Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzaam beleggen voor grote vermogens: een kwestie van maatwerk

Guy Janssens en Prof. Luc Van Liedekerke ©Frank Toussaint

Met duurzame beleggingen slaat u drie vliegen in één klap: een goed rendement, een bijdrage aan de maatschappij én u wordt er zelf gelukkiger van. Daarom zetten banken steeds meer in op een breed gamma oplossingen op maat van de veeleisende en vermogende belegger, vertellen guy janssens en luc van liedekerke.

De belangstelling voor duurzame beleggingen zit al enkele jaren in de lift, en die trend is nog net iets meer uitgesproken bij beleggers met een groter vermogen. ‘Zij zijn vooral op zoek naar impact. Investeren ze in groene obligaties of in  beleggingen met een uitgesproken sociale insteek, dan proberen ze met hun vermogen echt een verschil te maken’, vertelt Guy Janssens, director Sustainable Investments bij  BNP Paribas Fortis Wealth Management.

Voorbeeldrol

‘Dat is  overigens geen typisch Belgisch fenomeen: wereldwijd hopen welstellende families, grote institutionele beleggers of zelfs belangrijke universiteiten met hun beleggingen een soort voorbeeldrol te kunnen spelen. Net omdat die maatschappelijke impact voor hen zo belangrijk is, eisen zij van hun bankier meer transparantie en zelfs een soort van impactmeting voor hun beleggingen.’ Bedrijven worden steeds meer  afgerekend op hun publieke reputatie.

Guy Janssens ©Frank Toussaint

Een mooi rendement gaat steeds vaker hand in hand met maatschappelijke impact.

Guy Janssens
Director Sustainable Investments BNP Paribas Fortis Wealth Management

Niet onlogisch dus, dat ze ook almaar meer geneigd zijn om daarmee rekening te houden. Luc Van Liedekerke, als docent bedrijfsethiek onder meer verbonden aan de Universiteit Antwerpen, wijst erop dat dit ook voor de individuele consument of belegger speelt.

‘We zijn als individu veel kritischer geworden, en duurzame beleggingen zijn een middel om ons uit te drukken. Geld krijgt een kleur, en je kunt het ook gebruiken om je identiteit vorm te geven. Dat geldt voor individuele beleggers, maar net zo goed voor organisaties of  bedrijven. We krijgen ook veel meer informatie over de impact van ons beleggingsgedrag. Zo kunnen banken echt aan maatwerk doen voor de wat grotere vermogens.’

‘Dat gaat van beleggingsproducten die heel duidelijk ecologisch getint zijn, tot beleggingen die eerder op maatschappelijke impact mikken’, pikt Guy Janssens in. ‘Wellicht vormt net het aspect  maatwerk het grootste verschil met beleggingsproducten die eerder op het brede publiek mikken.’

Rendement

Maatschappelijke impact heeft stevig aan belang  gewonnen, maar het rendement van een belegging blijft natuurlijk essentieel. Luc Van Liedekerke zet de puntjes op de i.

‘Er is vandaag wetenschappelijk bewijs te over dat duurzame beleggingen minstens zo rendabel zijn als klassieke beleggingen.Sterker nog: als er al een verschil bestaat, dan scoren net de duurzame beleggingen iets beter in rendement. Vandaag zien we die stilaan dominant worden in de markt. Alleen lijkt dit nog niet volledig doorgedrongen bij het grote publiek. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de bankier, want ook bij duurzame beleggingen bestaan er nog grote onderlinge verschillen.’

©Frank Toussaint

Geld krijgt een kleur en je kunt het gebruiken om je identiteit vorm te geven.

Luc Van Liedekerke
Docent bedrijfsethiek Universiteit Antwerpen

‘Dat klopt’, bevestigt Janssens. ‘Het gamma producten waarbij een mooi  rendement hand in hand gaat met een  duidelijke maatschappelijke impact is de voorbije jaren fors toegenomen. Als bankier is het de grote uitdaging om onze cliënten daarin te  adviseren.’ Janssens wijst in dat verband op een niet onbelangrijk voordeel voor grotere beleggers.

‘Vaak zijn dat investeerders die zelf een bedrijf hebben. Zij ondervinden al enkele jaren in de praktijk wat de meerwaarde is van maat-schappelijk verantwoord ondernemen, onder meer omdat de regelgeving en publieke per-ceptie bedrijven almaar meer in die  richting dwingen. Ze beseffen dat dit de toekomst is en zien er de voordelen van in. Logisch dat ze net iets beter geïnformeerd zijn en ook in hun beleggingen op zoek gaan naar die duurzaamheidsaspecten.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie