Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Technologie kan ons redden'

Ignaas Devisch

Met technologie kunnen we niet alleen de draad van ons normale leven na de pandemie weer opnemen, ze kan ons ook helpen het wereldwijde energievraagstuk aan te pakken. Tenminste, als we daar een democratisch draagvlak voor vinden, en niet alleen bij ons in het Westen.

Werkende vaccins tegen Covid-19 zijn het beste nieuws in maanden. Daarnaast is er nog een batterij aan technologische oplossingen op komst die ons kan helpen om terug te keren naar ons leven van weleer. Ik denk aan een verhoogde testing- en tracingstrategie. Met goed werkende sneltests aan scholen en bij events kun je zonder gevaar op besmettingen weer grote groepen samenbrengen. Ik denk aan poortjes zoals je die ook in luchthavens ziet voor je bijvoorbeeld een feestzaal zou binnenstappen. De technologische mogelijkheden zijn oneindig.

Als we een les uit de pandemie kunnen trekken, dan is het wel dat we met de natuur moeten samenwerken. Als we haar blijven als een vreemd element beschouwen en de uitputtingsslag verder opdrijven, krijgen we dat als een boemerang terug in ons gezicht. Op aarde leven we in een ecosysteem waarin wij de dominante soort zijn. We zijn met 7,7 miljard mensen. We kunnen ons niet bescheiden terugtrekken op pakweg Papoea-Nieuw Guinea en de natuur elders haar gang laten gaan. Technologie kan een antwoord bieden op die uitdaging. Zeker als we ons door de natuur laten inspireren, haar nabootsen. Mimicry, heet die discipline.

We hebben vaak technologie ontwikkeld en pas achteraf bekeken wat we ermee konden aanvangen. Dat zou ik omdraaien’
Ignaas Devisch

In het verleden hebben we vaak technologie ontwikkeld en pas achteraf bekeken wat we ermee konden aanvangen. Dat zou ik omdraaien. Laten we onderzoeken welke technologie we nodig hebben op de lange termijn. Als  het over Covid-19 gaat, is dat duidelijk,  maar je kunt het ook breder bekijken.  Denk maar aan de energieshift. Steeds  dieper fossiele brandstoffen opdelven  heeft geen zin, maar hernieuwbare  energie is niet altijd beschikbaar. We  hebben dus efficiënte batterijopslag  nodig, laten we daarop inzetten. In de gezondheidssector is genetica  aan een revolutionaire opmars bezig.  

We kunnen DNA aanpassen, maar ook  vooraf ingrijpen. Preventie is onmete- lijk belangrijk. Ook bij Covid-19 merk  je de negatieve invloed van obesitas  of een slechte levensstijl. Technologie  in de vorm van apps en tracing kan  hier een belangrijke rol spelen, zeker  als ze meer worden dan loutere  marketinggadgets. Tegelijk blijven wij mensen tragische  wezens. Je moet alle technologie  kritisch inkapselen en er een democratisch draagvlak voor vinden om  misbruik tegen te gaan.

De samenleving moet de technologie dragen,  we moeten dus ook waken over de  privacy. Bij de Oeigoeren in China  loopt dat bijvoorbeeld manifest fout.  De overheid zet daar opsporings-  apps in om die mensen permanent te  controleren.  Toch ben ik positief. We komen uit  politiek zware tijden, maar nu Donald  Trump niet langer aan de macht is,  gaan we gelukkig weer de juiste kant  op. De terugkeer naar multilateraal  overleg is niet alleen belangrijk voor  de Amerikanen. Het geeft ook een  signaalfunctie naar autoritaire leiders  elders in de wereld.  

Ignaas Devisch is hoogleraar ethiek en filosofie, UGent

Opgetekend door Tijd Connect

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.