Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Bouw niet zonder langetermijnvisie'

‘Logistiek vastgoed is nog al te vaak een kwestie van korte termijn. Er worden nog te vaak greenfields aangesneden en gebouwen ontwikkeld volgens de specifieke wensen van een eerste gebruiker, met onvoldoende aandacht voor de lange termijn’, zegt Philippe Van der Beken van Goodman. ‘Duurzaamheid is echter in eerste instantie een zaak van lange termijn.’

‘Locaties ontwikkelen en bouwen waar en wat enkel dienstig is voor een eerste gebruik, past niet binnen onze langetermijnvisie. We zetten volop in op duurzame locaties, dicht bij steden en grote consumentenpopulaties. Locaties die geschikt zijn om efficiënt goederen tot bij de consument te brengen en waar we flexibele gebouwen kunnen neerzetten voor meerdere gebruikers mits minimale aanpassingen. Onze locaties lenen zich tot herontwikkeling op lange termijn’, legt Philippe Van der Beken uit, managing director continentaal Europa van de wereldwijde vastgoedontwikkelaar  en -investeerder Goodman.’  

Hoe leidt de strategie van Goodman tot duurzamer logistiek vastgoed?

Met een flexibel, energie-efficiënt en toekomstgericht ontwerp verleng je de levensduur van een gebouw aanzienlijk en verminder je de klimaatimpact ervan drastisch. Grondposities met een dergelijk langetermijnperspectief bevinden zich  in randstedelijk gebied en zijn typisch herontwikkelingslocaties. Brownfieldgronden ontwikkelen beperkt nieuwe grondinname.  We beperken de grondinname verder door een uiterst efficiënte lay-out en meerlaagse bouwconcepten.

U denkt dus circulair en op de lange termijn, door hergebruik van locaties mogelijk te maken. Hoe zit het met de korte termijn?

‘Bij brownfieldontwikkeling slopen we niet zomaar. Bestaande infrastructuur integreren we in het design en we hergebruiken het gesloopte beton, vaak als funderingen voor het gebouw en de infrastructuur.  We maken gebruik van gerecycleerd beton, bij voorkeur afkomstig van bouwwerven in de directe nabijheid. Een LCA (Life Cycle Analysis) moet ons in de nabije toekomst in staat stellen bouwmaterialen en -componenten te upcyclen. Vandaag meten we de totale impact van onze ontwikkelingen en compenseren we de ‘embodied carbon’: voor elke vierkante meter die we bouwen, planten we een boom. Jaarlijks planten we zo’n 600.000  bomen in samenwerking met lokale natuurorganisaties. Daarenboven maximaliseren we de biodiversiteit op onze sites. Zo planten we eind november op onze site in Puurs een stedelijk bos aan volgens het Miyawakiprincipe: een dichtbegroeide aanplanting die tien keer sneller groeit en dertig keer zoveel CO2 opneemt dan een conventionele bosaanplant.’

‘In onze bedrijfsvoering zijn we al helemaal CO2-neutraal, elk jaar laten wij ons doorlichten door een onafhankelijk adviesbureau. Tegen 2025 willen we die aanpak doortrekken naar onze volledige business. We ontwikkelen vandaag al nul-emissiegebouwen die meer groene energie opwekken dan ze verbruiken. Daarnaast investeren we fors in het verduurzamen van onze oudere gebouwen.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor uw klanten?

Klanten kiezen in eerste instantie voor onze strategische locaties. Ik verwacht echter dat duurzaamheid ook snel een doorslaggevende factor zal worden. Vooral toekomstgerichte bedrijven hechten er belang aan en zetten hierin grote stappen. De kapitaalkost zal immers hoog oplopen voor bedrijven die niet duurzaam zijn.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.