Partners

Kandidaten staan ook vaker open voor een nieuwe uitdaging omwille van de verloning. ‘Mensen overtuigen om van job te veranderen zonder een verbetering van het loon is vandaag bijna onbestaande. We spreken niet meer puur over het brutoloon, maar ook het totaalpakket aan extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsleasing, onkostenvergoedingen. Kandidaten zijn zich bewuster van de verschillende componenten van hun pakket.

Kort op de bal
Het is met andere woorden een en-enverhaal. ‘Een nieuwe job moet meer aansluiten bij hun carrièredoelstellingen, een evenwichtiger leven mogelijk maken én een hogere verloning inhouden. Dat betekent dat bedrijven hun strategie moeten aanpassen’, zegt Anthony Albers. ‘Als ze talent aan boord willen krijgen, moeten ze kort op de bal spelen. Wie de procedures te lang laat aanslepen, is de kandidaat kwijt. Het digitale tijdperk maakt het mogelijk om snel te reageren en de kandidaat verwacht dat ook.’

‘Ook het woon-werkverkeer bekijken ze kritisch’, voegt Anthony Albers eraan toe. ‘Terwijl medewerkers vroeger bereid waren om een uur enkele rit te pendelen, is die bereidheid vandaag vaak maximaal drie kwartier tot zelfs een half uur geworden. Ze willen daarom niet minder werken, maar wel de vrijgekomen tijd productiever invullen.’

Verbondenheid

Flexibele uren en thuiswerk zijn geen vraag meer, maar een eis.
Delphine Vanneste
partner en senior consultant sales & marketing bij Bakker & Partners

De voorbije twee jaar kregen de medewerkers door het thuiswerk veel autonomie en flexibiliteit en dat willen ze ook behouden. ‘Flexibele uren en thuiswerk zijn geen vraag meer, maar een eis’, aldus Delphine Vanneste. ‘Tegelijk zien we een bekommernis over de onboarding in de digitale wereld. Nieuwe medewerkers willen thuis werken, maar als ze ergens starten, zijn ze ook wel bezorgd over hoe ze zich in een digitaal tijdperk kunnen integreren binnen een nieuwe organisatie. Dat is een vraag die we bij Bakker & Partners vaak krijgen: hoe gebeurt die onboarding? Zal ik voldoende omringd worden? Hoe zorgt de werkgever ervoor dat er ondanks het vele telewerk nog cohesie en teamspirit is?’

‘Het is aan de bedrijven om dit proactief met de kandidaten te bespreken en hen daarover te informeren’, besluit Anthony Albers.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.