Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nu investeren in de ondernemers van morgen

©Filip Van Roe

Hogeschool PXL zet al enkele jaren mee de schouders onder de economische toekomst van Limburg. ‘De focus op entrepreneur- én intrapreneurship werpt haar vruchten af’, vindt directeur Ben Lambrechts. ‘Ook als bank hebben wij een rol te spelen’, zegt Didier Beauvois, Head of Corporate Banking bij BNP Paribas Fortis. ‘Door onze steun aan initiatieven die de ondernemersmentaliteit aanwakkeren, investeren we in de economische groei van morgen.’

Ondernemen lijkt zowaar hip geworden, en daar willen jullie ook je steentje toe bijdragen?

Ben Lambrechts: Als onderwijsinstelling is het onze taak om ervoor te zorgen dat jongeren later de regie over hun eigen leven in handen kunnen nemen en hun eigen weg inslaan. Wij moeten in de eerste plaats dus uitstekende professionals opleiden met voldoende vertrouwen in hun eigen kunnen. Goed onderwijs betekent in mijn ogen dat je afgestudeerden aflevert met een aantal absoluut essentiële vaardigheden voor de maatschappij van morgen. Ondernemerschap maakt daar zeker deel van uit. Wij vervullen dus een maatschappelijke rol en volgen de tijdsgeest. En willen dus graag een steen in de rivier verleggen.

Didier Beauvois: Sinds kort wordt er met een andere blik naar ondernemerschap gekeken. Succesvol ondernemen heeft te maken met vaardigheden, maar vooral ook met de juiste mentaliteit. ‘Iets durven doen’ wordt veel meer geapprecieerd dan vroeger, ook in het bedrijfsleven. Jonge mensen beseffen beter dan wie ook dat de toekomst in deze pijlsnel evoluerende wereld meer dan vroeger ligt in kleinschalige bedrijfjes of losse structuren in een groter bedrijf, zonder al te veel regeltjes of hiërarchie. En minstens even belangrijk is dat ook mislukking vandaag vlot bespreekbaar is. Een deel van de startende ondernemingen zal de finish niet halen, dat weten we. Wij kunnen als bank het verschil uitmaken door hen zo goed mogelijk te begeleiden en die ondernemerszin niet in de kiem te smoren.

Advertentie

Kan een hogeschool jongeren echt tot ondernemers opleiden?

Ben Lambrechts: Ik denk niet dat wij van al onze studenten hier nu meteen ondernemers kunnen maken. Er lopen er wel degelijk een aantal rond, maar dat blijven voorlopig uitzonderingen. Ik zie het eerder als onze taak om de kiem te zaaien voor een ondernemersmentaliteit. Ongeacht of die student daar later een eigen bedrijfje mee opricht of hiermee als werknemer aan de slag gaat. In onze kennismaatschappij worden intrapreneurship en ondernemende vaardigheden ook bij werknemers almaar meer naar waarde geschat.

Hoe vertaalt die sterke focus op ondernemerschap zich concreet in jullie organisatie?

Ben Lambrechts: We leren een aantal ondernemersvaardigheden aan. Dat gaat van het opmaken van een business- en marketingplan over netwerken tot presentatievaardigheden. Maar ook co-creatie staat vandaag centraal in ons opleidingsaanbod. Onze studenten kunnen hun ideeën uitwerken via StudentStartUP. Hier krijgen ze de gepaste coaching en kunnen ze de hulp inroepen van externe partners. Bovendien gaat het niet alleen over studenten. We willen ook de ondernemende competenties en onderzoekende houding van onze medewerkers opkrikken, zodat zij constant op zoek gaan naar verbetering en innovatie. Onze break-out sessies, die leerkrachten en leerlingen verplichten om les te krijgen in een totaal andere omgeving, zijn daar een mooi voorbeeld van. Ze halen ook onze medewerkers uit hun comfortzone.

Succesvol ondernemen heeft te maken met vaardigheden, maar vooral ook met de juiste mentaliteit. ‘Iets durven doen’ wordt veel meer geapprecieerd dan vroeger, ook in het bedrijfsleven.

Didier Beauvois
Head of Corporate Banking, BNP Paribas Fortis

Didier Beauvois: We leven vandaag inderdaad in een wereld van co-creatie. Dat geldt zowel voor een bank als voor een universiteit. Net zoals PXL stimuleert BNP Paribas Fortis zijn medewerkers om uit hun comfortzone te komen en mee te bouwen aan de bank van de toekomst. Via Home for Innovation krijgen jaarlijks verschillende pop-up teams de mogelijkheid om gedurende enkele maanden een innovatief idee uit te werken zoals een echte start-up dit zou doen. Hiermee wakkeren we hun ondernemerszin aan, wat ook een nieuwe stimulans geeft aan onze co-creatieprojecten met klanten. We gebruiken de werkmethodes van start-ups trouwens in onze hele organisatie. Er lopen heel wat lean & agile-projecten en jongeren kunnen recent ook een ‘Innovative Banker trail’ volgen. Met dit initiatief willen we jonge, ambitieuze medewerkers met visie en daadkracht motiveren om een voortrekkersrol te spelen en actief bij te dragen aan allerlei digitale en technologische innovaties.

Welke rol speelt Hogeschool PXL in het Limburgse ecosysteem en waar zit nog groeimarge?

Ben Lambrechts: Onze studenten hebben doorgaans genoeg goede ideeën voor nieuwe start-ups. Het gaat vooral over de concrete uitwerking en aanpak, over meer professionalisme, over netwerking met bedrijven en overheden uit de hele regio. Want wat ben je met jonge, talentvolle mensen die wel openstaan voor entrepreneurship en nieuwe ideeën, maar niet weten hoe ze dat in de praktijk moeten brengen of projectmatig kunnen aanpakken?

Onze aanpak is dus erg pragmatisch en gericht op de praktijk. Zo kregen op 19 oktober meer dan 120 PXL IT-studenten hun eigen stek op de Corda Campus. Met dit iSpace-initiatief willen we de kloof dichten tussen de academische wereld en de bedrijfswereld. Onze studenten kunnen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en hun ideeën toetsen, terwijl de innovatieve bedrijven en start-ups kunnen leren van de inzichten van deze jonge IT-professionals. Dankzij de Corda campus zijn er op de Philipssite nu meer mensen aan de slag dan toen het bedrijf daar zelf nog zat. Dat bewijst dat inzetten op ondernemerschap wel degelijk vruchten afwerpt.

Ik zie het als onze taak om de kiem te zaaien voor een ondernemersmentaliteit.

Ben Lambrechts
directeur Hogeschool PXL

Ben Lambrechts, directeur Hogeschool PXL ©Filip Van Roe

Een opvallende nieuwe trend die onze maatschappelijke rol nog meer in de verf zet, is dat nu ook lokale besturen bij ons aankloppen. Zij vragen onze hulp bij de uitbouw van hun lokaal ecosysteem. Zo kregen we van verschillende steden de vraag om mee oplossingen uit te dokteren voor de leegstand in de binnenstad. En Voka heeft hier onlangs een netwerk opgestart rond smart cities, waarbij wij de academische partner zijn.

Wat kan een bank betekenen voor een gelijkaardig ecosysteem?

Didier Beauvois: Wat we hier in Hasselt en andere regio’s in België zoals Gent en Leuven zien gebeuren, bewijst voor mij dat onze bank met zijn sterk toegenomen focus op ‘change’ en ondernemerschap juist zit. Wij willen aanwezig zijn waar ondernemerschap boomt en moeten onze diensten en producten herorganiseren op maat van de nieuwe realiteit. Daarom hebben we in negen Belgische steden, waaronder in Hasselt, Innovation Hubs opgezet, als een soort entry point voor start-ups en jonge, innovatieve bedrijfjes. Om te blijven groeien, is het belangrijk dat we een rol kunnen spelen in de economie van morgen en van in het begin betrokken zijn bij de plannen van startende ondernemers. Naargelang hun noden en mogelijkheden bieden we die nieuwe spelers zowel financiële steun als praktisch advies en groeimanagement. Om de ondernemersmentaliteit te stimuleren, proberen we ons zo veel mogelijk te verankeren in de plaatselijke ecosystemen. In september organiseerden we nog een event met Limburg Startup en Innvoatiecentrum Limburg met de bedoeling om de relaties tussen start-ups en gevestigde bedrijven te versterken. Het is niet onze rol om starters meteen te financieren, we duiken vaak pas later op in het verhaal. Maar we brengen hen wel in contact met ons netwerk en kunnen bijvoorbeeld advies geven over subsidies of risicokapitaal. We investeren ook in verschillende fondsen en initiatieven die deze starters wel rechtstreeks ondersteunen.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie