Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Investeringsvastgoed blijft bijzonder waardevast'

De inflatie is de voorbije decennia nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Toch blijft binnen de huidige economische context het investeren in vastgoed als vorm van belegging nog steeds zeer interessant. ‘Vastgoed blijft een van de meeste inflatiebestendige investeringen’, verklaart Wouter Dekemel van Alides REIM.

De inflatie vreet aan de waarde van ons geld en vermindert onze koopkracht. Investeren in vastgoed kan helpen om uw vermogen veilig te stellen en zelfs te vergroten. ‘Inflatie hoeft niet per se negatief te zijn voor uw belegging, want ook de huurprijzen stijgen mee. Deze zijn immers gekoppeld aan de index’, verduidelijkt Wouter Dekemel, Head of Commercial B2C & MarCom bij Alides REIM. ‘Met andere woorden: doordat uw jaarlijkse huurinkomsten evenredig meestijgen kan u dus via uw vastgoedinvestering uw vermogen beschermen en uw koopkracht behouden.’

Gespecialiseerde investeringspartner

Dat is slechts één cruciaal strategisch inzicht dat ontwikkelaar Alides via zijn nieuwe investeringsdivisie Alides Invest biedt aan zijn klanten. ‘Wij ontzorgen investeerders van A tot Z’, zegt Wouter Dekemel. ‘Via een intakegesprek brengen we de investeringsambities en de wensen van de klant in kaart. Mensen kunnen immers uiteenlopende beweegredenen hebben. Elke situatie is anders. Sommige willen bijvoorbeeld een extra inkomen genereren, anderen zien het meer in het kader van een pensioen- of successieplanning. Daarna maken we een cashflow- en rendementsberekening en vertalen we de cijfers naar een concrete vastgoedinvestering.’

Aankoop, beheer, verkoop

Een vastgoedinvestering loopt over 3 fases: aankoop, beheer en verkoop. Alides wil via Alides Invest haar klanten in elk van deze fases optimaal adviseren en ontzorgen. Eerst en vooral is er de aankoop van het nieuwbouwvastgoed op plan. ‘Wij selecteren inhouse altijd projecten die beantwoorden aan zeer strenge selectiecriteria; zowel qua ligging, duurzame bouwmaterialen en -technieken als architecturaal design’, benadrukt Wouter Dekemel.

Wij ontzorgen investeerders van A tot Z.

Wouter Dekemel
Head of Commercial B2C & MarCom bij Alides REIM
Wouter Dekemel (Alides REIM)

Na aankoop en oplevering, inclusief begeleiding tijdens de bouwfase, blijft Alides Invest ook tijdens de verhuur- en beheerfase haar investeerders begeleiden. Zo wordt een full rentmeesterschap aangeboden, gaande van de zoektocht naar een huurder tot de administratie, huuropvolging en het volledig beheer. ‘We bieden zelfs één jaar huurgarantie na oplevering’, zegt Dekemel. ‘Investeerders zijn op die manier zeker van hun huurinkomsten en hun rendement. Ook het rentmeesterschap bieden we trouwens één jaar gratis aan. Dat maakt investeren via Alides Invest nog zorgelozer.’

Tot slot kan Alides ook de herverkoop van uw investeringsvastgoed regelen en daarvoor de best passende koper zoeken. Wouter Dekemel: ‘Daarbij vertrekken we vanuit een correcte waardebepaling. Omdat we over een groot bestand met potentiële kopers beschikken, wordt vastgoed via die weg vaak verkocht aan investeerders en klanten die reeds binnen onze portefeuille zitten en die we persoonlijk kennen.’

Persoonlijke begeleiding

Wouter Dekemel beklemtoont tot slot dat een persoonlijke begeleiding en rationeel advies bij vastgoedinvesteerders onmisbaar is. ‘Wanneer investeer ik in vastgoed, welk vastgoed is hier best geschikt, ga ik al dan niet een lening aan, wanneer verkoop ik best, …. ? Wij bieden onze klanten duidelijkheid op al die vragen.’ Alides Invest organiseert half november een eerste investeringsavond waar potentiële investeerders voor meer info en met vragen terechtkunnen.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie