Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Scholen van Morgen slaat handen in elkaar voor 182 projecten

©AG Real Estate

De publiek-private samenwerking Scholen van Morgen ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt 182 onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Een transversale aanpak, kennisdeling en clustering staan daarbij centraal.

Om aan de grote noden voor schoolinfrastructuur tegemoet te komen, ging de Vlaamse overheid op zoek naar private partners. Dat deed Scholen van Morgen ontstaan: een publiek-private samenwerking tussen Vlaanderen enerzijds en AG Real Estate (als afgevaardigd bouwheer, financier en aandeelhouder) en BNP Paribas Fortis (als financier en aandeelhouder) anderzijds. Samen werkten ze een uniek programma uit voor 182 nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarvan zijn er vandaag al 162 in gebruik.

‘Elk project is gebaseerd op de lokale noden, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit’, legt program director Philippe Monserez uit. ‘De scholen worden gebouwd volgens een zogenoemde DBFM-formule, kort voor Design, Build, Finance en Maintain. Dat betekent dat we instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarige onderhoud van de schoolgebouwen. Tijdens die dertig jaar betaalt het schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Na afloop dragen we het gebouw zonder bijkomende kosten over aan het bestuur.’

Veel stakeholders

De scholen zijn verspreid over heel Vlaanderen en focussen op diverse doelgroepen. ‘182 projecten, dat betekent ook: zeer veel stakeholders’, zegt Monserez. ‘We selecteerden bijvoorbeeld 70 architecten via wedstrijden. Samen met het Team Vlaams Bouwmeester staan zij in voor de inspirerende en functionele ontwerpen. We werken ook samen met tientallen studiebureaus en 13 consortia van aannemers. Meer dan 20 klasse 8 aannemers (ondernemingen die werken van meer dan 5.330.000 euro mogen uitvoeren, nvdr.) zijn betrokken. Vermits die laatsten ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun constructies, kijken ze met andere ogen naar het bouwproces.’

‘Onze programmatorische aanpak loont: na vijftien voorstudies ken je de do’s-and-don’ts wel’

Philippe Monserez
AG Real Estate

Volgens Monserez werpt de programmatorische aanpak zijn vruchten af. ‘Na 15 voorstudies ken je de do’s-and-don’ts wel’, zegt hij. ‘Die kennis delen we met al onze stakeholders. De transversale benadering en clustering helpen om efficiënter te werken. We kunnen uiteraard ook bepaalde vaste kosten verdelen over meerdere projecten. Onze uitgebreide expertise heeft bovendien geleid tot standaardisaties en methodieken in planning, opvolging en oplevering. Die structuur vormt een houvast voor iedereen in het programma.’

Kansen voor start-ups

Scholen van Morgen biedt ook kansen aan heel wat start-ups. Philippe Monserez: ‘We maken bijvoorbeeld gebruik van Aproplan, een Brusselse - ondertussen Europese - oplossing voor het digitaliseren van bouwprocessen. Aproplan is inmiddels opgegaan in Genibelt. Voor ons onderhoudsportaal doen we een beroep op de facility- en propertymanagementsoftware van het Nederlandse Axxerion (intussen overgenomen door Spacewell), dat alle processen en workflows centraliseert. Daarnaast maken we ook gebruik van C-site, een tool die ontwikkeld werd door het Gentse Asoreco en focust op werfopvolging en projectvisualisatie.’

©AG Real Estate

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.