Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Dit is hét moment om te werken aan een groot plan'

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka en Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

Met een breed gedragen pact wil werkgeversorganisatie Voka Vlaanderen weer op de rails zetten, voor de lange termijn. ‘Tegen 2030 moeten we opnieuw aanknopen bij de meest performante regio’s. Dat kan als we inzetten op gezonde groei en op samenwerking, ook met onverwachte partners.’

Een sociaaleconomisch pact, zoals Vlaanderen er kende na de Tweede Wereldoorlog, na de oliecrisis en in de aanloop naar de toetreding tot de eurozone. ‘Daar moeten we ook na de coronacrisis aan werken’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Laten we de crisis aangrijpen om onze samenleving een nieuw elan te geven. We kunnen eindelijk een aantal uitdagingen aanpakken en in beweging zetten wat de voorbije jaren niet goed lukte. Laat dat een positief gevolg zijn van corona’, beaamt hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

Geen zesjescultuur

Vlaanderen is dan wel een welvarende regio, de laatste jaren zakken we op rankings steeds dieper weg. ‘We hebben in Vlaanderen te veel een zesjescultuur’, vindt Maertens. ‘In heel wat lijstjes scoren we in de middenmoot. En we dreigen nog plaatsen te verliezen, wat vaak onopgemerkt wordt. Dat zou rampzalig zijn, want we willen niet wegzakken maar moeten net naar de top gaan.’ Er komen uitdagingen op ons af waar we niet op voorbereid zijn, gaat Van Craeynest voort. ‘De groei en de dynamiek die ons tot dit punt gebracht hebben, die zijn we aan het verliezen. We denken in Vlaanderen nogal snel dat we een topregio zijn, maar onze productiviteitsgroei vertraagt meer dan elders. Als we ons welvaartsniveau willen behouden en versterken, moeten we nieuwe stappen zetten.’

‘We denken in Vlaanderen nogal snel dat we een topregio zijn. Maar als we ons welvaartsniveau willen behouden en versterken, moeten we nieuwe stappen zetten.’
Bart Van Craeynest
Hoofdeconoom Voka

De coronacrisis kan een catharsis zijn. ‘In volle coronacrisis stelden we vast hoe diep de economische en maatschappelijke crisis was. We verloren 10 procent bbp. Heel wat sectoren stonden onder druk. Gelukkig heeft de overheid zwaar geïnvesteerd. Maar dat zijn kortetermijnmaatregelen. Tegelijk zie je hoe we op middellange en lange termijn voor veel uitdagingen staan, denk aan onze lage activiteitsgraad, de gezondheidszorg, de overheidsfinanciën, het klimaat, de globalisering, de mobiliteit, … Al die uitdagingen komen versterkt en verscherpt op ons af. Dit is het moment om te werken aan groter plan, een transformatieplan om structurele veranderingen door te voeren.’

Uniek online event met extended reality

Herbekijk het extended reality event van Voka. Hans Maertens luidde er het politiek-economisch jaar in met tal van gasten waaronder Dewi Van De Vyver (CEO Flow Pilots), Anouk Lagae (CEO Accent) , Youssef Kobo (Director A Seat At The Table) en Karel Van De Sompel (Country Manager & Managing Director Pfizer Belgium).

Voka zat samen met de experts van McKinsey en schreef de krijtlijnen uit van een nieuw pact met 2030 als perspectief. ‘Het uitgangspunt is gezonde groei’, legt Maertens uit. ‘Gezonde groei, die het resultaat is van de competitiviteit van onze ondernemingen en de efficiëntie van onze overheden. Gezonde groei, die de middelen creëert voor onze welvaart én ons welzijn, dankzij zovelen uit onze actieve bevolking die economische en maatschappelijke meerwaarde creëren. Gezonde groei, die niemand achterlaat, ook niet de zwakkeren in onze samenleving. Gezonde groei, die inzet op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid. Dat is de essentie van het plan dat we naar voren schuiven en waarover we een dialoog willen opstarten.’

Discussieer mee

‘Samen groeien’ is de naam van het plan. ‘Tegenover het vele slechte nieuws plaatsen wij een positief, wervend verhaal, onderbouwd met cijfers en inzichten. En vooral: uitnodigend. Iedereen moet hier mee over nadenken. Vakbonden, verenigingen, de milieubeweging, individuele burgers … deel uw inzichten, geef opmerkingen. Als ondernemersorganisatie willen we het maatschappelijk debat voeren en samen plannen maken. Ons plan is geen eisenbundel of memorandum. We steken de hand uit: blijf niet in de hoek van je eigen gelijk zitten, maar discussieer mee.’

‘Als niemand het debat opent, blijven we op korte termijn spelen en dat is net een van onze grote problemen.’
Hans Maertens
Gedelegeerd bestuurder Voka

Van Craeynest benadrukt het belang van groei om de toenemende polarisering in de samenleving te doorbreken. ‘Als de taart gelijk blijft, gaat niemand erop vooruit, tenzij op kosten van een ander. Als je de taart groter maakt, kun je gemakkelijker herverdelen en iedereen meetrekken. Zonder groei zullen de negatieve tendensen alleen maar versterken. De tegenstelling die sommigen zien tussen economie en welvaart, economie en duurzaamheid, en economie en gezondheid, dat is niet meer aan de orde. We moeten alles op elkaar afstemmen zodat ze elkaar versterken.’

‘We hebben groei nodig zoals de mens en de natuur groei nodig hebben. We moeten vooruit’, vult Maertens aan.

Voka ziet vijf hefbomen voor duurzame groei: innovatieve en competitieve bedrijven met ambitie, een flexibele arbeidsmarkt en modern onderwijs, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit, een performante overheid en een open Vlaanderen. ‘We zijn een exportland, een open land. We zetten ons af tegen protectionisme en kiezen voor een inclusief Vlaanderen. Iedereen moet mee kunnen. En ja, ook de ondernemers dragen daarin een verantwoordelijkheid. Is dat utopisch naïef? Als niemand het debat opent, blijven we op korte termijn spelen en dat is net een van onze grote problemen.’

Hoogtepunten De Rentree

Herbekijk de hoogtepunten van De Rentree hier. Hans Maertens luidde er het politiek-economisch jaar in met tal van gasten waaronder Dewi Van De Vyver (CEO Flow Pilots), Anouk Lagae (CEO Accent) , Youssef Kobo (Director A Seat At The Table) en Karel Van De Sompel (Country Manager & Managing Director Pfizer Belgium).

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.