Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Werknemers wereldwijd verwachten meer flexibiliteit'

Olivier Stroobant, Managing Director van StepStone

Mensen zijn nog altijd bereid om te werken voor een in het buitenland gevestigde werkgever, maar de ‘goesting’ om te verhuizen is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van StepStone naar de trends op vlak van talentmobiliteit en arbeidsvoorkeuren. Op afstand werken raakt door de coronacrisis ingeburgerd.

Het onderzoek van The Boston Consulting Group en The Netwerk in samenwerking met StepStone bij 209.000 respondenten in 190 landen is het vervolg op gelijkaardige studies in 2014 en 2018. Een opvallende vaststelling is dat de helft van de respondenten bereid is om internationaal te verhuizen voor het werk, terwijl dat nog 57 procent was in 2018 en 64 procent in 2014.

57 procent is bereid te werken voor een buitenlandse werkgever maar dan wel vanuit zijn thuisland. ‘De ‘goesting’ om te verhuizen naar een ander land is met andere woorden verminderd en dat heeft onder meer te maken met de pandemie. En medewerkers hebben ook de voordelen van remote werken ontdekt’, zegt Olivier Stroobant, Managing Director van StepStone. De crisis heeft ook de situatie van de meest aantrekkelijke landen veranderd, aangezien hun aanpak van de crisis hun populariteit heeft beïnvloed. De Verenigde Staten zijn minder populair geworden, terwijl landen als Australië, Canada, Japan en Nieuw-Zeeland terrein winnen. Duitsland is het aantrekkelijkste land in Europa om te werken en staat op de vierde plaats.’

Remote werken

Ook de bereidheid om remote te werken is toegenomen. Vóór COVID-19 werkte 31 procent helemaal of gedeeltelijk van thuis uit, tijdens de pandemie is dit gestegen naar 51 procent. ‘We merken dat in ontwikkelde landen de werknemers nog altijd graag naar kantoor komen. Dat komt door de goede staat van het transport, de wegen en het openbaar vervoer. Daarnaast hebben bedrijven geïnvesteerd in de werkplek. Het is er aangenaam werken’, legt Olivier Stroobant uit. ‘Een uitzondering zijn de Verenigde Staten. Daar wil 35% volledig van thuis uit werken. Dit kunnen we verklaren door de enorme verschillende in kosten van levensonderhoud tussen de grote Amerikaanse steden waar veel grote bedrijven gevestigd zijn, en de meer betaalbare voorsteden en steden waar veel Amerikanen kunnen wonen indien ze niet naar een kantoor hoefden te pendelen.’

'51 procent wil niet voor een bedrijf werken waarvan de waarden op het vlak van diversiteit en inclusie niet overeenkomen met hun overtuigingen.'
Olivier Stroobant
Managing Director van StepStone

Flexibiliteit

Er is een duidelijke evolutie naar een hybride manier van werken. ‘Uit het onderzoek blijkt dat 64 procent gedeeltelijk van thuis wil werken. In de ontwikkelende landen gaat de voorkeur uit naar twee à drie dagen per week (uitgezonderd in de Verenigde Staten), zegt Olivier Stroobant. ‘Maar mensen willen niet alleen flexibiliteit rond de plaats waar ze werken, maar ook rond het tijdstip. 44 procent wil niet meer werken van ‘9 to 5’, maar verkiest een combinatie van vaste en flexibele uren terwijl 20 procent volledige flexibiliteit wil, zonder vaste uren. Sommige functies kunnen volledig remote werken, andere niet. Bedrijven moeten daarom investeren in tools, systemen en opleidingen en de switch maken naar een andere mentaliteit.’

Maatschappelijk engagement

Het onderzoek peilde ook naar wat medewerkers belangrijk vinden op het werk. Een goede relatie met de collega’s en een goede work life balance staan bovenaan. Dat is logisch. De medewerkers werken voornamelijk thuis, daarom zijn de contacten met de collega’s en de leidinggevende primordiaal. Maar zoals vaak tijdens een crisis, maken ze zich ook zorgen over het financiële. Kunnen ze hun job en inkomen behouden? Bekommernissen van de lange termijn zoals opleidingen en ontwikkeling zijn momenteel naar de achtergrond geschoven.

Ten slotte vinden medewerkers ook het maatschappelijke engagement van hun bedrijf belangrijk. Dit werd versterkt door alles wat gebeurde rond bijvoorbeeld de #MeToo-beweging en de Black Lives Matter protesten. ‘51 procent van de respondenten geeft aan niet voor een bedrijf te willen werken waarvan de waarden op het vlak van diversiteit en inclusie niet overeenkomen met hun overtuigingen. Ze verwachten dat het bedrijf een standpunt inneemt, en dat zowel over hun sociale waarden maar ook over hun impact op milieu’, zegt Olivier Stroobant. ‘Dat zien we het sterkst bij de jongere leeftijdscategorie.’

'In de webinar over internationale rekrutering praat ik onder meer over de globale trends en geef ik praktisch advies.'
Sofie Van Haele
B2B Marketing Manager bij StepStone

Webinar internationale rekruteringen
 
Bedrijven hebben steeds meer moeilijkheden om bepaalde profielen in te vullen, zoals IT’ers, boekhouders, verpleegkundigen of vrachtwagenchauffeurs. Een van de oplossingen hiervoor is internationale rekrutering. Omdat veel bedrijven zich hiervoor moeten voorbereiden en ondersteuning nodig hebben, organiseert StepStone een webinar. ‘Ik zal het onder meer hebben over de globale trends, de jobmarkt van morgen, het belang van internationale rekrutering en praktisch advies hoe je daaraan moet beginnen’, zegt Sofie Van Haele, B2B Marketing Manager bij StepStone. ‘Het onboardingproces bijvoorbeeld speelt een belangrijk rol.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.