Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleg met een bepalende impact op ons leefmilieu

©Shutterstock

Studies bewijzen het keer op keer: we moeten anders gaan leven om onze planeet op termijn leefbaar te houden. De Global Environmental Opportunities-strategie van Pictet Asset Management zet daar zijn schouders onder. En streeft tegelijk naar een mooie return.

Pictet heeft 20 jaar ervaring in duurzaam beleggen en is daarmee een van de pioniers. Vandaag werken 37 specialisten aan thematische, veelal aan duurzaamheid gerelateerde beleggingsstrategieën. Marc-Olivier Buffle, Senior Product Specialist en lid van de Raad voor Duurzaamheid, is verantwoordelijk voor het Global Environmental Opportunities-beleggingsthema.

‘De belegger heeft via deze beleggingsstrategie een positieve impact op het leefmilieu, met een gunstiger risico-rendementsprofiel dan dat van veel aandelenindexen’, vertelt Buffle. ‘Want met onze investeringen geven we zuurstof aan bedrijven met creatieve oplossingen voor milieuproblemen en deze bedrijven hebben bovengemiddelde groeivooruitzichten.’

Advertentie

‘In 2012 stierven meer dan 7 miljoen mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. De bewustwording van het vitale belang van het milieu groeit wereldwijd'

Marc-Olivier Buffle
Lid van de Raad voor Duurzaamheid bij Pictet

Planetary Boundaries Model
‘Voor het beleggingsthema steunen we op het Planetary Boundaries-model van het Stockholm Resilience Center, dat grotendeels de VN-doelstellingen voor klimaatverandering volgt’, vertelt Buffle.

Dit model definieert negen variabelen die de leefbaarheid  van onze planeet bepalen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, biodiversiteit, uitputting van ozonlagen, verzuring van oceanen, zoetwatervoorraden of chemische vervuiling. Voor elk van de 9 variabelen wordt een grenswaarde bepaald. Als die overschreden wordt, wordt de leefbaarheid voor de mens op onze planeet reëel bedreigd. ‘En dan zijn de gevolgen niet meer te voorspellen’, weet Buffle. ‘De kritieke waarde is intussen al overschreden voor de opwarming van de aarde en voor het verlies aan biodiversiteit. Ook voor nitraatvervuiling is de grens bereikt. Dringende actie is nu absoluut noodzakelijk.’

©Pictet Asset Management

Bewustwording: De publieke opinie dicteert de agenda

‘Dankzij brede verspreiding van kritische informatie via sociale media gaat de bewustwording van burgers en consumenten gelukkig veel sneller dan voorheen’, stelt Buffle. Een sprekend voorbeeld is ‘Under the Dome’, een fenomenale documentaire over de grootschalige gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervuiling in China. ‘In een mum van tijd werd deze film online 300 miljoen keer bekeken’, zegt Buffle. ‘En het resultaat? De Chinese regering investeert de komende 5 jaar meer dan 1000 miljard USD om vervuiling van lucht, grond en water drastisch te verminderen.’  ‘De publieke opinie oefent wereldwijd steeds meer druk uit op overheden die massaal moeten investeren in milieubescherming. Bedrijven die hier intelligente oplossingen bieden, hebben mooie groeivooruitzichten.’

De markt voor deze bedrijven is intussen 2000 miljard USD waard, en groeit jaarlijks met 6 à 7 procent. ‘Niet alleen in China groeien de investeringen in milieu-infrastructuur razendsnel’, zegt Buffle. ‘Ook de groei aan milieugerelateerde patentaanvragen wereldwijd toont duidelijk het toenemende belang van het duurzaamheidsthema aan.’

De beleggingsstrategie
Het aandelenuniversum van Global Environmental Opportunities bestaat uit bedrijven die zich specialiseren in bijvoorbeeld geavanceerd afvalbeheer, intelligente irrigatie, duurzame voeding of groene gebouwen. Of er zitten ook ondernemingen in die zich toeleggen op hoogtechnologische chemische analyse of gerobotiseerde inspectie van waterleidingnetwerken.

‘Uit dit universum selecteren we de bedrijven met de meest positieve impact op de negen pijlers van het Planetary Boundaries model die ook de sterkste financiële positie hebben’, vertelt Buffle. ‘Zo kunnen onze beleggers een mooi rendement halen. En tegelijk bijdragen aan een leefbare planeet voor hun kinderen en kleinkinderen.’

Ga naar onze website voor de beleggingskansen binnen dit thema.

Ontdek onze themafondsen
Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of ga naar onze website.

Dit informatiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) SA, 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg. De informatie en gegevens in dit document mogen niet worden beschouwd als een verzoek of aanbieding om enige effecten of financiële instrumenten te kopen, verkopen of hierop in te schrijven. Informatie, meningen en ramingen in dit document geven een overtuiging weer op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Pictet Asset Management (Europe) SA heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. Beleggers wordt aangeraden te onderzoeken of een bepaalde belegging voor hen geschikt is in het licht van hun financiële kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie of om specifiek advies van een professionele adviseur in te winnen alvorens een beleggingsbesluit te nemen.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie