Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een zee aan innovatieve en duurzame projecten

Isabelle Herteleer, MVO-coördinator en Dominique Bombaert, Area Manager Afrika bij Jan De Nul Group. ©Studio Dann

Met 100 collega’s de Stelvio op de fiets beklimmen voor Climbing for Life. Het is een van de vele initiatieven die getuigen van de sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij Jan De Nul Group. ‘Investeren in human capital is een belangrijke pijler, naast aandacht voor onze ecologische voetafdruk en een sterke innovatiedrang.’

‘We doen al lang veel meer dan zand van links naar rechts verschepen’, vertelt Dominique Bombaert, twintig jaar actief bij Jan De Nul Group en opgeklommen tot Area Manager voor de regio Afrika. ‘We werken aan innovatieve oplossingen voor maritieme werken wereldwijd. In mijn regio volg ik alle projecten op: identificatie, aanbesteding, contractonderhandeling, uitvoering tot nacalculatie, … Daarnaast ben ik sponsor van het MVO-programma van de groep. Ik fungeer als een soort schakel tussen de directie en het MVO-stuurcomité.’

De andere helft van deze tandem heet Isabelle Herteleer, sinds september de MVO-coördinator van de groep. ‘Mijn taak bestaat erin het MVO-beleid naar een volgend niveau te tillen, de lijm te zijn tussen de departementen, en initiatieven te bundelen. Wat is onze impact op de maatschappij en het milieu. Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? Waar zijn we al goed in, wat kan nog beter?’

Advertentie

Wat zijn uw werkpunten voor de toekomst?
Isabelle Herteleer: ‘Innovatie blijft belangrijk, zeker ook in ons MVO-beleid. We mogen niet stilstaan, maar moeten vooruitkijken: in de uitvoer van onze werken, maar ook in opleidingen en processen. Bovendien moeten we tonen waarmee we bezig zijn, zowel intern als extern. Gelukkig wordt MVO sterk gedragen vanuit het management en in de hele organisatie.’

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt hier sterk gedragen vanuit het management en in de hele organisatie’

Isabelle Herteleer
MVO-coördinator bij Jan De Nul Group

‘Wat mij tijdens mijn eerste maanden bij Jan De Nul opviel: de aandacht voor sport en gezondheid in de organisatie. ’s Middags zie je veel collega’s met een sportzak naar beneden gaan. Vijf minuten later wemelt het hier van de gele Jan De Nul-sporttenues: allemaal mensen die gaan lopen of fietsen.’

Dominique Bombaert: ‘De focus op gezondheid is de voorbije jaren exponentieel gegroeid. Denk maar aan initiatieven als Climbing for Life, een goed doel in de strijd tegen diabetes. De respons is enorm. Met 100 collega’s zijn we de Stelvio in de Italiaanse Alpen op gefietst. Van de 1500 deelnemers in totaal was Jan De Nul het sterkst vertegenwoordigd.’

Jan De Nul Group is een uitermate internationaal bedrijf. Investeert u ook in lokale gemeenschappen?
Bombaert: ‘Overal waar we komen, proberen we hen te betrekken. In Jamaica bijvoorbeeld heb je gevoelige visbestanden en ook nationaal erfgoed zoals de verdronken stad Port Royal. Om die te beschermen gebruikten we de traditionele doeken (‘siltscreens’) en voor de dagelijkse opvolging deden we een beroep op de lokale vissersgemeenschap.’

‘We onderhouden ook nauwe contacten met de ngo Artsen Zonder Vakantie, artsen, paramedici en technici die hun vakantie aan vrijwilligerswerk spenderen. Zij ondersteunen hun partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika ook met biomedische toestellen en worden daarbij vaak geconfronteerd met stroompannes. Daarom bekijken we hoe we hen logistieke en technische ondersteuning kunnen geven via onze lokaal opgebouwde compentities. In Ghana zorgen we dan weer voor zuiver drinkwater in samenwerking met de universiteit van Leuven.’

’s Middags wemelt het bij Jan De Nul Group van de gele Jan De Nul-sporttenues: allemaal mensen die gaan lopen of fietsen. ©Jan De Nul Group

‘Dit zijn initiatieven zonder economische return. Alhoewel, dat is niet altijd het geval. In Turkmenistan hebben we bijvoorbeeld een zeevaartschool opgericht. Op termijn hopen we dat de studenten ook doorstromen naar ons bedrijf.’

‘We proberen overal samen te werken met lokale mensen. Engels, Frans en Duits, dat kunnen we nog behappen, maar pakweg Oekraïens is niet zo vanzelfsprekend. En ook in de verre uithoeken groeit het bewustzijn voor duurzaamheid. We dompelen iedereen erin onder.’

Wat zijn de andere speerpunten van uw MVO-beleid?
Bombaert: ‘Ecologie en innovatie, vaak hangen die nauw samen. In het Finse Oulu voerden we bijvoorbeeld een typisch opspuitwerk uit, waarbij we fijn materiaal aan wal brachten. Dat komt normaal in een bassin terecht en je laat dat daarna teruglopen naar de oorspronkelijke omgeving. In Oulo experimenteerden we met toegevoegde flocculanten. Dat zijn chemische middelen, waardoor de fijne deeltjes samenklitten tot één bolletje. Met polymeren maakten we van die bolletjes een treintje. Daardoor konden we het bezinkingsproces versnellen en vloeide er minder vervuild materiaal terug in de omgeving. Onze nieuwste schepen zijn Ultra-Low Emission vessels (ULEv’s), volledig in huis ontwikkelde vaartuigen.’

‘Onze nieuwste schepen zijn Ultra-Low Emission Vessels (ULEv’s), volledig in huis ontwikkelde vaartuigen’

Dominique Bombaert
Area Manager Afrika bij Jan De Nul Group


‘Een lage ecologische impact is voor ons belangrijk, omdat we in de meeste gevallen dicht bij een haven, kust of strand opereren. Deze investeringen kosten veel, maar een MVO-strategie wordt ook commercieel belangrijker. Klanten hechten daar belang aan. Dat merken we ook in onze aanbestedingsprocedures. Je krijgt prijsvoordelen als je duurzaam bezig bent. Op Texel stelden we voor om vóór de bestaande asfaltdijk een natuurlijke zanddijk van drie kilometer lang, met helmgras en een slik- en schorrengebied aan te leggen. Onze oplossing was 15 procent duurder dan de voorstellen van de concurrentie. Toch haalden wij de opdracht binnen.’

Maakt dit uw werk uitdagender?
Herteleer: ‘We moeten innovatief uit de hoek komen en dat inspireert de medewerkers. Ze houden ervan verder te denken. Dat helpt zowel het bedrijf als de maatschappij vooruit. Hier leeft veel trots, omdat we kunnen meebouwen aan nieuwe, duurzame én uitdagende projecten.’

Bombaert: ‘Twee van onze medewerkers doceren aan de universiteiten van Leuven en Gent. Hun studenten trekken grote ogen als ze horen hoe een bedrijf als Jan De Nul deze issues aanpakt en welke vernieuwende ideeën hier circuleren. Jonge talenten aantrekken is een garantie voor de toekomst van ons bedrijf.’

Aan en van boord onder controle

In de focus op human capital neemt veiligheid een essentiële plaats in. ‘Er gebeurt al heel wat, vaak zonder dat mensen beseffen dat het om MVO gaat. We willen het bewustzijn duurzaam verhogen in de hele onderneming’, zegt Isabelle Herteleer, MVO-coördinator bij Jan De Nul.

Ze verwijst daarmee naar het interne Imagine-Think-Act-programma. ‘Dat is onze bedrijfscultuur, onze bedrijfsfilosofie. We willen dat al onze activiteiten gecontroleerd, veilig en verantwoord gebeuren. Imagine: wat is het doel? Think: wat is het plan? Act: hoe voer je het uit?’, legt Dominique Bombaert uit, Area Manager Afrika bij Jan de Nul.

‘We zetten in op opleiding en begeleiden onze medewerkers tijdens hun hele loopbaan vanaf de aanwerving. Zowel varend als uitvoerend personeel worden op gezette tijden specifieke opleidingen aangeboden. Daarnaast zijn er simulatoren in onze kantoren en gebruiken we e-learning. De mensen die we moeilijk kunnen bereiken, benaderen we met affiches en flyers.’

Een belangrijk resultaat van de ITA-aanpak binnen Jan De Nul is veiligheid. Daarom rolt het sturende ITA-team regelmatig doelgerichte bewustmakingscampagnes uit. Herteleer verwijst daarbij naar de ITA-challenge. ‘Schepen en werven kunnen elkaar uitdagen door een bepaalde case uit te werken volgens de ITA-filosofie. Daarvan maken ze een filmpje dat gedeeld wordt op de ITA-website, zodat ze collega’s inspireren met hun aanpak.’ Een andere campagne draait rond zeven operaties die Jan De Nul gedefinieerd heeft als kritisch en risicovol op zijn werven en schepen. Personal transfer is een van die risicovolle operaties. ‘Opperste concentratie is nodig als je op open zee van een klein bootje op een groot vaartuig moet overstappen. Een baggerschip blijft offshore met een veertigtal medewerkers aan boord. Geregeld moeten die mensen van het vasteland naar de open zee, en omgekeerd. Met een bootje vaar je tot aan het baggerschip, maar dat zijn vaartuigen die tot tien, twaalf meter boven de zeespiegel kunnen uitsteken. We rekenen erop dat alle medewerkers de juiste procedures naleven’, vertelt Bombaert.

 

Schelpen verdedigen de Vlaamse kust

Ook bij ons werkt Jan De Nul Group aan duurzame projecten, bijvoorbeeld om de Vlaamse kustlijn te beschermen. ‘De Blauwe Cluster is een cluster van bedrijven die iets met water te maken hebben en die samen onderzoeksprojecten opzetten. Coastbusters bijvoorbeeld’, vertelt Isabelle Herteleer, MVO-coördinator. ‘We bekijken de mogelijkheden en de langetermijneffecten om de kust op een natuurlijke manier te beschermen.’

‘Voor de kust van De Panne maken we een natuurlijk rif van schelpen in plaats van een dijk met stenen’, concretiseert Dominique Bombaert, Area Manager Afrika bij Jan De Nul. ‘De Noordzee zat vroeger vol mosselen, oesters en andere schelpen, maar die zijn leeggevist of verdwenen. Met een innovatief systeem halen we die terug. We hebben een bestaande aquacultuurtechniek aangepast om de aangroei van mosselen op de bodem te stimuleren. Een mosselrif houdt zand vast en gaat de erosie van onze kustlijn tegen. Met andere woorden, we beschermen het strand met wat er vroeger op de bodem van de Noordzee lag.’

 

 

Op zoek en geïnteresseerd in een duurzame uitdaging bij Jan De Nul Group? Surf dan naar de jobsite.

De andere helft van deze tandem heet Isabelle Herteleer, sinds september de MVO-coördinator van de groep. ‘Mijn taak bestaat erin het MVO-beleid naar een volgend niveau te tillen, de lijm te zijn tussen de departementen, en initiatieven te bundelen. Wat is onze impact op de maatschappij en het milieu. Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? Waar zijn we al goed in, wat kan nog beter?’

 

Wat zijn uw werkpunten voor de toekomst?

Isabelle Herteleer: ‘Innovatie blijft belangrijk, zeker ook in ons MVO-beleid. We mogen niet stilstaan, maar moeten vooruitkijken: in de uitvoer van onze werken, maar ook in opleidingen en processen. Bovendien moeten we tonen waarmee we bezig zijn, zowel intern als extern. Gelukkig wordt MVO sterk gedragen vanuit het management en in de hele organisatie.’

‘Wat mij tijdens mijn eerste maanden bij Jan De Nul opviel: de aandacht voor sport en gezondheid in de organisatie. ’s Middags zie je veel collega’s met een sportzak naar beneden gaan. Vijf minuten later wemelt het hier van de gele Jan De Nul-sporttenues: allemaal mensen die gaan lopen of fietsen.’

Dominique Bombaert: ‘De focus op gezondheid is de voorbije jaren exponentieel gegroeid. Denk maar aan initiatieven als Climbing for Life, een goed doel in de strijd tegen diabetes. De respons is enorm. Met 100 collega’s zijn we de Stelvio in de Italiaanse Alpen op gefietst. Van de 1500 deelnemers in totaal was Jan De Nul het sterkst vertegenwoordigd.’

 

Jan De Nul Group is een uitermate internationaal bedrijf. Investeert u ook in lokale gemeenschappen?

Bombaert: ‘Overal waar we komen, proberen we hen te betrekken. In Jamaica bijvoorbeeld heb je gevoelige visbestanden en ook nationaal erfgoed zoals de verdronken stad Port Royal. Om die te beschermen gebruikten we de traditionele doeken (‘siltscreens’) en voor de dagelijkse opvolging deden we een beroep op de lokale vissersgemeenschap.’

‘We werken ook samen met de ngo Artsen Zonder Vakantie, dokters die hun vakantie aan vrijwilligerswerk spenderen. Vaak komen die ergens aan met een scanner of een medisch toestel, maar als ze die willen aansluiten, valt de elektriciteit uit. Wij bekijken momenteel hoe we hen logistieke en technische ondersteuning kunnen geven. In Ghana zorgen we dan weer voor zuiver drinkwater in samenwerking met de universiteit van Leuven.’

‘Dit zijn initiatieven zonder economische return. Alhoewel, dat is niet altijd het geval. In Turkmenistan hebben we bijvoorbeeld een zeevaartschool opgericht. Op termijn hopen we dat de studenten ook doorstromen naar ons bedrijf.’

‘We proberen overal samen te werken met lokale mensen. Engels, Frans en Duits, dat kunnen we nog behappen, maar pakweg Oekraïens is niet zo vanzelfsprekend. En ook in de verre uithoeken groeit het bewustzijn voor duurzaamheid. We dompelen iedereen erin onder.’

 

Wat zijn de andere speerpunten van uw MVO-beleid?

Bombaert: ‘Ecologie en innovatie, vaak hangen die nauw samen. In het Finse Oulu voerden we bijvoorbeeld een typisch opspuitwerk uit, waarbij we fijn materiaal aan wal brachten. Dat komt normaal in een bassin terecht en je laat dat daarna teruglopen naar de oorspronkelijke omgeving. In Oulo experimenteerden we met toegevoegde flocculanten. Dat zijn chemische middelen, waardoor de fijne deeltjes samenklitten tot één bolletje. Met polymeren maakten we van die bolletjes een treintje. Daardoor konden we het bezinkingsproces versnellen en vloeide er minder vervuild materiaal terug in de omgeving. Onze nieuwste schepen zijn Ultra-Low Emission vessels (ULEv’s), volledig in huis ontwikkelde vaartuigen.(zie kader)

‘Een lage ecologische impact is voor ons belangrijk, omdat we in de meeste gevallen dicht bij een haven, kust of strand opereren. Deze investeringen kosten veel, maar een MVO-strategie wordt ook commercieel belangrijker. Klanten hechten daar belang aan. Dat merken we ook in onze aanbestedingsprocedures. Je krijgt prijsvoordelen als je duurzaam bezig bent. Op Texel stelden we voor om vóór de bestaande asfaltdijk een natuurlijke zanddijk van drie kilometer lang, met helmgras en een slik- en schorrengebied aan te leggen. Onze oplossing was 15 procent duurder dan de voorstellen van de concurrentie. Toch haalden wij de opdracht binnen.’

 

Maakt dit uw werk uitdagender?

Herteleer: ‘We moeten innovatief uit de hoek komen en dat inspireert de medewerkers. Ze houden ervan verder te denken. Dat helpt zowel het bedrijf als de maatschappij vooruit. Hier leeft veel trots, omdat we kunnen meebouwen aan nieuwe, duurzame én uitdagende projecten.’

Bombaert: ‘Twee van onze medewerkers doceren aan de universiteiten van Leuven en Gent. Hun studenten trekken grote ogen als ze horen hoe een bedrijf als Jan De Nul deze issues aanpakt en welke vernieuwende ideeën hier circuleren. Jonge talenten aantrekken is een garantie voor de toekomst van ons bedrijf.’

 

Op zoek en geïnteresseerd in een duurzame uitdaging bij Jan De Nul Group? Surf dan zeker eens naar de jobsite http://jobs.jandenul.com .

‘We doen al lang veel meer dan zand van links naar rechts verschepen’, vertelt Dominique Bombaert, twintig jaar actief bij Jan De Nul Group en opgeklommen tot Area Manager voor de regio Afrika. ‘We werken aan innovatieve oplossingen voor maritieme werken wereldwijd. In mijn regio volg ik alle projecten op: identificatie, aanbesteding, contractonderhandeling, uitvoering tot nacalculatie, … Daarnaast ben ik sponsor van het MVO-programma van de groep. Ik fungeer als een soort schakel tussen de directie en het MVO-stuurcomité.’

De andere helft van deze tandem heet Isabelle Herteleer, sinds september de MVO-coördinator van de groep. ‘Mijn taak bestaat erin het MVO-beleid naar een volgend niveau te tillen, de lijm te zijn tussen de departementen, en initiatieven te bundelen. Wat is onze impact op de maatschappij en het milieu. Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? Waar zijn we al goed in, wat kan nog beter?’

 

Wat zijn uw werkpunten voor de toekomst?

Isabelle Herteleer: ‘Innovatie blijft belangrijk, zeker ook in ons MVO-beleid. We mogen niet stilstaan, maar moeten vooruitkijken: in de uitvoer van onze werken, maar ook in opleidingen en processen. Bovendien moeten we tonen waarmee we bezig zijn, zowel intern als extern. Gelukkig wordt MVO sterk gedragen vanuit het management en in de hele organisatie.’

‘Wat mij tijdens mijn eerste maanden bij Jan De Nul opviel: de aandacht voor sport en gezondheid in de organisatie. ’s Middags zie je veel collega’s met een sportzak naar beneden gaan. Vijf minuten later wemelt het hier van de gele Jan De Nul-sporttenues: allemaal mensen die gaan lopen of fietsen.’

Dominique Bombaert: ‘De focus op gezondheid is de voorbije jaren exponentieel gegroeid. Denk maar aan initiatieven als Climbing for Life, een goed doel in de strijd tegen diabetes. De respons is enorm. Met 100 collega’s zijn we de Stelvio in de Italiaanse Alpen op gefietst. Van de 1500 deelnemers in totaal was Jan De Nul het sterkst vertegenwoordigd.’

 

Jan De Nul Group is een uitermate internationaal bedrijf. Investeert u ook in lokale gemeenschappen?

Bombaert: ‘Overal waar we komen, proberen we hen te betrekken. In Jamaica bijvoorbeeld heb je gevoelige visbestanden en ook nationaal erfgoed zoals de verdronken stad Port Royal. Om die te beschermen gebruikten we de traditionele doeken (‘siltscreens’) en voor de dagelijkse opvolging deden we een beroep op de lokale vissersgemeenschap.’

‘We werken ook samen met de ngo Artsen Zonder Vakantie, dokters die hun vakantie aan vrijwilligerswerk spenderen. Vaak komen die ergens aan met een scanner of een medisch toestel, maar als ze die willen aansluiten, valt de elektriciteit uit. Wij bekijken momenteel hoe we hen logistieke en technische ondersteuning kunnen geven. In Ghana zorgen we dan weer voor zuiver drinkwater in samenwerking met de universiteit van Leuven.’

‘Dit zijn initiatieven zonder economische return. Alhoewel, dat is niet altijd het geval. In Turkmenistan hebben we bijvoorbeeld een zeevaartschool opgericht. Op termijn hopen we dat de studenten ook doorstromen naar ons bedrijf.’

‘We proberen overal samen te werken met lokale mensen. Engels, Frans en Duits, dat kunnen we nog behappen, maar pakweg Oekraïens is niet zo vanzelfsprekend. En ook in de verre uithoeken groeit het bewustzijn voor duurzaamheid. We dompelen iedereen erin onder.’

 

Wat zijn de andere speerpunten van uw MVO-beleid?

Bombaert: ‘Ecologie en innovatie, vaak hangen die nauw samen. In het Finse Oulu voerden we bijvoorbeeld een typisch opspuitwerk uit, waarbij we fijn materiaal aan wal brachten. Dat komt normaal in een bassin terecht en je laat dat daarna teruglopen naar de oorspronkelijke omgeving. In Oulo experimenteerden we met toegevoegde flocculanten. Dat zijn chemische middelen, waardoor de fijne deeltjes samenklitten tot één bolletje. Met polymeren maakten we van die bolletjes een treintje. Daardoor konden we het bezinkingsproces versnellen en vloeide er minder vervuild materiaal terug in de omgeving. Onze nieuwste schepen zijn Ultra-Low Emission vessels (ULEv’s), volledig in huis ontwikkelde vaartuigen.’ (zie kader)

‘Een lage ecologische impact is voor ons belangrijk, omdat we in de meeste gevallen dicht bij een haven, kust of strand opereren. Deze investeringen kosten veel, maar een MVO-strategie wordt ook commercieel belangrijker. Klanten hechten daar belang aan. Dat merken we ook in onze aanbestedingsprocedures. Je krijgt prijsvoordelen als je duurzaam bezig bent. Op Texel stelden we voor om vóór de bestaande asfaltdijk een natuurlijke zanddijk van drie kilometer lang, met helmgras en een slik- en schorrengebied aan te leggen. Onze oplossing was 15 procent duurder dan de voorstellen van de concurrentie. Toch haalden wij de opdracht binnen.’

 

Maakt dit uw werk uitdagender?

Herteleer: ‘We moeten innovatief uit de hoek komen en dat inspireert de medewerkers. Ze houden ervan verder te denken. Dat helpt zowel het bedrijf als de maatschappij vooruit. Hier leeft veel trots, omdat we kunnen meebouwen aan nieuwe, duurzame én uitdagende projecten.’

Bombaert: ‘Twee van onze medewerkers doceren aan de universiteiten van Leuven en Gent. Hun studenten trekken grote ogen als ze horen hoe een bedrijf als Jan De Nul deze issues aanpakt en welke vernieuwende ideeën hier circuleren. Jonge talenten aantrekken is een garantie voor de toekomst van ons bedrijf.’

 

Op zoek en geïnteresseerd in een duurzame uitdaging bij Jan De Nul Group? Surf dan zeker eens naar de jobsite http://jobs.jandenul.com .

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.