Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Tijdelijk zorgverblijf 2.0: aantrekkelijk voor senioren én investeerders

Residentie Le Domaine Churchill in Ukkel ©Thomas De Boever

De nood aan tijdelijke zorgverblijven voor senioren neemt toe en de plaatsen zijn beperkt. Daarom overweegt Orpea een innovatieve vorm van tijdelijk verblijf met bemeubelde units, waar mensen volgens hun behoeften tijdelijk verzorgd worden door een vast team. ‘Dit moet een leegte in het huidige zorgaanbod vullen,’ zegt Julie Delrue, directeur Kwaliteit bij ORPEA Belgium.

Een kortverblijf voorziet in de tijdelijke opvang van een oudere persoon die met specifieke zorgen of voor herstel niet terecht kan in een ziekenhuis, noch geholpen kan worden via thuiszorg of familieleden. De nood neemt elk jaar toe en het aantal vrije plaatsen is beperkt. Vandaag gebeurt dit type zorg doorgaans in een erkend centrum voor kortverblijf (CVK), dat vaak verbonden is aan een woonzorgcentrum. De zorgbehoevende persoon krijgt er toegang tot de diensten waar ook vaste bewoners gebruik van maken. Denk aan maaltijden, verzorging, animatie en kine.

7.224

Dat is het aantal individuele woongelegenheden dat Orpea in België vandaag ter beschikking heeft. Naast 6.200 woonzorgbedden en 951 assistentiewooneenheden biedt de organisatie ook 73 plaatsen voor kortverblijf. Ontdek alle opties via de website www.orpea.be.

‘Voor veel patiënten die gebruikmaken van een kortverblijf, schuilt daarin een probleem’, zegt Julie Delrue. Ze maakt als directeur Kwaliteit deel uit van het directieteam van ORPEA Belgium, private zorggroep gespecialiseerd in zorg en huisvesting voor senioren. ‘Deze mensen wonen meestal nog volledig zelfstandig of ze genieten vanuit hun thuisomgeving van ondersteunende diensten zoals thuiszorg. Door een operatie of een ziekte hebben ze tijdelijk nood aan meer intensieve zorg of revalidatie.’ In een klassiek kortverblijf in een woonzorgcentrum komen ze terecht bij een populatie met veel zwaardere zorgnoden. ‘Veel bewoners in een woonzorgcentrum hebben bovendien een vorm van dementie, wat doorgaans niet het geval is bij kortverblijvers: dat maakt dat de sociale context voor kortverblijf minder gepast is’, klinkt het.

Tijdelijk zorgverblijf 2.0

‘Er is nood aan oplossingen voor tijdelijk zorgverblijf buiten het ziekenhuis en buiten woonzorgcentra. Wij willen met de sector sleutelen aan het juiste concept’

Julie Delrue
directeur Kwaliteit bij ORPEA Belgium

Daarom wil ORPEA een innovatieve vorm van kortverblijf of herstelverblijf lanceren, volledig aangepast aan de noden van de bevolking van vandaag en morgen. Delrue: ‘Wij zien een kortverblijf 2.0 als een soort co-housing met bemeubelde units, waar mensen kunnen aansterken en op maat van hun behoeften verzorgd worden door een vast team. Als een nieuw soort verlengstuk van het ziekenhuis, geschikt voor de minder acute zorg.’ Dat zou naadloos passen in een ecosysteem waar mensen van hun thuissituatie naar een ziekenhuis gaan, vervolgens aansterken in een tijdelijk zorgverblijf en daarna weer huiswaarts keren. Het zorgt er ook voor dat ingrijpende beslissingen over de toekomstige woonsituatie van een oudere niet in de urgentie moet worden genomen.

Orpea erkent dat de wet- en regelgeving voor een tijdelijk verblijf nog niet 100% voorzien is op deze nieuwe vorm. Daarom zit de organisatie de komende tijd samen met verschillende stakeholders om het model op de rails te krijgen. ‘We roepen niet alleen de overheid en regelgevers op om actief met ons na te denken over hoe we dit tijdelijk verblijf 2.0 kunnen structureren’, verduidelijkt Delrue. ‘We gaan ook met patiënten, artsen, verplegend personeel en specialisten inzake ouderenzorg in gesprek, zodat we het model kunnen optimaliseren volgens de noden van alle betrokkenen.’

Pilootprojecten

Later dit jaar wil Orpea pilootprojecten opstarten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op. In onze drie gewesten gelden namelijk andere regels rond kortverblijf. ‘Daarna kunnen we het concept perfectioneren en opschalen’, aldus nog Delrue. ‘De nood aan kortverblijven zal de komende jaren alleen maar toenemen. We willen met Orpea bijdragen tot het wegwerken van de ontbrekende schakels in het zorgaanbod.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.