Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van privé naar overheid: ‘ik heb mijn vooroordelen snel overboord moeten gooien’

Aurore Despontin en Anne Vanderstappen © Marco Mertens

De overstap maken van de privésector naar de overheid lijkt niet altijd evident. Twee topmanagers die de stap naar de federale overheid hebben gezet delen hun ervaringen.

Als pas afgestudeerde historica begon Anne Vanderstappen haar carrière in het onderwijs. Al snel kwam ze terecht in het bedrijfsleven, waar ze bijna dertig jaar verschillende functies uitoefende bij Unizo. ‘Op mijn vijftigste vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik zag een vacature voor administrateur-generaal bij het RSVZ en ik wist meteen: die job wil ik.’

Job met betekenis

Ook als topmanager aan de slag bij de overheid?

De federale overheid is altijd op zoek naar gemotiveerde mensen. Wilt u ook een job met verantwoordelijkheid die echt impact heeft? Ontdek alle vacatures hier.

‘In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen? Aan het hoofd van een overheidsinstelling kan je veel bereiken en iets betekenen voor de maatschappij.’ Een jaar lang bereidde Anne zich voor op de sollicitatie. ‘Ik had een hele strategie en visie uitgewerkt en ben bij alle stakeholders gaan aankloppen voor input en feedback.’ Ze kreeg de job én de maatschappelijke impact die erbij hoort. ‘Samen met de Federale Pensioendienst hebben we bijvoorbeeld MyPension ontwikkeld: een succesverhaal dat miljoenen mensen helpt. Dat geeft veel voldoening.’

Advertentie

Ook Aurore Despontin maakte de overstap van privé naar overheid. ‘Mijn ouders werkten bij RTT (dit werd Belgacom en later Proximus), wat mijn voorliefde voor overheidsbedrijven verklaart. Het was een beetje mijn Madeleine de Proust’, lacht ze. Na een rijkgevulde carrière als onder andere financieel analist en bij de Financieel Economische Tijd kwam ze bij De Post terecht. Daar heeft ze het departement “Publieke sector” opgericht. “Toen kreeg ik het virus van de publieke sector echt te pakken. Na vervolgens 15 jaar ten dienste  van de overheid in de ICT door te brengen bij o.a. British Telecom en een consultatieopdracht bij SABAM besloot ik om definitief een punt te zetten achter mijn carrière in de privésector.”

‘In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?’

Anne Vanderstappen
administrateur-generaal bij het RSVZ

Voorbereiden en doorzetten

‘Ik vreesde dat ik weinig kans maakte’, zegt Despontin, die vijf keer naast een job bij de federale overheid greep. ‘Ik was altijd geslaagd voor het examen, maar telkens ging de baan naar iemand intern.’ Ze gaf de moed niet op: ondertussen is ze meer dan een jaar directeur-generaal intern ondersteunende diensten bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Ze is tevreden dat ze heeft doorgezet. ‘Het was een moeizaam traject, maar ik heb er veel uit geleerd en een fantastisch netwerk opgebouwd.’

Ondertussen zetelen beide topmanagers zelf in selectiejury’s. ‘We schrikken ervan hoeveel kandidaten onvoorbereid naar selecties komen’, zegt Vanderstappen. ‘Alle info is openbaar en kandidaten mogen steeds contact opnemen met de topmanager van de instelling waarbij ze solliciteren. In de praktijk stellen we echter vast dat hier weinig of geen beroep wordt op gedaan. Dat is jammer want zo'n gesprekken kunnen echt zinvol zijn.’

Vooroordelen overboord

‘Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.’

Aurore Despontin
directeur-generaal intern ondersteunende diensten bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Vanderstappen geeft toe dat ze vooroordelen had over 9-to-5-jobs, stroeve medewerkers en het gebrek aan verandering. ‘Ik heb die vooroordelen snel overboord moeten gooien. Ik kwam terecht in een fantastische organisatie met medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven. Nu ben ik het die hen soms moet afremmen’, lacht ze.

Advertentie

‘Je moet binnen een bepaald kader blijven. Sommige dingen kan je niet veranderen, wat soms moeilijk is als je uit de privésector komt’, aldus Despontin. Anderzijds stimuleren die beperkingen flexibiliteit. ‘Overheidsmanagers die op een creatieve manier naar oplossingen zoeken, halen daar veel voldoening uit’, merkt Vanderstappen. ‘Bovendien is er geen concurrentie. We zijn één grote familie en helpen elkaar: dat is een ongelofelijke meerwaarde’, besluit Despontin.

Ook als topmanager aan de slag bij de overheid?

De federale overheid is altijd op zoek naar gemotiveerde mensen. Wilt u ook een job met verantwoordelijkheid die echt impact heeft? Ontdek alle vacatures hier.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.