Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Het AQ is de capaciteit van mensen en organisaties om te veranderen’

Sabien Lemaire, hr-directeur bij Liantis

Na het IQ voor intelligentie en het EQ voor het inlevingsvermogen wordt ook het AQ almaar belangrijker bij de aanwerving van medewerkers. ‘Het vermogen om je optimaal aan te passen aan nieuwe situaties is onmisbaar in onze snel veranderende wereld’, zegt hr-directeur Sabien Lemaire.

Werkomgevingen evolueren voortdurend. Door de digitalisering worden ze steeds minder voorspelbaar. Daarom is het almaar noodzakelijker dat medewerkers de gave hebben om zich snel en doelgericht aan te passen om optimaal te blijven functioneren.

Hoe goed werknemers daartoe in staat zijn, en hoe groot hun veranderbereidheid is, kunnen organisaties optekenen door te peilen naar de adapatibility quotiënt van hun mensen. ‘Wij doen dat al vanaf de aanwerving’, verduidelijkt Sabien Lemaire, hr-directeur bij hr-dienstengroep Liantis.

De reden? Hoe groter de verandercapaciteit van een onderneming, hoe sneller en doelgerichter je veranderingen kan doorzetten. Maar in tegenstelling tot het IQ kan je het AQ niet herleiden tot één concreet cijfer. Net zoals het EQ voor onder meer expressie, zelfkennis en empathisch vermogen, is het AQ bovenal een begrip. ‘Wij brengen het AQ bij mensen in kaart via onder meer gedragsgerichte interviews, assessments en psychologische tests’, vertelt Sabien Lemaire.

Aangeboren kwaliteit

De methodologie die Liantis daarvoor inzet, is wetenschappelijk onderbouwd. Uit de resultaten blijkt of iemand een sterk, gemiddeld of zwak AQ heeft. ‘Het AQ is niet zozeer een competentie of een vaardigheid, maar eerder een persoonlijkheidskenmerk. Mensen met een sterk AQ zien verandering niet als een bedreiging, maar als een kans om nieuwe oplossingen te bedenken en het anders te doen.’

Mensen met een sterk AQ zien verandering niet als een bedreiging, maar als een kans om nieuwe oplossingen te bedenken en het anders te doen.

Sabien Lemaire
hr-directeur bij Liantis

In die zin vat het AQ onder meer de creativiteit, flexibiliteit, daadkracht en het probleemoplossend denkvermogen van medewerkers samen. En omdat het AQ gelinkt is aan de persoonlijkheid van mensen, is het niet vanzelfsprekend om dat aan te leren of te ontwikkelen. ‘Het AQ kan je wel stimuleren’, meent Lemaire. ‘Leidinggevenden kunnen hun mensen inspireren en motiveren, en daarmee hun veranderingsbereidheid aanscherpen.’

Leidinggevenden en de war for talent

Net om die redenen is een hoog AQ bij managers en kaderpersoneel  extra belangrijk. Met een goed aanpassingsvermogen kunnen zij veranderingen mee in de juiste richting sturen en het beste uit hun werkkrachten halen. ‘Een sterk AQ is extra belangrijk bij medewerkers die de strategie en doelstellingen van de organisatie mee bepalen’, beaamt Lemaire. ‘Al geloof ik evenzeer dat alle werknemers voordeel halen uit een goed AQ.’

Ook in de war for talent kan het aantrekken van mensen met een sterk AQ een oplossing bieden. Ondernemingen vinden almaar moeilijker talenten met het juiste diploma. ‘Wij lossen dat deels op door tijdens de sollicitatieprocedure mensen te selecteren met een groot leer- en aanpassingsvermogen’, zegt Lemaire. ‘Die medewerkers kunnen zich vervolgens on the job verder ontwikkelen en groeien in hun functie.’ Liantis heeft inmiddels heel wat posities op die manier kunnen invullen, zowel in zijn eigen organisatie, als bij klanten.

Geen trend maar een evolutie

Wat de toekomst brengt? AQ zal de komende jaren onder meer onder invloed van het toenemende telewerk, dat meer autonomie en veerkracht van mensen vereist, almaar belangrijker worden. Het is cruciaal om dat goed te organiseren.

‘Ondernemingen die duidelijk vertellen waarmee ze bezig zijn, waar ze naartoe gaan, welke veranderingen er aankomen en waarom die nodig zijn, krijgen hun mensen mee’, besluit Lemaire. En dat geldt dubbel voor medewerkers met een sterk AQ, klinkt het.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.