Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Financieel beheerder

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Functie

Als financieel beheerder geef je leiding aan het departement Financiën met 3 diensten: belastingen, boekhouding en budget. Je bent verantwoordelijk voor een gezond en helder financieel beheer van onze organisatie. Daarbij ondersteun je het departement Financiën om de financiële beleidsdoelstellingen te behalen. En bouw je mee aan goede en evenwichtige financiële werkstructuren. Je neemt ook een organisatiebrede rol op als lid van het Managementteam.

De plaats van tewerkstelling is PAC Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Vanaf de zomer van 2023 verhuizen we naar een nieuw Provinciehuis in de Leopoldskazerne, waar duurzaamheid en ecologie centraal staan. Neem er alvast een kijkje.

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding

 • je beschikt over een masterdiploma
 • je hebt min. 8 jaar aantoonbare relevante professionele ervaring in de financiële sector en 5 jaar aantoonbare professionele ervaring in het leidinggeven
 • je hebt kennis van de organisatie en de interne werking van het provinciebestuur
 • je hebt kennis van de materie inzake budgetten en de wetgeving inzake lokale fiscaliteit en overheidsopdrachten
 • je kent de bepalingen rond financiën en organisatiebeheersing van het provinciedecreet inclusief uitvoeringsbesluiten, en van andere federale of Vlaamse regelgeving die relevant zijn voor de uitoefening van je functie
 • je bent in staat decretale processen en procedures binnen het werkveld te vertalen naar de praktijk
 • je bent in staat autonoom een eigen standpunt of visie uit te werken en hiertoe de nodige adviezen te verstrekken
 • je neemt zelf snelle en efficiënte beslissingen, ook in noodsituaties
 • je staat garant voor de goede informatieverstrekking of -doorstroom tussen het beleid, het managementteam en het departement
 • je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend over te brengen
 • je hebt geen probleem met het geven van voordrachten of opleidingen, het leiden van vergaderingen of het onderhandelen met het beleid
 • je hebt oog voor discrete communicatie.

Aanbod

Het betreft een voltijdse statutaire functie.

Je wordt aangeworven in de decretale graad van financieel beheerder met de bijhorende salarisschaal. Minimum aanvangssalaris: € 7.364,26 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • ecocheques
 • vakantiegeld & eindejaarstoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
 • fietsvergoeding + gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
 • fietslease
 • toffe evenementen voor medewerker
 • een uiterst flexibeleuurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
 • telewerken met telewerkvergoeding (max. 10 dagen per maand)
 • 30 dagen jaarlijkse vakantie en 14 feestdagen
 • kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
 • ruime opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
 • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

 1. schriftelijk gedeelte (min. 60% behalen)
 2. assessment center
 3. mondeling gedeelte (min. 60% behalen)

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is. 

Uit deze wervingsreserve kan mogelijks ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Nood aan ondersteuning tijdens deze selectieprocedure?

Indien je op basis van een beperking of chronische ziekte behoefte hebt aan bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) dan mag je ons daarvan op de hoogte brengen. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Ben je geïnteresseerd?

Verzamel onderstaande documenten en stel je kandidaat via de website van Search & Selection. Je hebt hiervoor tijd tot uiterlijk woensdag 22 februari 2023.

Deze documenten voeg je bij jouw kandidatuurstelling:

 • Nederlandstalig cv 
 • Masterdiploma
 • Ervaringsbewijs: minstens 8 jaar aantoonbare professionele ervaring in de financiële sector en 5 jaar aantoonbare professionele ervaring in het leidinggeven
 • Motivatiebrief.

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie, voorwaarden en procedure:

Myra Vandekerckhove, Senior management consultant bij Search & Selection

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.