Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De Regie der Gebouwen verkleint zijn voetafdruk

De Regie der Gebouwen streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Om dat te bereiken, wil de vastgoedbeheerder van de Federale Overheid minder oppervlakte innemen, de energieprestaties van de gebouwen verbeteren en verschillende diensten centraliseren. De Witte de Haelen-kazerne in Etterbeek is hier een goed voorbeeld van.

Vroeger beschikte de Brusselse Federale Politie over drie kazernes. In 2018 werd die in de Kroonwijk verkocht aan het Brussels Gewest, en het huurcontract werd niet verlengd. "We zullen de verschillende diensten groeperen in de twee andere kazernes, Géruzet en Witte de Haelen", zegt Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. "Dat ligt in lijn met onze doelstelling om de vastgoedportefeuille te rationaliseren."

Duurzaamheid en energie-efficiëntie

De Regie der Gebouwen voert ook belangrijke renovatiewerkzaamheden uit aan de Witte de Haelen-kazerne, gelegen langs de Generaal Jacqueslaan. In 2021 werd de linkervleugel volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Vandaag bevinden zich hier de kantoren van de directies beveiliging, scheepvaartpolitie en verkeerspolitie. Eind 2022 startte een beveiligingsproject in de kazerne en ook een renovatieproject in een ander blok, waar de centrale directie van de speciale eenheden haar kantoren heeft. Er worden verdiepingen bijgebouwd en een loopbrug; deze werken zullen afgerond zijn begin 2025. "We streven naar een gebouw met hoge energie-efficiëntie, voor een geraamd budget van 17 miljoen euro. Het zal voldoen aan de eisen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan en het zal toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit."

Met ongeveer 1 miljoen m2 aan gebouwen minder besparen we al 30.000 ton CO2 per jaar

Laurent Vrijdaghs
Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

De muren en de daken worden geïsoleerd met respect voor de architectuur van het gebouw, zodat het uitzicht van de gevels behouden blijft. Daarnaast wordt het dak herbouwd in zink, een recycleerbaar materiaal dat regenereert in contact met lucht en water, waardoor het twee keer zo lang meegaat als dakpannen. Aangezien het om een langetermijninvestering gaat, is alles op flexibiliteit gericht. Denk aan werkvloeren van gewapend beton om aan de toekomstige behoeften van de politie te voldoen, verplaatsbare lichte scheidingswanden,… Er worden 1600 zonnepanelen en ramen met hoge energieprestaties geïnstalleerd, alsook verschillende verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechnologieën. "We halen alles uit de kast om maximale energieprestaties te bereiken voor dit soort infrastructuur", zegt Laurent Vrijdaghs.

De paarden in het groen

Eind 2021 kocht de Regie der Gebouwen voor de cavalerie een stoeterij in het Waals-Brabantse Wisbeek, met 15 hectare weiland en 145 paardenstallen. Tot nu toe waren de paarden en de ruiters gehuisvest in een negentiende-eeuws gebouw in het stadscentrum. “We investeren om de vastgoedportefeuille van de Staat klaar te maken voor de toekomst. Deze aankoop levert financiële en tijdswinst op, en komt ook de efficiëntie en het dierenwelzijn ten goede. De voormalige stallen zullen op hun beurt heringericht worden voor de politie, met onder andere een opleidingscentrum en schietbanen."

Uitstootvermindering

De komende tien jaar wil de Regie der Gebouwen de ingenomen oppervlakte met 1 miljoen m2 verminderen. Het daaropvolgende decennium is het doel om nog eens dezelfde hoeveelheid aan oppervlakte te verminderen. "Tot nu toe is onze portefeuille al met ongeveer 1 miljoen m2 gekrompen en daarmee besparen we 30.000 ton CO2 per jaar", aldus Laurent Vrijdaghs. "Alle geplande ingrepen moeten leiden tot een vermindering van 60.000 ton per jaar tegen 2040. Alleen al door lampen te vervangen kan tegen 2026 jaarlijks 1.151 ton CO2 minder worden uitgestoten. Voor de administratieve gebouwen is onze doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren, en tot nul terug te brengen tegen 2040. Dat kan als de technologieën, de investeringen en het personeel volgen. De ambitie en motivatie zijn er sowieso!"

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.