Logo
Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de inhoud.

Ecocombi: 20 ton minder CO2-uitstoot in anderhalf jaar

Ecocombi AB InBev ©AB InBev

Begin 2015 maakte voor de allereerste keer een ecocombi een rit op de Vlaamse wegen in het kader van een pilootproject van de Vlaamse overheid. Voortrekkers AB InBev en zijn transportpartner NinaTrans kunnen ondertussen sprekende resultaten voorleggen: de gemiddelde CO2-uitstoot verminderde met 21%.

AB InBev engageert zich om mensen samen te brengen voor een betere wereld. 'In die droom  streven we naar een gezonde, groeiende en duurzame wereld', vertelt Alexander Soenen (Logistiek Directeur). 'Qua duurzaamheid vormt het reduceren van onze ecologische voetafdruk de grootste uitdaging. Tegen eind 2017 willen we de CO2-uitstoot van onze logistieke activiteiten wereldwijd met 15% terugbrengen. Dat is slechts één van onze acht ambitieuze wereldwijde milieudoelstellingen.' Zo streeft de brouwer onder meer naar logistieke duurzaamheid met respect voor de verkeersveiligheid. Logistieke partner NinaTrans deelt die ambitie. Beide maken deel uit van de eerste lichting ‘Lean & Green’-bedrijven, een erkenning toegekend door het Vlaams Instituut voor de Logistiek. Zij stelden zich kandidaat om deel te nemen aan een proefproject rond het inzetten van ecocombi’s, de zogenaamde ‘supertrucks’. Het doel? De voordelen op economisch en ecologisch vlak en voor de verkeersveiligheid in kaart brengen.

Goed voor milieu en mobiliteit

Twee ecocombi’s vervangen drie gewone vrachtwagens. Omgerekend voor het vaste traject van de AB InBev ecocombi van Heverlee naar de Haven van Antwerpen betekent dat een uitsparing van 418 vrachtwagenritten op anderhalf jaar tijd, ofwel een daling met 32%. Het aantal uitgespaarde kilometers stemt overeen met anderhalve keer de omtrek van de aarde. Alexander Soenen (Logistiek Directeur): 'Minder ritten betekenen om te beginnen minder schadelijke CO2-emissies. In dit geval een daling met 21%, een percentage dat bijna 20 ton CO2 vertegenwoordigt. De winst voor het milieu is evident. Maar het gebruik van ecocombi’s op grotere schaal levert ongetwijfeld ook een bijdrage aan het ontwarren van de mobiliteitsknoop door de beperking van het aantal ritten.'

Verkeersveiligheid is prioriteit

Naast het investeren in alternatieve en duurzame vervoersoplossingen, zien AB InBev en NinaTrans ook de verkeersveiligheid als een prioriteit. De bij het ecocombi-project betrokken chauffeurs kregen een bijkomende opleiding om hun indrukwekkende voertuig veilig over de wegen te loodsen. Met goed gevolg: gedurende de volledige looptijd vond er geen enkel verkeersincident plaats. Bij logistieke partner NinaTrans klinkt het: 'Uit dit proefproject blijkt dat de ecocombi een verkeersveilige oplossing vormt met zowel ecologische als economische voordelen. Een overtuigende stap naar veiliger en duurzamer transport.'

Voor de Belgische festivalgangers ontwikkelde Jupiler 6 unieke en hersluitbare aluminium Tomorrowland flesjes. Een innovatie die kan tellen want aluminium flesjes koelen sneller, wegen minder en zorgen dus ook voor minder CO² uitstoot bij transport. ©AB InBev

Een opvallend recyclageproject op Tomorrowland

De hoeveelheid afval en achtergelaten zwerfvuil op DreamVille, de camping van dancefestival Tomorrowland in Boom, nam dit jaar af met respectievelijk 15 en 40 procent. AB InBev droeg zijn steentje bij als partner van een opgemerkt recycle-initiatief.

Diverse zomerfestivals kwamen ook dit jaar op een minder positieve manier in het nieuws. Op het web circuleerden beelden, gemaakt op de kampeerplaatsen na afloop van het gebeuren. Overal stonden achtergelaten tenten en lag er zwerfvuil. In de media bleven de (soms hevige) reacties niet uit. De organisatoren van ’s werelds populairste festival Tomorrowland besloten er iets aan te doen. Ze werkten daarvoor samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en met FostPlus dat instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Naast deze publieke actoren werd ook beroep gedaan op partners uit het bedrijfsleven, waaronder AB InBev. De ambitie van het ‘Love Tomorrow’ initiatief was om de 38.000 festivalgangers afvalbewuster te maken en te leren sorteren.

Tijdens het festival worden heel veel verschillende nationaliteiten verwelkomd op de heilige festivalgrond en niet iedereen is vertrouwd met de manier waarop in Vlaanderen afval gesorteerd wordt. Om die reden werd op de DreamVille-camping aan iedereen een recycle kit met een blauwe zak voor PMD, een grijze voor restafval en een stempelkaart voor het Recycle Clubhouse uitgedeeld. De recycle kit gaf niet alleen meer context mee, het werd door de kenmerkende Tomorrowland vormgeving en de positieve manier waarop een praktisch probleem werd aangepakt ook een echt collector item. Het was opvallend hoe positief de kit werd onthaald en benut, de cijfers bevestigen nogmaals dat elegante beschikbaarheid zijn werk doet. Het enthousiasme van de recycle teams ter plekke maakte het succesverhaal rond. 

Sorteren is winnen

De resultaten liegen er inderdaad niet om. Zowat 150 kubieke meter PMD werd gescheiden van ander afval. De afvalinzamelpunten rond het kampeerterrein waren op hun beurt goed voor 60 kubieke meter aan tenten, die werden geschonken aan kringloopwinkel Ecoso. Die hoeveelheden vertegenwoordigen een afname met 15% van de hoeveelheid afval en met 40% van het achtergelaten zwerfvuil. Wie gesorteerd afval inleverde kreeg stempels op zijn kaart en maakte kans op mooie prijzen, zoals tickets voor Tomorrowland 2017.

Van momentopname naar langetermijnvisie

De cijfers liggen een stuk boven de verwachtingen en dat motiveert alle betrokken partijen om op de ingeslagen weg door te gaan. Om hardnekkige gewoontes om te buigen is een breed draagvlak nodig. Als momentopname betekende dit initiatief alvast een zeer belangrijke eerste stap om een mentaliteits- en gedragsverandering aan te wakkeren op Tomorrowland. Er wordt goed nagedacht over volgende stappen en hoe alle verzamelde informatie met bijhorende bevindingen beschikbaar kunnen gesteld worden. Samen met de partners zal de verworven expertise gedeeld worden met andere festivalorganisatoren, om ook daar een beter afvalbeleid te lanceren.

Partners in togetherness

Naast het afvalinitiatief is AB InBev met haar merk Jupiler sinds 2016 ook de nieuwe bierpartner van het festival. De samenwerking tussen Jupiler en Tomorrowland België maakt onderdeel uit van een wereldwijd partnerschap dat opgebouwd is rond de gedeelde ambitie van AB InBev en Tomorrowland om mensen wereldwijd samen te brengen. Door een exclusief partnerschap akkoord voor 3 jaar, zullen 7 AB InBev merken, het leidende festival voor elektronische muziek activeren in meer dan 15 landen. Voor de Belgische festivalgangers ontwikkelde Jupiler overigens 6 unieke en hersluitbare aluminium Tomorrowland flesjes. Een innovatie die kan tellen want aluminium flesjes koelen sneller, wegen minder en zorgen dus ook voor minder CO² uitstoot bij transport.

Deze recycle kit werd ter beschikking gesteld van de festivalgangers. ©Love Tomorrow

 

 

Brouwerij Hoegaarden duurzamer dankzij biogasmotor

Eén van de acht ambitieuze milieudoelstellingen van AB InBev luidt: ‘Het wereldwijde energieverbruik per hectoliter productie verminderen met 10% tegen eind 2017’. 'Onze brouwerij kijkt onafgebroken uit naar nieuwe manieren om de impact op de omgeving te beperken', zegt Karen Rombaut (Brewery Manager Hoegaarden). 'De focus op duurzaam brouwen ligt in de lijn van dat streven. De biogasmotor brengt ons weer een stukje dichter bij ons doel.'

Het biogas is afkamstig van de biologische waterzuiveringsinstallatie op de Hoegaarden-site. Daar verwerkt een anaerobe reactor het afvalwater van de brouwerij tot biogas aan de hand van een natuurlijk gistingsproces. De biogasmotor zet door verbranding het gas op zijn beurt om in elektriciteit en warmte-energie. De elektriciteit wordt aangewend om onder meer de pompen, motoren en beluchters van de waterzuivering aan te drijven. De restwarmte bevordert dan weer de werking van de anaerobe reactor.

Een nuttig bijproduct

Biogas is dus een natuurlijk bijproduct van het waterzuiveringsproces. In plaats van het volgens de gebruikelijke aanpak gewoon te verbranden in een fakkel, zet AB InBev het dankzij de biogasmotor nuttig in om op een milieuvriendelijke manier energie op te wekken.

'De nieuwe biogasmotor heeft een totale productiecapaciteit van 195 kW. Dat cijfer ligt 20% hoger dan bij de vroegere installatie', licht Karen Rombaut toe. 'Met een dergelijk vermogen kan je omgerekend 115 gezinnen een jaar lang voorzien van energie. In het eerste jaar boekten we alvast 59% winst aan energie-efficiëntie.' Daarmee lost de biogasmotor de verwachtingen helemaal in.