Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een veertigjarige aan het hoofd van een departement van de federale overheid, het is mogelijk'

Emanuelle Vandamme en Arnaud Vajda © Marco Mertens

‘Topmanagers in de overheidssector delen dezelfde visie: ten dienste van de burger staan’, klinkt het bij Emanuelle Vandamme en Arnaud Vajda. Ze vertellen over hun boeiende job en geven tips voor wie op zoek is naar een administratieve functie op hoog niveau.

‘De federale overheid is tegelijk een kleine familie én een grote werkgever’, zegt Arnaud Vajda, voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid. ‘In de overheidssector vind je veel interessante jobs met tal van doorgroeimogelijkheden. Wie oplossingsgericht denkt, kan snel opklimmen tot een functie die in de privésector voor jonge mensen onbereikbaar is.’

Job met impact

Ook als topmanager aan de slag bij de overheid?

De federale overheid is altijd op zoek naar gemotiveerde mensen. Wilt u ook een job met verantwoordelijkheid die echt impact heeft? Ontdek alle vacatures hier.

Advertentie

Emmanuelle Vandamme, voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer, bevestigt dat. Sinds ze op haar vijfentwintigste begon te werken bij de federale overheid, kon ze geleidelijk aan opklimmen. ‘Jonge ambtenaren en collega’s van de federale overheidsdiensten kunnen zich moeilijk een beeld vormen van jobs zoals de onze. Ze hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben. Bovendien heeft de Copernicushervorming doen uitschijnen dat de hoogste posten toegekend worden aan mensen uit de privésector, wat niet klopt. De profielen zijn divers, maar ambtenaren blijven in de meerderheid.’

Voor die laatsten stelt Emmanuelle Vandamme vast dat er twee manieren zijn om vooruit te komen. ‘Ten eerste kan je groeien binnen een bepaald domein, dat bijvoorbeeld technisch en complex is, en met de tijd managementskills verwerven. Of je kan, zoals Arnaud en ikzelf, in de loop van je carrière overstappen van de ene FOD naar de andere. Dat is makkelijker als je een ondersteunende functie hebt, zoals budget of audit.’

‘Je kan in de overheidssector snel opklimmen tot een functie die in de privésector voor jonge mensen onbereikbaar is.’

Arnaud Vajda
voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid

Arnaud Vajda gaat verder: ‘Over een goed netwerk beschikken, zowel binnen de administratie als erbuiten, is een van de sleutels om promotie te maken. Daarnaast moet je uit je comfortzone leren komen. Enkel zo verwerf je nieuwe vaardigheden.’

Vertrouwenspersonen

‘Jonge ambtenaren en collega’s hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben in onze job.’

Emmanuelle Vandamme
voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Om een carrière uit te bouwen, heb je steun nodig op persoonlijk én professioneel vlak. ‘Je moet beseffen dat zo’n carrière een levenskeuze is’, verduidelijkt Arnaud Vajda. ‘Ik sta erop mijn kinderen zelf in bed te stoppen, maar mijn gezin weet dat ik daarna weer aan het werk ga. Wat mij drijft, is de ambitie om België op de kaart te zetten als het innovatieland bij uitstek.’

‘Ook ik haal veel voldoening uit mijn job, vooral de internationale dimensie en het feit dat ik dicht bij de mensen sta’, zegt Emmanuelle Vandamme. ‘Ik adviseer jonge mensen om in hun afdeling op zoek te gaan naar collega’s die ze kunnen vertrouwen en aan wie ze raad kunnen vragen. Anders kan zo’n functie snel tot isolement leiden, en alleen geraak je er niet. Het is zoals de ‘Route du Rhum’ regatta: één skipper aan boord, een heel team aan wal! Ik ben erin geslaagd mijn volledige omgeving mee te betrekken in dit avontuur. We hebben binnen het gezin vaak gesprekken over mobiliteit: dat is verrijkend voor ons allemaal.’

Ook als topmanager aan de slag bij de overheid?

De federale overheid is altijd op zoek naar gemotiveerde mensen. Wilt u ook een job met verantwoordelijkheid die echt impact heeft? Ontdek alle vacatures hier.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.