Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Bedrijven die solliciteren bij kandidaten: dat wordt de toekomst'

Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en ex-topman VDAB

Chatbots, video-interviews, online assessments: solliciteren en rekruteren ondergaat een digitale transformatie. Fons Leroy, arbeidsmarktspecialist en ex-topman van VDAB vertelt hoe kandidaten en werkgevers dat optimaal kunnen aanpakken.

‘Chatbots en geautomatiseerde matchingsystemen zijn geen bedreiging voor de kandidaat. Integendeel, ze bieden een aantal voordelen. Omdat die systemen via artificiële intelligentie alleen objectieve elementen aftoetsen – zoals woonplaats, arbeidsuren, salaris – besparen ze alle betrokken partijen tijd.’

‘Tijdens de digitale preselectie wordt meteen duidelijk wie volledig, gedeeltelijk of helemaal niet compatibel is met bepaalde basiscriteria die bij een functie horen. Op basis van die eerste match kunnen menselijke rekruteerders nadien meer tijd spenderen aan diepte-interviews.’

Spiegel

‘Kandidaten mogen er zeker van zijn dat computers geen inschattingen maken, laat staan beslissen, over zaken zoals werkgoesting, de fit tussen de waarden en normen van kandidaat met die van het bedrijf of de strategische meerwaarde die een talent een werkgever kan leveren. Dat zijn zaken die tijdens fysieke gesprekken beoordeeld worden.’

‘Werkgevers moeten er wel over waken zich niet te bezondigen aan spiegelrekrutering. Volgens dat principe zoekt de recruiter vooral profielen die erg lijken op de huidige medewerkers. Het resultaat is uniform kloongedrag: mensen met dezelfde talenten en competenties. Terwijl een gezonde diversiteit zowel voor de medewerkers als de werkgever een enorme verrijking kan zijn.’

Een computer kan objectieve elementen aftoetsen, maar mag niet oordelen over de fit met het bedrijf of de strategische meerwaarde van een kandidaat.
Fons Leroy
arbeidsmarktspecialist en ex-topman VDAB

Kiezen

‘Studies tonen dat een divers personeelsbestand de creativiteit en de innovatie op de werkvloer stimuleert. Digitale selectieprocedures mogen die diversiteit niet afremmen. De meeste AI-systemen zijn overigens getraind om geen onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld gender, leeftijd en afkomst van kandidaten.’

‘Het is ook compleet achterhaald om bij selectieprocedures eenzijdig te focussen op de kandidaat. Het is de werkgever die steeds centraler staat. De reden is simpel. Er zijn de komende tien tot vijftien jaar minder instromers dan uitstromers op de arbeidsmarkt. En de beschikbare kandidaten zijn almaar beter geschoold. Managers en kadermedewerkers worden de ingenieurs van morgen: omdat ze zo schaars worden, zullen ze de jobs voor het kiezen hebben.’

Non-verbaal

‘Bedrijven moeten zich afvragen hoe ze zich oriënteren naar die talenten. Ze mogen daarbij technologie gebruiken, maar ze moeten er tegelijk op toezien dat ze kandidaten niet afschrikken door digitale selectiesystemen te gebruiken. De mens moet meer dan ooit centraal blijven staan.’

‘Video-interviews vormen een mooie balans tussen menselijke interactiviteit en technologische ondersteuning. Kandidaten hebben via video persoonlijk contact met hun potentiële werkgever en omgekeerd. Zo krijgen beide partijen zicht op heel wat non-verbale communicatie-elementen. Die wegen voor 60 procent door bij het selectieproces, zo blijkt uit studies die videoselecties tijdens de coronacrisis in kaart brachten.’

Digitaal

‘Het is cruciaal dat talenten en bedrijven video-interviews zo organiseren dat alle partijen een duidelijk beeld krijgen van die non-verbale communicatie. Onmisbaar daarbij voor iedereen zijn digitale vaardigheden: zonder zijn kandidaten en bedrijven hulpeloos. Digitaal is de nieuwe moedertaal.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.