Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

CFO

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte universiteit. Ze biedt vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en speelt een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwt ze dagelijks aan de wereld van morgen.

In deze context wil de beleidsploeg de positie van de universiteit verder uitbouwen. Dat doet ze enerzijds door de identiteit te versterken, door haar profiel aan te scherpen, zowel in onderwijs, onderzoek als dienstverlening. Anderzijds wil ze ook verder inzetten op de universiteit als organisatie, door een adequaat en duurzaam beleid inzake personeel, studenten, financiën en infrastructuur. Op die manier wil ze samen grenzen verleggen en richting geven. De richting van de toekomst. In dat kader is ook de aanwerving van een sterke “CFO” een belangrijke schakel.

Functie

Als CFO ben je verantwoordelijk voor het toekomstgericht financieel beleid en de financiële strategie van de universiteit, die kaderen in de algemene beleidsstrategie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van een financiële ondersteunende en versterkende strategie vanuit een bedrijfseconomische invalshoek zodat er maximaal voldaan kan worden aan de financiële noden en ambities van de universiteit.
 • Als hoofd van het departement financiën (50 medewerkers) heb je de eindverantwoordelijkheid over de drie diensten van het departement: financiële planning en beleidsvoorbereiding, financiële operaties en aankoop.
 • Op een vooruitstrevende wijze kom je op voor het financieel beleid binnen de universiteit in de diverse bestuursorganen en in interacties met verantwoordelijken van academische eenheden en de centrale diensten.
 • Ook extern weet je de universiteit op hoog niveau te vertegenwoordigen financiële aangelegenheden.
 • Je stelt een begroting op conform de financiële regelgeving (voor Vlaamse universiteiten) en na overleg met alle betrokken stakeholders.
 • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over de jaarrekening, de controles door het auditcomité en bedrijfsrevisoren en je treedt op als aanspreekpunt voor deze controles.
 • In het uittekenen en implementeren van de interne financiële verdeelmodellen neem je een trekkende rol op.
 • Vanuit je drive naar efficiëntie en optimalisatie doe je de nodige voorstellen in het kader van budgetbewaking, kostenbeheersing en -optimalisaties.
 • In je functie als CFO rapporteer je aan de algemeen beheerder en aan de rector van de universiteit.

Profiel

 • Voor deze strategisch belangrijke functie zijn wij op zoek naar een sterke finance professional die een masterdiploma combineert met high level management ervaring op het vlak van finance en accounting.
 • Deze ervaring deed je op in een grote, complexe organisatie waar projectfinanciering en projectrapportering een substantieel deel uitmaakt van de werking.
 • Je hebt ervaring in het opmaken en implementeren van een ambitieus en modern financieel beleid in een toekomstgerichte, dynamische, veelzijdige en internationaal gerichte organisatie.
 • Je bent sensitief voor de uiteenlopende noden van een organisatie en haar klanten en je slaagt erin om synergiën te creëren via een oplossingsgerichte en innoverende aanpak.
 • Je bent een change & people manager die medewerkers stimuleert om out of the box te denken en flexibel in te spelen op de ambities van de organisatie.
 • Je bent een uitstekende communicator die de taal van financiën verstaanbaar kan overbrengen om strategische beleidskeuzes te voeden.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met een onderwijs- en onderzoek omgeving.
 • Je kunt je snel inwerken in het financieringsmodel en de algemene financiële regelgeving van de Vlaamse universiteiten, met de reguliere modellen van rapporteringsverplichting in de semipublieke sector, en met Europese projectfinanciering.

Aanbod

 • De kans om in een volwaardige directiefunctie mee richting te geven aan de verdere groei en uitbouw van een topuniversiteit; een veelzijdige organisatie met een sterke (inter)nationale marktpositie en behorend tot de wereldwijde top 200 van de THE university ranking.
 • Vanuit een topfunctie mee beleid maken in een voortdurend evoluerende setting, gericht op innovatie en kwaliteit.
 • Samenwerking met een gemotiveerde en betrokken ploeg van professionals die elke dag het beste van zichzelf geven.
 • Een aangename werkomgeving en cultuur gericht op samenwerking.
 • Aandacht voor work-life balance onder meer door flexibele arbeidsregeling.
 • Tewerkstelling met contract van onbepaalde duur, een marktconform en competitief salarispakket, inclusief extralegale voordelen.

Informatie

 • Dien voor 25/01/2021 je kandidatuur in via onderstaande link. Vragen? Contacteer Hanne Hooyberghs, Regiomanager bij Motmans & Partners, via 03 434 09 90 of via Hanne.Hooyberghs@motmansenpartners.be.
 • De Universiteit Antwerpen is een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. Ze stimuleert diversiteit en hechten veel belang aan gelijke kansen – ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Zij moedigt mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteren

De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Solliciteren blijft in tijden van corona toegestaan. Een goede gezondheid is voor ons prioritair, voor de sollicitant, de klant en onze medewerkers. Daarom respecteert Motmans & Partners te allen tijde de regels van social distancing en handhygiêne. Wij bewaken dit doorheen al onze activiteiten en in al onze locaties.

Heeft u interesse? Solliciteer hier.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.