Onder de verantwoordelijkheid van 
Randstad

WORKFORCE 360

Een genuanceerd verhaal

 © Guy Dejeneffe

 © Guy Dejeneffe

Advertentie

Advertentie

Advertentie

De arbeidsmarktstudie over de vervlechting tussen werk en privé is vrij uniek. Randstad is een van de weinige bedrijven die over dit thema vergelijkend studiemateriaal heeft. In vergelijking met zes jaar geleden, zien we dat werk en privéleven steeds meer door elkaar lopen. De vervlechting is toegenomen, maar niet drastisch. Veel heeft natuurlijk te maken met werkdruk. Werknemers zetten zichzelf soms onder druk om te veel te werken, wat kan leiden tot stress en burn-out.

De technologie verlaagt de drempel om ook buiten de kantooruren te werken
Jan Denys Director External Communication & Public Affairs Randstad Group

Ook de beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen zoals smartphones, tablets en laptops zorgt ervoor dat iedereen altijd en overal bereikbaar is. De technologie verlaagt de drempel om ook buiten de kantooruren te werken. Toch mag je de vervlechting niet eenzijdig bekijken. Werk is immers voor veel mensen een manier om zich te ontwikkelen en komt vaak na het gezin en voor de vrienden. Daarom is het geen verrassing wanneer medewerkers in de privésfeer willen werken. Voor sommige werknemers betekent de vervlechting dat ze in staat zijn om hun werk en privéleven beter te combineren.

De vervlechting is een feit, maar het is een genuanceerd verhaal. Het is niet nodig om de alarmklok te luiden, maar we mogen de toenemende vervlechting ook niet onder de mat vegen en doen alsof er niets aan de hand is.

Vandaag hebben werknemers meer keuzemogelijkheden om te beslissen waar en wanneer ze werken. Dit gaat niet alleen gepaard met meer vrijheid maar vaak ook met meer stress. Met de keerzijde van die medaille moet de werkgever zeker rekening houden.

Advertentie

Advertentie