Wereldspelers
 © shutterstock
5 Leestijd

‘We staan nog maar aan het begin van de revolutie’

Onder de verantwoordelijkheid van
Ageas

Trends als het internet der dingen, cybersecurity en connected homes kunnen een grote impact hebben op de verzekeringssector. En zelfs leiden tot het ontstaan van een heel nieuw ecosysteem.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

‘Verzekeraars hebben de instinctieve neiging om alles wat nieuw is eerst op zijn risico’s te beoordelen en er dan pas de opportuniteiten van te onderzoeken’, verklaart Bart De Smet, CEO van Ageas. COO Antonio Cano heeft eenzelfde mindset: hij wil niet het risico lopen om te hoog van de toren te blazen over trends die een grote impact zullen hebben op het verzekeringsmetier. Hij houdt het liever bij ‘kunnen hebben’. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen of ze hun potentieel helemaal zullen waarmaken.’ De eerste trend die hij aanstipt, is die van het internet of things. Volgens onderzoeksbureau Gartner zijn tegen 2020 meer dan 20 miljard apparaten verbonden met internet. ‘Met al die sensoren kun je heel wat dingen meten en digitaliseren’, legt Cano uit.

‘Denk maar aan de ‘wearables’ in de gezondheidszorg (die bijvoorbeeld je stappen, hartslag, slaapritme en bloeddruk meten, red.), of de connected cars die verbonden zijn met internet en hun omgeving, waardoor ze dankzij onderlinge communicatie gemakkelijker ongelukken voorkomen.’ ‘We staan nog maar aan het begin van deze revolutie’, stelt hij vast. ‘De brede toepassing zal nog wel een tijdje op zich zal laten wachten. Auto's zullen niet van vandaag op morgen volledig met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld. Maar het internet van de dingen zal zeker een impact hebben op onze producten en de manier waarop wij diensten leveren, dat is duidelijk.’

CYBERCRIME

Een tweede grote trend is in zekere zin een gevolg van de eerste. Want het internet van de dingen brengt ook gevaren mee, zoals hacking en andere cyberrisico’s. Een studie van het Identity Theft Resource Center leert dat er vorig jaar in de VS 781 belangrijke databreuken waren, waarbij meer dan 169 miljoen dossiers in gevaar waren. Dan gaat het over socialezekerheidsgegevens, rijbewijsdata, medische geschiedenis, bankrekeningen,...

Cybercrime kost de wereldwijde economie jaarlijks meer dan 365 miljard euro en dat bedrag blijft oplopen, stelde consultant PwC vorig jaar in een rapport over de impact op de verzekeringssector. ‘Cyberverzekering is een potentieel enorme, maar nog grotendeels onbenutte kans voor verzekeraars’, stelde de consultant vast. Het rapport schatte dat de premiebetalingen konden groeien van 2,5 miljard dollar vandaag tot 7,5 miljard in 2020. Een van de problemen van deze prille niche is dat het risico van datadiefstal moeilijk te bepalen is. Veel bedrijven houden uit angst voor imagoschade liefst geheim dat er iets grondig verkeerd is gelopen. Het gebrek aan data maakt het ook aartsmoeilijk om een juiste premie te bepalen voor verzekeraars.

‘Je moet bijna gek zijn om daar nu aan te beginnen’, verklaarde Costis Toregas, van het Amerikaanse Cyber Security Policy and Research Institute vorig jaar aan The Atlantic. ‘Je moet de premie op goed geluk bepalen, alsof je met darts naar een bord met tarieven gooit.’ Toregas ziet de markt pas openbreken als er een goede statistische databank komt met verliezen waarop verzekeraars zich kunnen baseren, of als er nieuwe modellen komen die met enige zekerheid kunnen voorspellen hoeveel bepaalde maatregelen bijdragen aan het beperken van verliezen.

‘Een verzekering tegen hacking ligt inderdaad niet voor de hand’, bevestigt Cano. ‘Hier in België bestaat er in elk geval nog geen specifiek product voor. Je bent natuurlijk wel verzekerd voor de gevolgen van een hacking. Als er bijvoorbeeld met een computer wordt ingebroken in je wagen en er vloeit schade uit voort, dan ben je daarvoor gedekt.’

CONNECTED HOMES

Een derde grote trend is die van meer preventie. Cano geeft het voorbeeld van ‘connected homes’. Onderzoek van McKinsey leert dat op dit ogenblik 7 procent van de Amerikaanse gezinnen een rookdetector heeft die met internet verbonden is, en bij 5,3 procent geldt dat ook voor de thermostaat. ‘Er komen steeds meer mogelijkheden om aan preventie te doen’, signaleert Cano.

‘Daardoor komen er ook andere spelers in onze markt terecht. Telecomoperatoren en nutsbedrijven bijvoorbeeld, die in het kader van connected homes al dingen aan het doen zijn met verzekeringen.’ Vormen die een bedreiging voor de meer traditionele verzekeraars? ‘De vraag, en dat is ook onze uitdaging, is of de eindklant in eerste instantie aan een verzekeraar denkt, of eerder aan een nutsbedrijf als hij bijvoorbeeld een waterlek heeft’, stelt Cano.

‘Daarom zien wij eerder ecosystemen ontstaan, waarin verzekeraars samenwerken met partners zoals verzekeringsmakelaars en nuts- en telecombedrijven. Dat lijkt mij een grotere kans van slagen te hebben, dan wanneer we er helemaal alleen tegen aan gaan. Hoe die rolverdeling er precies uit zal zien? Het zal gebaseerd zijn op complementariteit. Dat betekent sowieso dat we moeten innoveren in de producten en diensten die we aanbieden.’ Hij signaleert tot slot nog een uitdaging die geen trend is, maar waarin toch nog een grote weg valt af te leggen. Dat is klanten simpelweg beter informeren over wat ze nu al hebben. ‘In onze autoverzekeringen zit dienstverlening die veel klanten gewoon niet kennen’, zucht Cano.

‘In een basiscontract voor een autoverzekering bijvoorbeeld, zit een verzekering tegen een klapband, plus gratis bijstand. De meeste klanten denken nochtans dat ze daar niet voor gedekt zijn.’ Hoe moeilijk kan het zijn om dat meer onder de aandacht te brengen? Die vraag ontlokt een nog diepere zucht. ‘Dat lukt ons nog niet goed, we moeten veel verbeteren in onze communicatie maar het is echt niet zo gemakkelijk. Het probleem is dat mensen gewoon niet graag nadenken over verzekeringen.’

Nochtans, als klanten echt op de hoogte zijn van de mogelijkheden, kunnen ze daar veel profijt mee doen. Een mooi voorbeeld is Homeras, een bedrijf dat Ageas in België heeft opgericht en dat staat voor HOME Repair Assistance Solutions. Het coördineert dringende bijstand of een herstelling in natura naar aanleiding van een gedekt schadegeval. De verzekeraar kan dan bijvoorbeeld aanbieden om een loodgieter langs te sturen. De klant is vrij om dit voorstel te aanvaarden of om toch te kiezen voor een traditionele schaderegeling.

‘Zo’n reparatiedienst is in België nog vrij onbekend, terwijl het in Spanje bijvoorbeeld al jaren goed ingeburgerd is’, stipt Cano aan. ‘Klanten daar vinden het vaak raar als je geld wilt uitkeren. Zij willen gewoon dat je het komt repareren, zodat zij zich daar allemaal niet mee moeten bezig houden.’

Advertentie

Advertentie