Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Solution Delivery Lead TPMS - Ypto

Over TPMS. TPMS staat voor Train, Passenger, Marketing & Sales. De TPMS Solution Delivery-organisatie is verantwoordelijk voor de uitwerking, ontwikkeling en oplevering van IT-oplossingen voor trein, passagier, Marketing & Sales voor NMBS. Dat behelst een brede scope en omvat samengevat de oplossingen voor zowel de interne klant als de externe klant.

Bij de interne klanten denken we aan o.a. de treinbegeleider, de loketbediende, Securail (de veiligheidsdienst van NMBS) en technische diensten. De externe klant is de eindgebruiker: de reiziger die reizen plant, tickets koopt, assistentie kan aanvragen, de juiste informatie ontvangt met betrekking tot waar en wanneer de trein voorzien is terwijl hij een koffie drinkt in een concessie in het station of op het perron.
We hebben de missie om NMBS door een digitale transformatie te gidsen en uit te bouwen tot de moderne partner van de reiziger en NMBS-medewerker.
Aan de commerciële zijde hebben we de website, mobile app, Ticket Vending Machines en loket applicaties die ervoor zorgen dat tickets en abonnementen kunnen aangekocht worden door de reizigers.
De immense hoeveelheid aan reizigersinformatie wordt via de routeplanner, informatieborden, het web, de mobiele app en zelfs via de luidsprekers in de stations ter beschikking gesteld van de reizigers.
Voor de treinbegeleiders zorgen wij voor de planning alsook voor de tools die hun toelaten de reizigers te controleren, tickets te verkopen alsook problemen te melden.
De treinbestuurders kunnen rekenen op een correcte planning alsook een set van digitale tools zoals de dagplanning, routedetails, treinsamenstelling, …, welke hun de nodige ondersteuning bieden tijdens de dagelijkse activiteiten.
Hiernaast zorgen wij voor de applicaties die gebruikt worden door de Securail-collega's die instaan voor de veiligheid van het spoor alsook voor het ter beschikking stelling van traffic information.
Deze brede verzameling aan applicaties zorgt voor een interessante en tastbare uitdaging waarmee we op dagdagelijkse basis bijdragen aan de verdere digitalisering van de belangrijkste pijler van de openbaar vervoer in België

De rol van de Solution Delivery-medewerkers is om:

 • NMBS- en Ypto-gebruikers te helpen met het specifiëren van hun verwachtingen;
 • de volledige verantwoordelijkheid op te nemen voor het leveren van de afgesproken functionaliteit (via applicatieconfiguraties of -ontwikkelingen) in samenwerking met kerngebruikers;
 • training en coaching van de gebruikers voor te bereiden en te geven;
 • problemen tijdens de hypercarefase op te lossen;
 • ervoor te zorgen dat de verwachte bedrijfsverbeteringen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Wij zoeken 3 Solution Delivery Leads om deze medewerkers aan te sturen binnen de domeinen Commercial Channels, Commercial Products en Traffic Information. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Uitwerken van een roadmap voor jouw Business Area die in lijn is met de bedrijfsstrategie en waarmee je de digitale transformatie en prioriteiten van het bedrijf helpt realiseren
 • Ervoor zorgen dat alle applicaties binnen jouw Business Area gegroepeerd zijn in een aantal portfolio’s en voor elke portfolio een owner (en back-up owner) aanstellen die end-to-end verantwoordelijk is voor de stabiliteit, beschikbaarheid, performantie en evolutie van de applicaties en modules binnen zijn portfolio
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de klant en alle andere stakeholders, met name wanneer het gaat over strategische beslissingen
 • Inschatten van de risico’s, visibiliteit en kriticiteit van projecten en deze op geregelde tijdstippen bespreken met je afdelingshoofd
 • Opstellen van een OPEX- en CAPEX-budget dat afgestemd is met de voornaamste stakeholders en in lijn met de businessstrategie en prioriteiten van NMBS. Beheren van deze budgetten als een goede huisvader.
 • Ervoor zorgen dat jouw team optimaal bemand is in functie van de noden, zodat de service delivery en kennisborging en -spreiding gegarandeerd zijn; in geval van conflicterende aanvragen voor projectcapaciteit fungeren als escalatiepunt
 • Coachen van je medewerkers, op geregelde tijdstippen 1-2-1’s houden, de onderlinge samenwerking bevorderen en in samenwerking met HR voorzien in de nodige opleiding en ontwikkeling

Vereisten

 • Masterdiploma in een IT- of economische richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 10 jaar relevante ervaring binnen een IT-omgeving, waarvan minstens 5 jaar met het aansturen van een team
 • Actieve kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Grondige kennis van Project Management en IT-processen
 • Je communiceert en overlegt vlot en beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden
 • Je denkt strategisch, bent klantgericht, stressbestendig en hands-on

Meer weten? Je vindt de volledige functiebeschrijvin hier.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.