Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Duurzaamheid vormt de kern van ons bedrijf'

Richard White legt de duurzame strategie van AB Inbev uit.

Bier is het resultaat van het brouwen van vier natuurlijke ingrediënten. Gerst, hop, gist en water zijn organische grondstoffen die een gezond ecosysteem nodig hebben om te groeien en gedijen. ‘Duurzaamheid vormt de biologische kern van onze bedrijfsactiviteiten’, klinkt het bij de grootste brouwer van de wereld.

'Als marktleider willen we de volledige industrie inspireren.'

Richard White
VP Procurement & Sustainability Europe bij AB InBev

Al meer dan 600 jaar is duurzaamheid een belangrijk bestanddeel van het bedrijfsmodel van AB InBev en zijn voorgangers. Vandaag blijft de brouwer daarin onverminderd het voortouw nemen. ‘Met het oog op 2025 lanceren we een heleboel bijkomende duurzaamheidsrichtpunten’, vertelt Richard White, VP Procurement & Sustainability Europe bij AB InBev.

Advertentie

‘Het zijn de meest ambitieuze doelstellingen in de geschiedenis van onze onderneming. Ze zijn nauw afgestemd op de Sustainable Delevopment Goals (SDG) van de Verenigde Naties.’ Concreet focust AB InBev op vier belangrijke pijlers: slimme landbouw, duurzaam waterbeleid, circulaire verpakkingen en klimaatacties. In elk domein werkt de brouwer zowel lokaal als op wereldniveau naar een einddoel. ‘Als marktleider willen we de volledige industrie inspireren en aansporen ons voorbeeld te volgen. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid op tegenover onze werknemers, de consumenten en de maatschappij.’

Bellen in bier blazen

LIFE-label

Het Simmer & Strip-project van AB InBev werd bekroond met het LIFE-label van de Europese Commissie. ‘Dankzij onze omvang kunnen we met dergelijke innovatieve technologieën een grote impact genereren. En ook: hoe meer brouwerijen onze techniek gebruiken, hoe groter de positieve milieu-impact. Daarom delen we het Simmer & Strip-patent met andere brouwerijen, gratis met kleinere brouwerijen en tegen een fee met grotere brouwerijen. Dat geldt wordt opnieuw 100% geïnvesteerd in duurzame innovaties. Ondertussen zijn er al heel wat geïnteresseerde partijen.’

Een van de nieuwe duurzame innovaties is een verfijning van het zogenoemde Simmer & Strip: een ecologische brouwtechniek die het mogelijk maakt bier te brouwen met een lager energieverbruik. ‘Sinds juni 2015 testen we deze technologie op industriële schaal, onder meer in de brouwerij van Jupille en in het Verenigd Koninkrijk’, vertelt White. ‘Onze recente techniek stimuleert gasbellen zonder dat het bier hoeft te koken. Die bubbels zijn cruciaal in het brouwproces en bepalen onder meer de smaak van het bier, dat in een vroeg stadium nog niet gefermenteerd is.’

In het huidige brouwproces worden die gasbellen opgewekt via stoom en een natuurlijk kookproces. Het nadeel? De klassieke techniek vereist veel water en warmte. De nieuwe duurzame techniek doet hetzelfde, maar op een energie-efficiëntere manier. ‘We blazen gas in de brouwketel, waardoor er bellen ontstaan die het ongegiste bier zijn eigenheid geven. De smaak blijft identiek, maar we kunnen onze CO2-uitstoot en waterverbruik verminderen.’

‘Als we deze techniek de komende jaren wereldwijd uitrollen naar al onze brouwerijen, vermindert onze jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan 5 procent. Dat stemt overeen met de energiebehoefte van 120.000 gezinnen op jaarbasis. En omdat er 80% minder water verdampt, verminderen we ook het waterverbruik. Het equivalent van 1.200 olympische zwembaden.’

Ecologische en economisch winst

Door minder water en energie te verbruiken, en de CO2-uitstoot te verkleinen, levert de brouwer zowel een duurzame impact op het milieu als op zijn economische bedrijfsactiviteiten. ‘Onze duurzaamheidsambities richten zich op cruciale domeinen van het zakenmodel van AB InBev’, zegt White. ‘Dankzij al onze inspanningen verbruiken we bijvoorbeeld 47 miljard hectoliter water minder dan in 2016. Dat is zowel een economische als een ecologische winst. Tegen 2025 willen we ook onze CO2-voetafdruk met een kwart verkleinen. En onze elektriciteit willen we tegen die tijd 100% opwekken met hernieuwbare energiebronnen.’

In België verbruiken de brouwerijen van AB InBev al 40 procent minder water in vergelijking met tien jaar geleden. Tijdens de droogte van de voorbije zomer had AB InBev zijn waterhuishouding zodanig goed op orde dat het de stad Leuven 70.000 liter water kon aanbieden, zonder de bierproductie in het gedrang te brengen. Dat zijn fantastische cijfers, zegt White. ‘Maar daar nemen we geen genoegen mee. Het kan nog beter. We blijven streven naar een lager waterverbruik bij al onze vestigingen wereldwijd. En we onderzoeken multimodale transportoplossingen, waaronder milieuvriendelijke vrachtwagens op het vloeibaar aardgas lng, meer treinverkeer en elektrische voertuigen op het land en op het water.’

Gerecycleerde verpakkingen

‘Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan het laatste slokje bier.’

Richard White
VP Procurement & Sustainability Europe bij AB InBev

AB InBev is zich ook erg bewust van de milieu-impact van kunststofafval. Tegen 2025 wil de multinational dat al zijn verpakkingen hernieuwbaar zijn of vervaardigd uit hoofdzakelijk gerecycleerde materialen. ‘Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan het laatste slokje bier’, zegt White. ‘Ook al nam onze productie wereldwijd toe sinds 2012, we slaagden erin wereldwijd meer dan 141.976 ton minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. In onze Leuvense brouwerij recycleren we al meer dan 98 procent van onze materialen.’

En er is ook een interne betrokkenheid: zo maakte het  hoofdkantoor in Leuven vorig jaar de overstap van plastic bekers voor eenmalig gebruik naar biologisch afbreekbare koffiebekers. ‘Hiermee sparen we per jaar 400.000 eenmalig bruikbare plastic bekers uit’, weet White. ‘Ook extern geven we het goede voorbeeld. Samen met enkele belangrijke partners werken we aan het bewustzijn over afval bij het grote publiek. Denk aan Tomorrowland, waar we in 2017 meer dan 500 kilo plastic bekers inzamelden. Daar hebben we een 3D-bedrukte zitbanken van gemaakt. Een ander deel recycleerden we tot nieuwe bekers voor de volgende editie.’

Slimme landbouw

AB InBev streeft ook naar duurzame relaties met de duizenden landbouwers waarmee het wereldwijd samenwerkt. Dat wil zeggen: marktconforme verloningen die de financiële zekerheid bevorderen van de boeren en hun werknemers. ‘Maar we zetten ook in op betere vaardigheden en kennis van de landbouwers. Dat doen we onder meer via trainingsprogramma’s en het advies van onze experts. We hebben zelfs een digitale kennisoplossing. SmartBarley is een technologieplatform dat telers samenbrengt en waarmee me waarde creëren voor hun boerderijen en onze bevoorradingsketen. Landbouwers kunnen er ervaringen en best practices op uitwisselen, of vertrouwd raken met vooruitstrevende technieken die wij aanreiken. Zo verwerven ze nieuwe inzichten en leren ze van elkaar. Dat resulteert in gerst van de hoogste kwaliteit, een extra troef voor onze bieren.’

Acceleratieprogramma voor start-ups

Richard White ©Studio Dann

AB InBev beschouwt duurzaamheid als een gedeelde verantwoordelijkheid. De brouwerij werkt samen met externe stakeholders, overheidsbedrijven, ngo’s en met kleinere bedrijven. Het 100+ Accelerator-programma mikt op start-ups met innovatieve ideeën, die AB InBev op weg kunnen helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 te halen. ‘Wij bieden start-ups met innovatieve concepten de nodige omkadering, bijvoorbeeld mentorschap, coaching en investeringen die nodig zijn om de doeltreffendheid van hun nieuwe technologieën te bewijzen.’

Uit meer dan 600 deelnames selecteerde AB InBev 21 bedrijven. Vier van die bedrijven komen uit Europa, waarvan twee uit België. Do Eat produceert eetbare verpakkingen, Proteus produceert duurzame slimme displays voor supermarkten. ‘Die displays zijn opgebouwd uit volledig herbruikbare kunststof en aluminium materialen, waardoor we 85 procent minder karton nodig hebben dan met conventionele displays'. 

Samen sterker

'Wij zijn een multinational, met de geest van een start-up.'

Richard White
VP Procurement & Sustainability bij AB InBev Europe

Samen realiseren we meer dan in ons eentje, besluit Richard White. ‘Ook buiten het 100+ Accelerator-programma zoeken we innovatieve partners die ons willen vergezellen op onze duurzaamheidsreis. Bedrijven moeten niet aarzelen om contact op te nemen en ons te inspireren. Wij zijn een multinational, met de geest van een start-up. Zeker in wendbaarheid, flexibiliteit en de wil om te leren en vooruit te komen. Samen staan we sterk.’

BIO

Naam: Richard White

Nationaliteit: Brits

Woonplaats: Brussel

Carrière: Vicepresident Procurement & Sustainability bij AB InBev Europe. Na managementfuncties bij PepsiCo & Bass Brewers in het Verenigd Koninkrijk trad hij in 2001 in dienst bij de grootste brouwerij ter wereld. Vanuit zijn functie focust hij zich sinds 2016 op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Een verantwoordelijkheid die hij naar eigen zeggen opneemt als vader van vier kinderen, zakenman, werknemer en milieubewuste burger.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.