Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

In de strijd om talent moet een beoordeling wetenschappelijk onderbouwd zijn

Cedric Velghe (The Vigor Unit) en Alain Schroyen (Solvus) ©Thomas De Boever

‘Kandidaten en bedrijven verfijnen voortdurend hun eisen. In die context kan een beoordeling een concurrentieel voordeel worden’, benadrukken Alain Schroyen, Client Solutions Director bij Solvus, en Cédric Velghe, medeoprichter en managing partner van The VIGOR Unit.

Solvus werkt samen met The VIGOR Unit – een spin-off van Universiteit Gent die de brug slaat tussen onderzoek en praktijk op het vlak van hr – om zijn klanten assessments aan te bieden gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis.

Op welke disciplines baseren jullie die wetenschappelijke beoordelingen?

Cédric Velghe: ‘Naast gedragswetenschappen, zoals psychologie en cognitieve wetenschappen, speelt psychometrie een belangrijke rol. Daarmee kunnen we de vaardigheden van elke persoon evalueren en zijn of haar potentieel vergelijken met dat van een referentiegroep.’

Advertentie
Ontdek de kracht van wetenschappelijk onderbouwde evaluaties

Klik hier om te weten te komen hoe de teams van Solvus u kunnen helpen om uw assessment centers te optimaliseren.

Hoe komt het dat wetenschap een steeds grotere rol speelt bij beoordelingen?

Alain Schroyen: ‘Door de digitalisering. Vragenlijsten, redeneer- en bekwaamheidstests, situationele beoordelingstests of digitale simulaties: elke beoordelingstest wordt tegenwoordig online uitgevoerd. Doordat de resultaten de databases realtime voeden, worden de normen voortdurend aangepast. De referentiegroepen waarmee de resultaten van een kandidaat worden vergeleken, zijn met andere woorden volledig up-to-date en niet gebaseerd op observaties van tien of vijftien jaar geleden.’

‘Simulatieoefeningen, die Solvus de voorbije decennia ontwikkeld en gebruikt heeft, hebben ruimschoots hun waarde bewezen’

Cédric Velghe
Medeoprichter en managing partner van The VIGOR Unit

Zijn er nog andere trends die een invloed hebben op de manier van beoordelen?

Cédric Velghe: ‘We zien een trend naar gamification van bepaalde tests en de opkomst van virtual reality om kandidaten in specifieke situaties te plaatsen. Er is ook zoiets als personality mining, waarbij AI een profiel creëert op basis van het gedrag van een kandidaat in een niet-professionele context. Indien nodig wordt daarvoor informatie van sociale netwerken gehaald. Het gevaar hierbij is dat technologische innovatie wordt verward met wetenschap.’

Wat bedoelt u daarmee?

Cédric Velghe: ‘Het is te vroeg om dit soort technieken wetenschappelijk onderbouwd te noemen, hoe interessant ze ook zijn. Simulatieoefeningen, die Solvus de voorbije decennia ontwikkeld en gebruikt heeft, hebben wél ruimschoots hun waarde bewezen. Dergelijke beoordelingen zijn gebaseerd op waarneembare gedragsindicatoren, die gebruikt kunnen worden om te bevestigen dat een kandidaat het goed zal doen in bepaalde professionele situaties. Ze vertrekken van concrete voorbeelden.’

Welke andere evoluties heeft u de voorbije jaren gezien?

Alain Schroyen: ‘Met de new ways of working verwacht men van managers andere vaardigheden dan vroeger. Ze moeten het vermogen hebben om te inspireren, te motiveren en verandering te brengen. De scenario's en rollenspellen die wij ontwikkelen spelen daarop in. Enkele jaren geleden plaatsten we een kandidaat-manager vaak in een situatie waarin hij feedback moest geven aan een problematische medewerker. Tegenwoordig plaatsen we hem veeleer in een vergadering om bijvoorbeeld een veranderingstraject aan te kondigen, werknemers te inspireren en ervoor te zorgen dat ze een verandering accepteren.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat een werknemer impact heeft op de productiviteit van een bedrijf’

Alain Schroyen
Client Solutions Director bij Solvus

Op de krappe arbeidsmarkthebben kandidaten steeds meer de touwtjes in handen. Welke rol speelt evaluatie hier nog in?

Alain Schroyen: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een werknemer impact heeft op de productiviteit van een bedrijf. De juiste kandidaat zal altijd een concurrentieel voordeel opleveren voor zijn of haar werkgever. Bovendien kunnen wij onze conclusies dankzij de digitalisering veel sneller aan onze klanten bezorgen. Bedrijven willen hun keuzes zo snel mogelijk bevestigd zien, om kandidaten niet te verliezen. Bij een evaluatie hoort ook transparantie. Dat is dan weer cruciaal om het vertrouwen aan beide kanten te versterken. En als je goed debrieft, wordt het wervingsproces een win-win operatie waarbij de kandidaat veel over zichzelf kan leren.’

Ontdek de kracht van wetenschappelijk onderbouwde evaluaties

Klik hier om te weten te komen hoe de teams van Solvus u kunnen helpen om uw assessment centers te optimaliseren.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.