Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Sensoren zijn cruciaal voor een slimme stad'

Ingrid Moerman, Universiteit Gent

5G is niet de enige informatietechnologie die cruciaal is voor een slimme stad.

‘Draadloze technologie vormt de ruggengraat van slimme steden en bij uitbreiding van de hele maatschappij’, zegt professor Ingrid Moerman van de Universiteit Gent. In een slimme stad verzamelt een gigantische hoeveelheid sensoren uiteenlopende data. Met al die data is het bijvoorbeeld mogelijk om de luchtkwaliteit te meten, grote mensenstromen in kaart te brengen, crisissituaties te detecteren of verkeersstromen te optimaliseren. Die sensoren zijn cruciaal voor een slimme stad. ‘Het is onbegonnen werk om al die sensoren te verbinden met vaste internet- en elektriciteitskabels. Sensoren gevoed met een batterij, of liever nog met duurzame zonne-energie, die heel weinig verbruiken én die data draadloos doorsturen zijn de echte oplossing.’

Gentse Feesten

Advertentie

5G biedt nieuwe mogelijkheden die interessant zijn bij de uitbouw van een slimme stad. ‘5G draait om veel meer dan sneller internet’, zegt Moerman. ‘De echte meerwaarde schuilt in de manier waarop de architectuur van de 5G-technologie is opgebouwd.’

Netwerkfunctionaliteiten worden nu aangeboden als softwareapplicaties op een server. Het grote voordeel van zo’n serverarchitectuur? De netwerkfunctionaliteit is niet meer gebonden aan een vaste locatie in het netwerk. Daarnaast koppelt 5G de hardware, zoals een radiozender en een ontvanger, los van software en kunnen meerdere operatoren dezelfde hardware delen. ‘Dat is veel flexibeler dan wanneer een provider aan alle zendmasten nog eens zijn eigen specifieke radiohardware moet koppelen. De provider moet nu alleen een eigen server koppelen aan de gedeelde radiohardware en zendmast.’, zegt Moerman.

Ze geeft het voorbeeld van een groot stadsevent als de Gentse Feesten, waarbij de politie de mensenmassa wil monitoren via drones. Daarbij is het cruciaal dat de drones op afstand bestuurd kunnen worden en dat er slechts een verwaarloosbare vertraging zit tussen de besturing en de uitvoering van de bestuurscommando’s. Tegelijkertijd moeten de drones ook snel een grote hoeveelheid beelden kunnen terugsturen naar de controlekamer. ‘Met 5G zou het mogelijk moeten zijn het netwerk heel lokaal te controleren om verschillende applicaties optimaal te ondersteunen.’

Advertentie

De 5G-architectuur laat ook toe het netwerk op te delen in verschillende virtuele netwerken die onafhankelijk van elkaar functioneren. Slicing, heet dat in jargon. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld in crisissituaties, zoals een aanslag, delen van de capaciteit te reserveren en te isoleren van andere minder kritieke toepassingen. ‘Bij de aanslagen in Zaventem raakten de mobiele netwerken overbelast. Niemand kon nog bellen, zelfs de ordediensten en de hulpverleners niet. Via slicing kun je zo’n situatie voorkomen door een gegarandeerde capaciteit te voorzien.’

Wifi is niet dood

‘5G is een technologie met veel buzz. Maar het is zeker niet de enige draadloze informatietechnologie die zal bijdragen aan de uitbouw van slimme steden’, zegt Moerman. ‘De traditionele wifitechnologie is al verschillende keren doodverklaard, maar zal nog lang worden gebruikt om te connecteren met het internet. Zeker indoor zie ik wifi nog niet meteen verdrongen worden door 5G. Net zoals 5G, evolueert ook de wifitechnologie heel sterk in opeenvolgende generaties.’

Daarnaast verwijst de experte naar bluetooth, of de meer recente variant Bluetooth Low Energy (BLE), ontwikkeld  voor de  uitwisseling van informatie tussen toestellen in de nabije omgeving. Ook Ultra Wide Band (UWB) is een belangrijke technologie die wordt ingebouwd in de nieuwste smartphones en zeer korte radiopulsen kan uitsturen. ‘Met die draadloze technologie kun je mensen of objecten tot op de centimeter lokaliseren, wat bijvoorbeeld interessant is om mensen te vinden in een drukke menigte.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie