Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Veerkracht is gratis, het kost geen tijd en geen extra energie’

‘Wees niet bang, laat het komen zoals het is, hou oren en ogen open en ga de dialoog aan’, Griet Deca, opleidingspartner van NCOI Learning

Het waren geen makkelijke jaren voor uw team. Weet u hoe het vandaag gesteld is met hun welzijn? Tijd nemen om dat te ontdekken is cruciaal. Want open communiceren en vertragen zijn de sleutels tot veerkracht op de werkvloer. ‘Volgens de media gaat het vandaag rotslecht met de werknemer’, zegt Griet Deca, opleidingspartner van NCOI Learning.

Tijdens de opleidingen die ze geeft, merkt ze dat mensen het inderdaad hard te verduren kregen de voorbije jaren, maar dat ze zich daar ook bewust van zijn. ‘En net omdat mensen beseffen dat het niet zo goed gesteld is met hun mentale gezondheid, komen ze krachtig uit de hoek’, aldus Griet Deca, Chief Happiness en medeoprichtster van Tryangle. ‘Toegeven dat het niet goed met je gaat opent de deur tot je veerkracht. Daarom willen we het thema veerkracht hoger op de agenda plaatsen bij onze klanten.’

De deur tot veerkracht

Advertentie

De eerste reactie bij moeilijkheden is meestal een stressreactie: snel moe zijn, piekeren, makkelijker boos worden… Een andere reactie is doen alsof er niets aan de hand is. Allemaal normaal, dat is het reptielenbrein dat reageert, ter bescherming. ‘Maar na de eerste shock moet je je kop toch uit het zand halen en op zoek gaan naar een duurzame oplossing. Daar start veerkracht.’

De eerste stap naar veerkracht is je kwetsbaar opstellen, durven toe te geven dat je het even niet redt en in dialoog gaan met jezelf en de mensen rondom jou. Niet door te piekeren of te klagen, maar door te ventileren en constructief na te denken over mogelijkheden.

Na de eerste shock moet je je kop toch uit het zand halen en op zoek gaan naar een duurzame oplossing. Daar start veerkracht.

Griet Deca
opleidingspartner van NCOI Learning

Toegeven en vertragen

‘Ook op de werkvloer moet je als leidinggevende open en eerlijk over moeilijke momenten durven te communiceren’, zegt Griet Deca. ‘Zeker als je een hybride team leidt dat niet zomaar elke dag samen op kantoor is. Lead by example. Wil je een veerkrachtig team, dan moet je als leidinggevende durven toe te geven dat een project niet in de juiste richting evolueert. Je moet jezelf en je team durven vragen te stellen en samen kijken hoe het beter kan.’

‘Daarnaast moet je durven te vertragen op het moment dat je denkt: nu hebben we als team absoluut geen tijd.’ Vertragen betekent concreet een pauze inlassen en het gesprek met de andere aangaan. ‘Je neemt de tijd om op een rationele manier naar een probleem te kijken. Dat maakt het probleem automatisch kleiner. Daarna begin je een klein deeltje van het probleem aan te pakken en zo kom je uiteindelijk tot een oplossing voor het geheel. Aan het einde van de rit ga je als team met dubbel zoveel energie opnieuw aan de slag. Op die manier is veerkracht gratis, het kost geen extra tijd en geen extra energie.’

Bewust aanwezig zijn

Een organisatie moet natuurlijk ook een context creëren waarin veerkracht bespreekbaar wordt en ruimte krijgt. ‘Dat doe je niet met een groot event één keer per jaar, maar met dagelijkse kleine dingen. Een gezellige koffiehoek is natuurlijk een uitstekende plek, maar dan moet het hoogste management daar ook regelmatig te vinden zijn.’ Tijdens staygesprekken met medewerkers is daar uiteraard ook ruimte voor.

Veerkrachtig zijn betekent mindful werken. Bewust aanwezig zijn op de plek waar u ook fysiek aanwezig bent. Bewust zijn van het moment en aan de slag gaan. Wat kan ik in deze situatie doen? Wat kan ik doen als leidinggevende? Op welke manier zetten we het project weer op het juiste spoor? ’En wees op de werkvloer vooral niet bang, laat het komen zoals het komt. Hou ogen en oren open en ga de dialoog aan.’

Ben jij voldoende bewapend voor de War For Talent?

Goede mensen vinden én vasthouden wordt een stuk makkelijker wanneer je als hr-professional genoeg wapens ter beschikking hebt: én een goed loon & benefits, én welzijn op het werk, én zeker ook een goed L&D beleid.

Hoe scoort jouw opleidingsbeleid? Doe de leerscan en maak kans op een L&D-audit ter waarde van 350 euro

Advertentie

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.