Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Authentieke solidariteit creëert een win-winsituatie'

We doen boodschappen voor buren, we zetten beertjes in het raam, we schenken speelgoed om álle kinderen fijne eindejaarsfeesten te geven. Maar hoe laten we solidariteit écht werken?

Er zijn veel initiatieven in deze coronatijden. Niet alleen van burgers, ook van organisaties en van bedrijven: Enchanté is bijvoorbeeld een netwerk van warme handelaars die verbinding mogelijk maken. Maar wat blijkt nu uit ons onderzoek? We helpen de mensen die we kennen: vrienden, familie, buren met wie we bevriend zijn. Daarnaast zijn het vooral mensen die het al goed hebben, die het vaakst anderen helpen. Dat lijkt logisch, maar het betekent wel dat hun solidariteit dus uitgaat naar mensen die ze kennen, en dat zijn dan vaak mensen die het óók goed hebben. We moeten de grenzen van onze solidariteit verbreden. Maar dat gaat niet vanzelf.

Als je solidariteit wilt brengen tot bij wie die het meeste nodig heeft, heb je een bemiddelende instantie nodig. Stel, jij hoort over een kind dat een laptop nodig heeft voor thuisonderwijs. Dan is de oplossing eenvoudig: je geeft dat kind een laptop die jij niet nodig hebt. Maar dat is denken vanuit je eigen perspectief. Want misschien weten de ouders van dat kind niet hoe je met een computer werkt? Of hebben ze geen internet? Armoedeverenigingen weten dat wel. Daarom is samenwerking zo belangrijk.

‘De solidariteit is er. Iedereen heeft een puzzelstuk in handen. En dat geldt ook voor bedrijven’
Elke Plovie

De solidariteit is er. Iedereen heeft een  puzzelstuk in handen. En dat geldt  ook voor bedrijven. Maar hoe creëer  je een authentieke solidariteit? Hoe  vermijd je windowdressing? Denk na  over de sterkte van je bedrijf en doe  dan je ding. Een Brussels bedrijf kan  getroffen worden door de daklozen in  zijn omgeving. Maar niemand in dat  bedrijf beseft wat het betekent dakloos  te zijn. Stel dus niet alleen de vraag:  ‘wat gaan we doen?’ Maar vraag je  ook af waarom je het doet. Dan krijg je  authentieke solidariteit.  Wissel tijd en expertise uit.

Laat een  organisatie in het weekend gebruik  maken van je bestelwagen. Word  bestuurder van een non-profitorganisatie. Houd vergaderingen in lokalen  van een jongerenvoorziening, zo zie  je wat daar leeft. Organiseer team- buildings in woonzorgcentra. Geef  medewerkers een dag per maand vrij  voor vrijwilligerswerk.  Je leert dan ook van elkaar. Je krijgt  niet alleen een nieuw perspectief  op de afzetmarkt van je product. Je  verruimt ook je blik en ziet dat het  leven niet voor iedereen gemakkelijk  is. De hr-dienst van een bedrijf met arbeiders die op de armoedegrens leven,  vergaart essentiële kennis tijdens een  teambuilding in een armoedeorganisatie. En dat is een win-winsituatie.

Elke Plovie is onderzoeker en docent aan de UCLL

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.