Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Pax Familia: revolutie in vermogensbeheer

©Frank Toussaint

Dankzij de samenwerking met de start-up Pax Familia biedt BNP Paribas Fortis een flexibel, compleet en beveiligd vermogensbeheerplatform aan. Gebruikers krijgen een vermogensbalans, een inventaris van giften en een digitale kluis. Dankzij deze dynamische tools verbeteren families het zicht op hun patrimonium en verlenen beheerders hen het beste advies.

Hoe is Pax Familia ontstaan? 

Guillaume Desclée, Marketing- & Communicatieverantwoordelijke Pax Familia: ‘In juli 2017 vroegen we een honderdtal mensen welke problemen zij ondervonden bij hun vermogensbeheer. De top drie van hun antwoorden? Een gebrek aan overzicht over de toestand van hun vermogen, een versnippering aan gerelateerde documenten en het gevoel geen controle te hebben over hun vermogensinformatie. Daarnaast de belastende administratieve opvolging van hun patrimonium, door een constant veranderende wetgeving. En ten slotte: de wens om hun successie te optimaliseren met een gecontroleerd fiscaal risico, en familieruzies na deze successie vermijden.’

‘Twee maanden na de rondvraag hebben we hen een eerste ontwerp van onze oplossing voorgesteld. De softwaretools beantwoordden aan hun noden. Ze kunnen die gebruiken in de communicatie met hun familieleden en met hun vermogensadviseurs.’

Advertentie

Hoe reageerden ze?

Guillaume Desclée: ‘Ze waren zo enthousiast dat ze de oplossing hebben gekocht nog voor die was ontwikkeld. We hebben hen opeenvolgende versies voorgesteld en daar hebben zij hun vermogensdata ingevoerd. Eigenlijk hebben die families, de eerste gebruikers van Pax Familia, dankzij hun correcties samen met ons het platform gecreëerd. Onze samenwerking resulteerde in een gebruiksvriendelijke tool. Ze spraken erover met hun adviseurs notarissen, beheerders, fiduciaires, belastingadvocaten, bankiers, verzekeraars, makelaars, enzovoort. En die wilden op hun beurt de tool gebruiken onder hun eigen merk. Daarom besloten we onze oplossing te leveren aan professionals en aan te passen aan hun specifieke noden. Zo werkte ook BNP Paribas Fortis mee aan de ontwikkeling van ons platform, om het daarna aan te bieden aan hun eigen klanten.’

Waarom is BNP Paribas Fortis partner geworden van Pax Familia?

Olivier Van Belleghem, Director Wealth Management van BNP Paribas Fortis: ‘Omdat dit platform beantwoordt aan onze noden en aan die van onze klanten. Pax Familia biedt ons de flexibiliteit, snelheid en creativiteit van een fintech, waardoor we uiterst soepel kunnen inspelen op onze klanten en onze mandatarissen in de bank. Van onze kant verzekeren wij Pax Familia het strikt gereglementeerde niveau van het bankwezen. De voorwaarde voor dit partnerschap was een financiële participatie in Pax Familia, om het voortbestaan van de tool te garanderen.’

‘Alle informatie is gebundeld, traceerbaar en toegankelijk. Dat bezorgt de klantechte gemoedsrust.’

Olivier Van Belleghem
BNP Paribas Fortis

Benoît Frin, Director Estate Planning & Lending bij BNP Paribas Fortis: ‘Voor de ontwikkeling van zijn successiesimulator heeft Pax Familia zich omringd met toonaangevende externe adviseurs  advocaten, notarissen …’

Wat zijn de troeven van het Pax Familia-platform?

Olivier Van Belleghem: ‘Alle vermogensinformatie is gecentraliseerd op een enkel platform (zie kader) dat de klant aanstuurt. Hij kan via een toegangscode alle informatie of een deel ervan delen met anderen, zoals familieleden en adviseurs, eventueel voor een afgebakende periode. Alle informatie staat gebundeld, en is traceerbaar en toegankelijk. Dat geeft onze klant niet alleen gemoedsrust. Ook kunnen onze mandatarissen hem relevanter advies bezorgen, gebaseerd op volledige en up-to-date informatie.’

Gaëtane Meurant, fiscaal jurist bij Pax Familia: ‘Dankzij de inventaris van het vermogen en de giften kunnen we het overleg in de familie aansturen. Vandaar de naam ‘Pax Familia’: we willen de communicatie in de familie verbeteren met de tools op het platform. Daarnaast helpt de software de gebruikers ook bij beslissingen rond hun patrimonium. Het biedt hen de middelen voor een stand van zaken van de successie, in functie van de evoluerende wetgeving.’

Benoît Frin: ‘Pax Familia neemt een terugkerende bezorgdheid weg bij onze klanten: de communicatie met hun erfgenamen over hun vermogen op het moment van hun overlijden. Dankzij een eenvoudige procedure krijgen de partner en/of de volgende generatie toegang tot het Pax Familia-account van de overleden rekeninghouder, zodat ze de daar opgeslagen informatie kunnen bekijken.’

Hoe verzekert het platform de veiligheid en vertrouwelijkheid?

Guillaume de Monie, verantwoordelijke Ontwikkeling & IT van Pax Familia: ‘De beveiliging is maximaal. Alle gegevens worden versleuteld wanneer ze binnenkomen, buitengaan, in beweging zijn of rusten, met sleutels die worden opgeslagen in onze databanken. Door van bij het begin te werken aan veiligheid, konden we de recentste beveiligingstechnologie gebruiken en het hele systeem op dat stevige fundament bouwen.’

Benoît Frin: ‘De experts van BNP Paribas Fortis checkten of het platform over het hoogste beveiligingsniveau beschikt. Na grondige testen hebben ze het door professionals laten hacken … zonder succes. We hebben ook gewaakt over vertrouwelijkheid. De gegevens worden anoniem gemaakt. Pax Familia heeft geen kennis van de informatie die de klanten ingeven. Je kunt op geen enkele manier de eigendommen koppelen aan hun eigenaars.’

Hoe past Pax Familia in de huidige evolutie?

Benoît Frin: ‘Pax Familia geeft de klant weer controle over zijn vermogensgegevens. Bovendien is het platform aangepast aan de complexiteit van de nieuwe familiestructuren. We zien trouwens een grotere transparantie in families, met een generatie die meer openstaat om informatie door te geven aan de volgende generatie en die ook meer en vroeger wil betrekken bij het vermogensbeheer. Pax Familia pakt de nood aan toegankelijke informatie klaar en helder aan. Tot slot zien we een algemene tendens naar een intensere uitwisseling van gegevens. Pax Familia biedt die mogelijkheid, maar controleert tegelijk de toegang van derden.’

‘Pax Familia geeft de klant weer controle over zijn vermogensgegevens.’

Benoît Frin
BNP Paribas Fortis

Vermogensbeheer maakt een digitale metamorfose mee. Tot vandaag worstelden families met een aantal uitdagingen: ze hadden geen overzicht over hun vermogen; ze misten de controle over hun gegevens; ze ondervonden complicaties door een constant veranderende wetgeving; ze maakten zich zorgen over intergenerationele conflicten.

Digitale tools, zoals ons nieuwe platform Pax Familia, bieden een antwoord op die vragen. De klant beslist wie toegang krijgt tot zijn vertrouwelijke gegevens en voor hoe lang. Al die informatie krijgt de hoogst mogelijke beveiliging. En de particulier krijgt in ruil waardevolle ondersteuning bij de besluitvorming rond zijn eigendom. Het resultaat? Een betere financiële communicatie in de familie, maar ook met de professionele adviseurs. Het is een sleutelconcept voor de huidige generatie, die de volgende generatie meer wil betrekken bij het vermogensbeheer van de ‘clan’.

In een hypergeconnecteerde wereld waarin iedereen zijn patrimonium nauw opvolgt en meer wil overleggen over zijn vermogensbeheer, biedt de nieuwe technologie flexibiliteit en een snel reactievermogen aan de professionals die deze families begeleiden. Ze herdefinieert meteen ook de rol van de bankier. Dankzij complete, traceerbare en toegankelijke informatie op een uniek platform, staat een ecosysteem in dienst van uw patrimonium. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie.

Hoe werkt Pax Familia?

De informatie over de familieleden die betrokken zijn bij het patrimonium en hun onderlinge relaties worden opgenomen in het digitale platform. Ook aanwezig zijn de onderdelen van het patrimonium (roerende goederen, onroerende goederen, financiële producten, verzekeringen, enz.), de informatie met een impact op de successie (voornamelijk het huwelijksvermogensstelsel), alsook een inventaris van de uitgevoerde giften. De documenten over al die elementen worden geüpload en vullen geleidelijk de digitale kluis. Die documenten kunnen worden geraadpleegd in een moduleerbare structuur.

Het platform biedt een compleet overzicht van het patrimonium en de gerelateerde documenten en is overal en altijd toegankelijk in een vertrouwelijke en uiterst beveiligde omgeving.

Een aantal modules biedt de mogelijkheid om bepaalde handelingen en simulaties uit te voeren op basis van de informatie op het platform: werkingsbeheer, financiële projecties, vermogensbalansen, evolutie van het vermogen, successieberekening… Een intuïtieve lay-out maakt een brede waaier mogelijk aan personaliseerbare verslagen met grafieken en tabellen.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie