Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

"Met een EMTN haalden we razendsnel 250 miljoen euro op"

Chris Buyse en Stephan Claerhout van Infrax ©Frank Toussaint

De uitgifte van Euro Medium Term Notes mag dan geen sinecure zijn, het is wel een goede manier om veel kapitaal op te halen. Netbeheerder Infrax slaagde er al twee keer in om op hele korte tijd 250 miljoen euro los te weken.

Infrax staat in voor het beheer van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering in 122 Vlaamse en 4 Waalse gemeenten. Het is een werkmaatschappij van acht netwerkbedrijven, die allemaal voor de volle 100 procent eigendom zijn van de gemeenten en provinciebesturen.

Traditioneel richtte de financieringsstrategie van Infrax zich bijna uitsluitend op bankleningen. ‘Na de kredietcrisis verliep dat steeds stroever’, zegt thesauriemanager Stephan Claerhout. ‘In 2012 konden we nog wel onze totale kredietbehoefte financieren bij de banken, maar in tegenstelling tot daarvoor was er geen enkele bank die nog de volledige portefeuille kon invullen.’ Daardoor werd bij de laatste Europese aanbesteding in 2012 het krediet van 150 miljoen euro toegewezen aan drie Belgische banken. Tegelijkertijd zag Infrax de berg cash waarop het al jarenlang zat zienderogen slinken. De oorzaak? De boom van de zonnepanelen. Want de netbeheerders financieren de groenestroomcertificaten voor de eigenaars van zonnepanelen.

500 miljoen euro

Door de nieuwe situatie op de financiële markten en de groeiende financieringsbehoefte besloot Infrax om een ander financieringsplan op te zetten. ‘Een onderneming moet verschillende financieringsbronnen aanboren, omdat de situatie op de markten heel snel kan omslaan. Dan moet je minstens even snel kunnen schakelen tussen opties’, zegt Muriel Reynaerts, relatiebeheerder bij BNP Paribas Fortis. Zo is er vandaag weer voldoende kapitaal beschikbaar op de bankenmarkt, maar leningen met een hele lange looptijd zijn voor banken nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat komt door de nieuwe en strengere kapitaalsnormen voor banken, de zogenoemde Basel III-normen.

Daarom koos de netbeheerder er voor om onder begeleiding van BNP Paribas Fortis en met Belfius Bank als co-dealer Euro Medium Term Notes (EMTN) uit te geven. Ze maken deel uit van een Europees programma om obligaties met een lange looptijd uit te geven op de internationale kapitaalmarkt. Het schuldpapier moet dan wel aan een heleboel opgelegde normen en regels voldoen, zodat de investeerders in het programma kunnen terugvallen op de uitgifte van uniforme obligaties.

"Steeds meer consumenten worden ook zelf producent, en daarvoor is een distributienet nodig dat op lokaal niveau het aanbod en de vraag perfect op elkaar kan afstemmen."
Chris Buyse
CFO van Infrax
©Frank Toussaint

Door het strikte regelgevende kader is het geen sinecure om een EMTN uit te geven. Niet alleen komt er een batterij juristen aan te pas om het hele plaatje sluitend te maken, het programma moet ook groen licht krijgen van de Belgische beurswaakhond FSMA. ‘Het voorbereidende werk neemt al gauw drie maanden in beslag’, zegt Claerhout. ‘Maar zodra dat in orde is, is het EMTN-programma een hele flexibele manier om op regelmatige basis veel kapitaal op te halen. Nu volstaat een update van het prospectus om een nieuwe uitgifte op poten te zetten. En dan kan het snel gaan.’ Neem nu de uitgifte in 2013: de FSMA keurde het prospectus goed op 1 oktober en amper drie weken later ging de netbeheerder zich tijdens roadshows in Parijs, Londen en Brussel voorstellen aan institutionele beleggers. Nog voor de maand voorbij was, had Infrax al 250 miljoen euro opgehaald. ‘Wat me tijdens het contact met de institutionele investeerders nog het meeste opviel, is dat zij meer oog hebben voor de cashflow en liquide middelen dan voor de rentabiliteit of de solvabiliteit. Zij willen vooral zeker zijn dat ze op het einde van de rit hun investeringsbedrag kunnen recupereren’, zegt Claerhout.

Infrax haalde in 2013 een eerste keer 250 miljoen euro op en nog eens hetzelfde bedrag een jaar later. De eerste obligaties hadden een looptijd van tien jaar en boden een coupon van 3,75 procent. De obligaties uit 2014 hadden een looptijd van vijftien jaar en boden een coupon van 2,625 procent. Het aanzienlijke renteverschil tussen beide uitgiftes heeft veel te maken met de officiële kredietrating die Infrax in tussentijd had verworven bij de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch. ‘We merkten al heel snel dat we met die A-rating tegen veel gunstigere voorwaarden kapitaal konden ophalen’, zegt Claerhout.

Institutionele investeerders

Het EMTN-programma was een schot in de roos. ‘Het sluit heel nauw aan bij de noden van een onderneming zoals de onze, die periodiek naar de kapitaalmarkt trekt’, zeg Claerhout. Want het onderhoud en de uitbouw van de distributienetten vraagt grote investeringen. Zo zijn de Europese lidstaten verplicht om ten laatste tegen 2027 een rioleringsnetwerk uit te bouwen waarin de afvoer van regen- en afvalwater volledig gescheiden is. ‘Alleen dat vraagt nog een investering van vele honderden miljoenen euro’, zegt Chris Buyse, CFO van Infrax.

©Frank Toussaint

Daarnaast moet de netbeheerder voortdurend investeren in het kabelnetwerk, zodat de bandbreedte voldoet aan de steeds hogere eisen voor supersnel internet en er ook genoeg capaciteit is voor het downloaden van films of muziek. ‘Op de elektriciteitsmarkt staat dan weer de uitbouw van een slim energienetwerk hoog op het prioriteitenlijstje. Want steeds meer consumenten worden ook zelf producent, en daarvoor is een distributienet nodig dat op lokaal niveau het aanbod en de vraag perfect op elkaar kan afstemmen’, zegt Buyse.

Voor de netbeheerder was het wel een hele grote stap om de wereld van de institutionele beleggers binnen te stappen. ‘Nog meer dan vroeger moeten we aandacht besteden aan onze communicatie en financiële rapportering, want de institutionele investeerders volgen ons op de voet. Vroeger speelden we in de nationale competitie, nu zitten we in de Champions League’, zegt Claerhout.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie