Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Drie tips om te investeren in kwalitatief vastgoed

Matthias Vermeulen, commercieel directeur bij Zabra ©Thomas De Boever

Door de stijgende rente en de hogere eigen inbreng wint de huurmarkt aan belang. Daarnaast is er een mentaliteitswijziging bij de jongere generatie, die er vaak bewust voor kiest om te huren omwille van de flexibiliteit. Ook de stijging van de kleinere huishoudens, zoals singles en eenoudergezinnen, draagt bij aan de exploderende vraag naar kwalitatieve huuroplossingen. ‘Die verschuivingen bieden opportuniteiten voor vastgoedinvesteerders’, weet Matthias Vermeulen van de Gentse projectontwikkelaar Zabra.

De betaalbaarheid van koopwoningen  staat onder druk. Bij de financiering van  vastgoedprojecten vragen de banken steeds  meer eigen spaargeld. Hierdoor krijgen vooral  jonge mensen en gezinnen moeilijker een lening  goedgekeurd. ‘Dit leidt tot een shift van een  kopers- naar huurdersmarkt. Die mentaliteitswijziging  zien we zeker bij twintigers en dertigers,  omdat huren hen bovendien de flexibiliteit  geeft waarnaar zij op zoek zijn’, zegt Matthias  Vermeulen, Commercieel Directeur bij Zabra. Al  deze trends maken investeren in vastgoed extra  interessant. Vermeulen geeft drie tips voor wie  een vastgoedinvestering overweegt. 

Ook investeren in vastgoed?

Ontdek er alles over op zabra.be.

Tip 1: Speel in op de exploderende vraag naar huurwoningen 

Wie geen eigen huis of appartement kan of wil  kopen, moet zich op de huurmarkt begeven.  Maar tegenover de exploderende vraag naar  huurwoningen staat een groot tekort aan kwalitatieve  en betaalbare huuroplossingen. ‘Dit biedt  interessante kansen voor vastgoedinvesteerders.  Zeker ook omdat steeds meer mensen bewust  kiezen om geen woning meer te kopen maar te  huren, in lijn met de principes van de deeleconomie.  Zij zijn op zoek naar een plek om zich  te settelen voor een langere tijd, terwijl ze hun  flexibiliteit behouden’, weet Vermeulen. 

Advertentie

‘Huurders hebben een voorkeur voor huurpanden die gebouwd zijn met milieuvriendelijke technieken, die leiden tot een lagere ecologische voetafdruk’

Matthias Vermeulen
Commercieel directeur bij Zabra

Tip 2: Focus op energiezuinigheid en duurzaamheid

Door de hoge energieprijzen staat energiezuinigheid  bovenaan de verlanglijst van huurders.  Toch is er een gebrek aan huurpanden met een  goede energiescore. ‘Dit schept mogelijkheden  voor wie wil investeren in vastgoed’, weet Vermeulen,  die ook duurzaamheid aanstipt als hot topic.  ‘Huurders hebben een voorkeur voor panden die  gebouwd zijn met milieuvriendelijke technieken,  die leiden tot een lagere ecologische voetafdruk.  Ze zijn bereid om een hogere huurprijs te betalen  in ruil voor een lagere energierekening.’ Een  toplocatie is een extra troef. ‘Dat betekent: vlot  bereikbaar via verschillende vervoermiddelen,  en gelegen in de buurt van winkels en werkgelegenheid.  Last but not least: omgeven met  voldoende groen en open ruimte. Want tijdens  de coronalockdowns hebben we beseft hoezeer  we dit nodig hebben.’ 

Tip 3: Ook voor kleinere budgetten

Investeren in vastgoed loont en biedt meer  rendementskansen dan een spaarrekening. Een  vastgoed-investering vereist voldoende kapitaal,  maar is dankzij Zabra Invest niet langer voorbehouden  aan de happy few. ‘Onze full-service  formule biedt mogelijkheden aan investeerders  met ruime én kleinere budgetten’, licht Vermeulen  toe. ‘Ze kunnen kiezen uit residentieel vastgoed,  kmo-units en studentenhuisvesting. Hiervan weten  ze dat het voldoet aan strikte criteria op het vlak  van energiezuinigheid, duurzaamheid en ligging.  Want als ontwikkelaar zetten wij alleen onze  schouders onder vast goedprojecten die voldoen  aan deze voorwaarden. Via ons kunnen mensen  zorgeloos investeren in futureproof vastgoed: dat  is meer dan ooit een slimme belegging.’ 

Ook investeren in vastgoed?

Ontdek er alles over op zabra.be.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.