Wereldspelers
 © Frank Toussaint
4 Leestijd

3 foto's

‘Wij willen zeer duidelijk zijn naar iedereen'

Onder de verantwoordelijkheid van
Ageas

Ageas-voorzitter Jozef De Mey ziet een mooie toekomst, die echter wat overschaduwd wordt door het verleden. ‘De afloop van de rechtszaken die tegen ons lopen is onmogelijk te voorspellen. De complexiteit ervan is on-ge-loof-lijk.’

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Jozef De Mey, voorzitter van Ageas, zweert bij een duidelijke communicatie met de aandeelhouders. Dat begint met een heldere strategie. ‘Een aandeelhouder moet weten wat hij van ons kan verwachten. Daarom hebben we eind 2009 bekendgemaakt dat we ons gingen focussen op Europa en Azië. Dat betekende ook dat we onze portefeuille gingen herevalueren. En dat heeft geleid tot de uitstap uit markten zoals Rusland en Oekraïne.’

Er zijn heel wat opkomende markten. Waarom de focus op Azië?

De Mey: ‘Als je rond de eeuwwisseling keek naar groeimarkten, had je twee keuzes: ofwel Oost-Europa, ofwel Azië. Ik vond toen we dat we voor die eerste tien jaar te laat waren. Alle grote Europese verzekeraars waren daar al naar toe getrokken.’

Was Azië achteraf bekeken ook de juiste keuze?

De Mey: ‘Dertien jaar later zijn we er nog altijd heel gelukkig mee. Je moet natuurlijk geduld hebben met groeimarkten. Ze zijn klein, ze moeten nog groeien. Maar ze betekenen ondertussen wel al iets. Kijk maar naar China of Thailand, verzekeringsmarkten die met 20 tot 25 procent per jaar groeien. Azië tekent nu voor 15 procent van onze activiteiten, maar die zorgen wel voor een kwart van het premie-inkomen en de winst van Ageas.’

De financiële groep Ping An heeft 5,2 procent van Ageas in handen. Kan die Chinese connectie helpen om in Azië deuren te openen?

De Mey: ‘Nee, in China zijn we zelfs een concurrent van Ping An met Taiping Life, waar wij een kwart van in handen hebben.’

‘Hou voeling met je aandeelhouders, of ze nu honderd aandelen hebben of een belang van 4 procent.’ Dat adviseerde CEO Bart De Smet ooit in een opiniestuk. Hoe doet Ageas dat zelf?

De Mey: ‘Het zit in ons DNA om te communiceren en transparant te zijn. We willen vertellen hoe het gaat met ons en wat we denken dat de uitdagingen voor de toekomst zijn.’ ‘Voor institutionele aandeelhouders zijn er de investor relations en de klassieke roadshows waar alle beursgenoteerde vennootschappen aan deelnemen. Na elk kwartaalresultaat verschaffen we ook uitleg.’

‘Voor de Belgische particuliere aandeelhouders hebben we de Ageas Club opgericht (zie hiernaast). Daarnaast staan we ook drie keer per jaar met een stand op de beleggershappenings van VFB en Finance Avenue. Ten slotte chat Bart De Smet ook geregeld met de lezers van De Tijd en L'Echo.’ Ook interessant is de blog van Koen Devos, hoofd Investor Relations, op de homepage van de website van Ageas, waarin hij wekelijks de evolutie van het aandeel bespreekt.

Ageas heeft een duidelijk dividendbeleid. Het keert tussen de 40 en 50 procent van de jaarlijkse winst uit de verzekeringsactiviteiten uit aan de aandeelhouders.

De Mey: ‘Dat klopt. In de holding zit een aanzienlijk bedrag aan cash (De Mey doelt op de nettokaspositie van 1,5 miljard euro, de 'extra' buffer die Ageas heeft bovenop de wettelijk verplichte kapitaalbuffer van de verzekeringsdochters, red.). In eerste instantie gebruiken we dat om de interne groei en overnames te financieren. Als er geen goede opportuniteiten zijn, geven we het geld terug aan onze aandeelhouders. In de afgelopen vijf jaar hebben we ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in onze business, en ongeveer eenzelfde bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders onder de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen.’

Uw CEO zei in augustus dat Ageas geen goedehuisvader - aandeel is. Deelt u zijn mening?

De Mey: ‘Wat is de definitie van een goedehuisvaderaandeel? Iedereen die een aandeel koopt moet weten dat er een risico aan verbonden is. Wij zijn een verzekeraar, en we willen die activiteit ook uitbouwen. Maar als een investeerder een Ageasaandeel koopt, dient die ook te weten dat er rechtszaken lopen tegen Ageas. Daar communiceren we ook duidelijk over.’

De zaak die het meest in het oog springt is die van FortisEffect. Ageas werd als juridische erfgenaam van Fortis veroordeeld voor misleidende communicatie in de periode van 29 september tot 1 oktober 2008.

De Mey: ‘Ik denk nog altijd niet dat er toen sprake was van misleidende communicatie, maar goed, de rechter heeft gesproken. Het is nu onze plicht als raad van bestuur om in het belang van de vennootschap die veroordeling aan te vechten (Ageas ging in Cassatie tegen het arrest, red.).’

Vreest u geen cascade-effect? Andere Fortis-zaken lopen over langere periodes en de potentiële schadevergoedingen kunnen veel hoger oplopen.

De Mey: ‘Nee, eigenlijk niet. FortisEffect is een alleenstaand geval. Ik wil wel even op het volgende wijzen: als wij de schadevergoeding moeten uitbetalen vooraleer het cassatieberoep is uitgesproken en we krijgen later alsnog gelijk, dan moeten we al dat geld terugvorderen. Om maar te zeggen: de complexiteit van die rechtszaken is on-ge-loof-lijk.’

Hoe lang zal Ageas nog achtervolgd worden door rechtszaken uit het Fortis-tijdperk?

De Mey: ‘Daar is geen datum op te plakken. Ik durf al wel eens zeggen: honderd jaar. Maar dat is om te lachen. Het zal minder zijn, maar toch nog lang.’

Advertentie

Advertentie