Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Werk is één vijfde van ons geluk'

Kristof Biesemans, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis

De wetenschap heeft berekend dat onze job verantwoordelijk is voor 20 procent van ons geluksgevoel. ‘Management, leiderschap en collega’s spelen daarin een sleutelrol’, zegt Kristof Biesemans, bedrijfspsycholoog bij hr-dienstengroep Liantis.

Werken maakt gelukkig. Dat bleek al uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent. In vergelijking met werknemers en zelfstandigen zijn werkzoekenden minder gelukkig, aldus de studie. ‘Een duidelijk signaal. Maar we mogen dat niet te zwart-wit stellen’, nuanceert Kristof Biesemans, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis.

‘Geluk is niet zomaar een optelsom van een aantal parameters, maar vooral persoonsgebonden. Mensen met een zinvolle vaste job, een stabiele relatie en een huis kunnen evenzeer ongelukkig zijn.’

Om werknemers écht gelukkig te maken, pleit de bedrijfspsycholoog voor een persoonlijke aanpak en gerichte communicatie. Zo ontstaat er een sterk ‘psychologisch contract’, klinkt het. Wanneer werkgevers peilen naar de individuele behoeften en ambities van hun medewerkers en kansen aanreiken om die te realiseren, vergroten ze de kans op gelukkige werknemers.

Gerichte communicatie

Leidinggevenden en managers spelen een sleutelrol in deze aanpak. Het zijn zij die een persoonlijke band met hun mensen opbouwen, onderhouden en versterken. Maar hoe houden leiders ook op afstand de vinger aan de pols?

‘Management mag niet langer in teken staan van controle, maar moet bovenal de output van medewerkers stimuleren en sturen. Leidinggevenden moeten hun mensen meer dan ooit vertrouwen en autonomie geven. Telewerk zorgt voor minder fysiek contact, maar mensen communiceren wel bijna dagelijks of om de paar dagen met hun leidinggevende. Daarvoor lag die frequentie lager. Vooral de mogelijkheid om regelmatig een een-op-een-gesprek te voeren in een videocall bevordert de communicatie en zorgt ervoor dat leiders korter op de bal kunnen spelen en sneller zaken kunnen detecteren die de jobtevredenheid beïnvloeden van hun medewerkers. Dit goed implementeren op de werkvloer is cruciaal’, zegt Kristof Biesemans.

Geluk is niet zomaar een optelsom van een aantal parameters, maar vooral persoonsgebonden.

Kristof Biesemans
preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis

‘Het is nu het ideale moment voor werkgevers om hun volledige communicatiebeleid onder handen te nemen. Wanneer sturen we e-mails? Wat zetten we in de nieuwsbrieven? Welke onderwerpen dienen face-to-face, telefonisch of via videocall besproken te worden? Interessante vraagstukken waar veel bedrijven nu mee bezig zijn.’

Nieuwe verwachtingen

Ook de verwachtingen van werknemers veranderen. Wat betekent het vandaag om een goede leider te zijn? ‘Beseffen wat de energiebronnen op het werk zijn en hoe die positief gestimuleerd kunnen worden’, vindt Kristof Biesemans.

Uit onderzoek van Wilmar Schaufeli, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht blijkt bijvoorbeeld dat de aard van het werk een belangrijk impact heeft op het geluk en de bevlogenheid van werknemers.

‘Inzetten op werkvariatie, complexiteit en regelruimte van taken afstemmen op individuele behoeften, is een stap in de goede richting’, beaamt Kristof Biesemans.

Werk-privébalans 

Maar vooral de sociale aspecten van het werk blijken cruciaal. ‘Organisatieculturen die inzetten op het erkennen en waarderen van medewerkers en collega’s, mogelijkheden tot sociale steun aanreiken, feedback geven en een algemeen positief sociaal werkklimaat creëren, motiveren medewerkers. Bij organisaties vertaalt zich dat in een stijging van het werknemersgeluk.’

De komende jaren zullen organisaties nog meer aandacht besteden aan de noden van hun medewerkers. ‘De strakke kaders van weleer ruimen plaats voor werkomgevingen waarin mensen hun eigen noden en behoeftes kunnen aangeven’, besluit Kristof Biesemans.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.