Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van gasvrij naar gastvrij

In Lier is Jan De Nul naarstig bezig een zwaar verontreinigd terrein in ere te herstellen. Daardoor kan op de plaats waar in de jaren 1920 een gasfabriek dichtging binnenkort weer geleefd worden. De voorbije 90 jaar lag het terrein braak vanwege de bodemvervuiling.

Het gebied, samen met de aangrenzende terreinen bijna zes voetbalvelden groot, bleef lange tijd vergrendeld door erfgoedkwesties, de ligging in overstromingsgevoelig gebied en eigendomsversnippering. Aanvankelijk wou de stad Lier zelf de saneringslast dragen, maar moest daar wegens geldgebrek van afzien. In plaats daarvan deed Lier een beroep op de private markt.

Via zijn dochter PSR Brownfield Developers kon Jan De Nul de verontreinigde gronden en het vastgoed aankopen. Nadat de gebouwen gesloopt waren, kon milieudivisie Envisan de bodem saneren. Daarna was het de beurt aan de civiele afdeling om de nieuwe gebouwen te ontwerpen.

Tegen 2016 zullen er vier gebouwen verrijzen met in totaal 134 appartementen, vier winkelruimtes en een ondergrondse parking. Al meer dan 90 procent van de panden is ondertussen verkocht. Dit is nogmaals een mooi voorbeeld van de multidisciplinaire samenwerking bij Jan De Nul, maar daarenboven ook een getuigenis van de financiële slagkracht van de groep. ‘Dit traject zal acht jaar duren’, zegt CFO Paul Lievens. ‘Niet iedereen kan dat financieel overbruggen.’

Marathoninspanning op de Belgische Noordzee

Op de Lodewijk Bank, 40 kilometer van de Belgische kust, staat het gloednieuwe offshorewindpark Northwind. De molens kunnen genoeg energie produceren om aan 230.000 gezinnen stroom te leveren. Die elektriciteit moet dan natuurlijk wel aan land geraken. Jan De Nul installeerde daarvoor op de zeebodem in één stuk een hoogspanningskabel van 42 kilometer lang en meer dan 5.200 ton zwaar.

‘Dat werd nog nooit eerder ondernomen’, zegt Edward Van Melkebeek, adjunct-directeur Offshore Divisie bij Jan De Nul. Het werk had dan ook heel wat voeten in de aarde. Zo moest de Willem De Vlamingh, een multifunctioneel kabelleg- en valpijpschip, in Polen omgebouwd worden om de kabeldraaitafel te huisvesten. Alvorens de kabel te installeren moest wel eerst een gigantische geul gegraven worden waarin die kabel kon liggen om beschadiging te voorkomen.

De twee sleephopperzuigers die deze geul uitbaggerden, moesten laveren tussen zandbanken en twee drukke scheepskanalen én dicht bij het windmolenpark van C-Power op de Thornton Bank werken. 'Wat dit project nog opmerkelijker maakt, is dat onze eigen technische dienst een kabeldraaitafel voor 5.200 ton aan kabel moest ontwerpen en bouwen, omdat onze partner ons op het allerlaatste moment in de steek had gelaten’, merkt Van Melkebeek op.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.