Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Total Talent Management: klanten flexibeler en veerkrachtiger maken

Luc Engels, managing director bij Solvus ©Studio Dann

De verhoudingen op onze arbeidsmarkt zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd: flexibiliteit is het nieuwe normaal, en de macht en de keuze ligt nu vooral bij de kandidaat. Dit vraagt van bedrijven ook een totaal nieuwe aanpak, en daar speelt Solvus op in met het Total Talent Management-concept.

‘In de meest traditionele rekruteringsaanpak gaan bedrijven op zoek naar nieuw talent en bieden ze die mensen vervolgens een vast contract aan. Dit proces kan volledig in handen blijven van de eigen HR-dienst, maar het kan net zo goed uitbesteed worden aan een externe partner,’ vertelt Luc Engels, managing director bij Solvus.

‘De essentie hierbij: een bedrijf wil nieuwe medewerkers ook graag aan zich binden met een vaste arbeidsovereenkomst, waardoor ze dus ook op de eigen payroll belanden. Dit is uiteraard een strategische keuze. De voorbije jaren is onze arbeidsmarkt evenwel steeds meer versnipperd geraakt, en we stellen vast dat bepaalde profielen er nadrukkelijk voor opteren om hun loopbaan zelf meer in handen te houden. Ze willen zich liever niet vast binden aan een bedrijf, en kiezen ervoor om zich als zelfstandige of freelancer te ontwikkelen.

Tegelijk zien we ook meer studenten, stagiaires, buitenlandse specialisten of zelfs gepensioneerden op de arbeidsmarkt verschijnen. En in de zoektocht naar bepaalde  - vaak heel technische - profielen móet je vandaag haast een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf dat dit soort talenten uitbesteedt. Al deze nieuwe trends zorgen er dus voor dat bedrijven die enkel willen werken met medewerkers die vast op de payroll staan almaar meer talent dreigen te mislopen,’ klinkt het.

Om dit hokjesdenken te doorbreken én bedrijven toe te laten hun strategie sneller aan te passen aan de de razendsnel veranderende arbeidsmarkt, introduceerde Solvus het Total Talent Management-concept.

‘Bedrijven kunnen nog altijd mensen aantrekken via een vaste arbeidsovereenkomst, maar tegelijk kunnen ze net zo goed op zoek gaan naar de beste kandidaten via andere bedrijven. In dat geval hebben ze daar geen arbeidsrelatie meer mee, maar een contractuele dienstrelatie. Wij plaatsen ons daarbij, als managed service provider (MSP), tussen onze klanten en de markt. We merken nu ook dat almaar meer bedrijven voor een combinatie van beide oplossingen opteren. Ze zien in dat het niet langer de arbeidsvorm is die centraal staat, wél de zoektocht naar de meest geschikte kandidaat met de juiste talenten.’

Build, buy of borrow

Waar het hele proces van vaste rekruteringen traditioneel door de eigen HR-dienst werd getrokken, liep de zoektocht naar externe medewerkers veelal via aankoopdiensten. ‘In de toekomst zullen beide diensten veel nadrukkelijker met elkaar in overleg gaan,’ verwacht Luc Engels.

Bedrijven die enkel willen werken met medewerkers die vast op de payroll staan dreigen almaar meer talent te mislopen.

Luc Engels
Managing Director bij Solvus

‘De strategische visie op talent management zal daarbij centraal komen te staan. Wanneer en waarom wil ik iemand vast op mijn payroll hebben, en voor welke noden doe ik doelbewust een beroep op extern talent? Het potentieel van mensen en de match tussen individu en bedrijfscultuur zal stevig aan belang winnen, terwijl de vorm van het contract ondergeschikt wordt.’

In de Solvus-filosofie start die zoektocht overigens al een stuk eerder: welke talenten heb je als bedrijf zelf al in huis, en in welke mate kunnen die verder opgeleid of anders worden ingezet? ‘Vandaar ook ons Build-Buy-Borrow (BBB)-concept,’ legt Engels uit.

‘In eerste instantie kijk je als bedrijf naar de mensen die al op je payroll staan. Bieden die niet meteen een oplossing of kunnen ze intern niet worden geheroriënteerd, dan kan je nieuwe medewerkers aanwerven. Lukt ook dit niet, dan ga je talenten extern inkopen zonder daarmee een vast arbeidscontract af te sluiten. Dit klinkt heel logisch, maar flink wat bedrijven zetten die stap vooralsnog niet. Ook al omdat het vaak niet zo gemakkelijk blijkt om de skills die je nodig hebt ook precies in kaart te brengen, vooral niet voor kmo’s of wat kleinere bedrijven.'

'Ons Total Talent Management-verhaal kenmerkt zich dan ook door een modulaire aanpak, waarbij we uitgaan van de huidige situatie en de nieuwe behoeften binnen een bedrijf. Klanten beslissen uiteraard zelf welke aanpak ze liefst hanteren, maar wij adviseren hen wel wat de meest succesvolle opties zijn. Indien gewenst introduceren we dan andere modules en processen om net dat stapje verder te kunnen gaan. In de praktijk moet je vaak van de ene module of oplossing naar de andere kunnen springen, en net daarin zijn wij behoorlijk uniek. We helpen onze klanten dus flexibeler en veerkrachtiger te maken.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.