Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Slim beleggen in Smart Cities

©pictet

Met de nieuwe thematische beleggingsstrategie ‘Smart City’ belegt Pictet Asset Management in de slimmere steden die broodnodig zijn om de huidige grootschalige verstedelijking leefbaar te houden. De enorme investeringen die vereist zijn om steden slimmer te maken, bieden ook voor beleggers interessante opportuniteiten.

Pictet, pionier in themabeleggen, staat bekend om zijn fondsen die gespecialiseerd zijn in onder meer Water, Robotica of Beveiliging. Al deze strategieën hebben de wind in de zeilen van krachtige megatrends die onze toekomst bepalen. Dit geldt ook voor het eind augustus gelanceerde thema Smart City. ‘Een Smart City wordt vaak gedefinieerd als een stad die grote hoeveelheden data verzamelt en analyseert met als doel om haar beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten’, zegt Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager. ‘Onze definitie is breder. Voor ons wordt een slimme stad gekenmerkt door haar uitgesproken ambitie om de levenskwaliteit van haar inwoners te verhogen.’

'70% van de wereldbevolking zal in 2050 wonen in verstedelijkt gebied'

Hoe? Door het optimaliseren van het elektriciteitsnet, de verkeersstromen en het afvalbeheer. Maar ook bijvoorbeeld door het digitaliseren van administraties, het intelligent omgaan met criminaliteit of het plannen van duurzame infrastructuurwerken.

Levenskwaliteit
Recent onderzoek van McKinsey(1) toont aan dat Smart Cities minder werkloosheid hebben, minder geplaagd worden door vervuiling, kwalitatievere gezondheidszorg aanbieden en minder last hebben van elektriciteitspannes of files. Bovendien wordt in slimme steden minder tijd verloren aan administratieve taken en zijn de inwoners sociaal meer betrokken en beter geïntegreerd.

‘Door de demografische druk moeten steden snel slimmer worden, en dat creëert investeringsopportuniteiten'

Ivo Weinöhrl
Senior Investment Manager

‘De technologie om een stad slim te maken is beschikbaar, en de effecten op de levenskwaliteit zijn meetbaar’, zegt Weinöhrl. ‘Het typevoorbeeld is Singapore: die stad scoort erg hoog qua mobiliteit en milieu. Ook Londen en een aantal Noord-Europese steden doen het goed.’

Keerpunt
Door de exponentieel groeiende verstedelijking zijn slimmere steden broodnodig. In 2008 werd het keerpunt bereikt, waarbij er meer mensen in steden leven dan op het platteland. Amper 10 jaar later leeft 55 procent van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied, in 2050 wordt dat zelfs 70 procent. En steden produceren meer dan 80 procent van alle economische output.

'80% van alle economische output wordt geproduceerd door steden'

‘Als er niets gebeurt, zal de levenskwaliteit snel en sterk achteruitgaan’, voorspelt Weinöhrl. ‘Daarom moeten steden slimmer gemaakt worden en moet enorm geïnvesteerd worden. Volgens onderzoek gaat het wereldwijd om meer dan 2,1 biljoen dollar.’ Deze gigantische bedragen kunnen niet komen van overheden alleen. Er ontstaan dan ook talloze opportuniteiten voor private investeerders en privaat-publieke samenwerkingen.

Beleggingsbenadering
‘Om die investeringsmogelijkheden voor onze klanten toegankelijk te maken, selecteren we een investeringsuniversum van 230 bedrijven die de meest zuivere blootstelling aan de bovengemiddelde groei van het thema Smart City bieden’, stelt Weinöhrl. Er wordt vooral gefocust op bedrijven met innovatieve oplossingen die efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van steden verhogen. ‘Een gewone projectontwikkelaar bijvoorbeeld interesseert ons voor dit thema niet’, zegt Weinöhrl. ‘Maar een projectontwikkelaar die betaalbare en duurzame woningen maakt, is daarentegen wel interessant. Net als bedrijven die mobiliteitsoplossingen bedenken of een onderneming die flexibele, kwalitatieve kinderopvang aanbiedt op de werkplaats.’

Een veertigtal van de financieel meest veelbelovende bedrijven komen uiteindelijk in de portefeuille terecht. Het resultaat is een gediversifieerd, niet-cyclisch themafonds dat de ambitie heeft duurzaam beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten.

Ga naar onze website voor de beleggingskansen in Smart Cities.

 

Duurzaamheid en slimme steden


Steden zijn verantwoordelijk voor 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en in tal van steden is de lucht van slechte kwaliteit, vooral in opkomende economieën2. Wereldwijd proberen beleidsmakers het duurzaamheidsprobleem met prioriteit aan te pakken en de ontwikkeling van slimme steden te ondersteunen.

Een sprekend voorbeeld hiervan is ‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties, waarin zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden vooropgesteld. Doelstelling 11, “Duurzame Steden en Gemeenschappen" focust specifiek op het verhogen van veiligheid, integratie, veerkracht en duurzaamheid in steden.

Ontdek onze themafondsen
Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of ga naar onze
website.

(1) Smart cities: Digital solutions for a more livable future - McKinsey, June 2018
(2) UN Habitat 2011

Dit informatiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) SA, 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg. De informatie en gegevens in dit document mogen niet worden beschouwd als een verzoek of aanbieding om enige effecten of financiële instrumenten te kopen, verkopen of hierop in te schrijven. Informatie, meningen en ramingen in dit document geven een overtuiging weer op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Pictet Asset Management (Europe) SA heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. Beleggers wordt aangeraden te onderzoeken of een bepaalde belegging voor hen geschikt is in het licht van hun financiële kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie of om specifiek advies van een professionele adviseur in te winnen alvorens een beleggingsbesluit te nemen.

Ga naar onze website voor de beleggingskansen in Smart Cities
Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie